Jaká byla koupací sezona v kraji z pohledu hygieny

19.10.2023 22:46:50 | Autor: Zuzana Balašová, KHS LK | Rubrika: Krimi | Obce: Liberecký kraj,Jablonecko

Jaká byla koupací sezona v kraji z pohledu hygieny

Dnem 1. září 2023 oficiálně skončila koupací sezona, která každoročně začíná 1. června. Už před jejím začátkem, tedy v polovině května byly prováděny první rozbory za účelem zjištění jakosti koupacích vod, zejména na přírodních koupalištích nebo v koupací oblasti VN Mšeno, kde byl poslední odběr vody realizován vzhledem k její oblíbenosti veřejností ještě 4. 9. 2023.

V celém průběhu koupací sezony byly monitorovány a vyhodnocovány přírodní koupaliště, betonové nádrže i umělé venkovní bazény. Získané informace o kvalitě vod ke koupání byly pravidelně každý týden v pátek publikovány na webových stránkách KHS LK a na portálu koupacivody.cz.

Zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální KHS LK provedli na 32 přírodních koupalištích celkem 76 kontrol, při kterých odebrali 79 vzorků, z toho 2 nevyhovující. Na 21 sezónních umělých koupalištích provedli 21 kontrol, odebrali celkem 94 vzorků, z toho bylo zjištěno 31 nevyhovujících. V porovnání s loňským rokem jsou počty odebraných vzorků nižší což je dáno absencí vzorků na aktuálně vypuštěné vodní nádrži Harcov.

Při provádění státního zdravotního dozoru se soustředili na monitoring jakosti vod ke koupání, dodržování četnosti provádění analýz vod z koupališť provozovateli, kontrolu vybavenosti koupališť a dodržování provozního řádu. Nedostatky, které při kontrolách zjistili, zahrnovaly nedostatečné vzorkování dle platné legislativy a bude za ně udělena sankce.

Voda nevhodná ke koupání se krátkodobě vyskytla v polovině července v betonové nádrži v Tanvaldě, kde byly zaznamenány nadlimitní hodnoty ukazatelů fekálního znečištění. Provozovatel koupaliště vypustil, vyčistil, znovu napustil a ověřil vyhovující kvalitu vody ke koupání, která pak vydržela do konce koupací sezóny.

Zcela odlišná byla v porovnání s loňským rokem situace na rybníku Bažantník v okrese Semily. V letošním roce byla jakost vody v něm hodnocena po celou dobu koupací jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Loni ji kazil nadměrný výskyt sinic již od července, který v srpnu završil zákaz koupání. K lepší kvalitě vody mohlo přispět opatření, kdy byl rybník přes zimu vypuštěný a při jeho napuštění se současně změnila rybí osádka, případně příznivý průběh počasí nebo kombinace všeho popsaného.

Na největší vodní ploše v rámci Libereckého kraje, na Máchově jezeře, byla po celou dobu jakost vody hodnocena jako zhoršená, nevhodná pro koupání citlivých jedinců z důvodu výskytu sinic, což je situace zde obvyklá.

S vyšším výskytem sinic se po celé období prázdnin potýkalo rovněž přírodní koupaliště Hamr na Jezeře. Jakost vody zde byla do poloviny srpna hodnocena také jako zhoršená, nevhodná pro koupání citlivých jedinců z důvodu výskytu sinic, následovalo hodnocení na stupni 4 - voda nevhodná ke koupání až do konce koupací sezóny.

KHS LK každoročně v rámci svých možností věnuje pozornost vybraným vodním plochám, které nemají provozovatele a nejsou součástí monitorovacího kalendáře, nicméně jsou veřejností oblíbené, ke koupání hojně využívané a v případě nevyhovujícího výsledku z hlediska nadměrného výskytu sinic by mohla vyplynout pro koupající se osoby zdravotní rizika. I v letošním roce byly odebrány většinou dva vzorky v průběhu léta. Jedná se mj. o Vesecký rybník a vodní nádrže Fojtka a Mlýnice v okrese Liberec, vodní nádrž Bedřichov na Černé Nise v okrese Jablonec nad Nisou nebo Hradčanský rybník a vodní nádrž Dubice I v okrese Česká Lípa.

Na celkem 9 koupacích plochách zaměstnanci KHS LK odebrali 17 vzorků, z nichž 16 nevyhovělo na základě nedodrženého ukazatele průhlednost nebo na základě výskytu přírodního znečištění. Výsledky KHS LK uvádí jednak na svých webových stránek, v případě nevyhovujících výsledků zasílá informaci na vědomí obcím, na jejichž území se dotčená vodní plocha vyskytuje. Příkladem nevyhovujícího výsledku z hlediska výskytu sinic je poslední jmenovaná vodní nádrž Dubice I, která je využívána zejména k vodním sportům. Na břehu jsou instalovány sprchy s pitnou vodou i informace o dlouhodobě nevyhovující kvalitě vody ke koupání z důvodu vysoce nadlimitního výskytu sinic.

Zaměstnanci sledující jakost vod ke koupání také provedli monitoring vybraných koupališť z hlediska výskytu plžů jako původců onemocnění cerkáriové dermatitidy. Jednalo se o koupaliště či vodní plochy, kde se v minulosti plži vyskytovali, případně zde byl hlášen výskyt tohoto onemocnění. Vzhledem k tomu, že neznamenali výskyt vodních plžů vůbec nebo jen sporadicky, nebyl v letošní sezóně odběr plžů za účelem zjišťování přítomnosti původců cerkáriové dermatitidy realizován. KHS LK v letošním roce řešila pouze jedno podezření na toto onemocnění, které se neprokázalo.

„Koupací sezona roku 2023 byla významně ovlivněna vývojem počasí, které na začátku měsíce srpna bylo chladnější a deštivější, čemuž odpovídají i zjištěné výsledky jakosti koupacích vod. Nedošlo k pomnožení sinic nad míru ve sledovaných koupalištích tak, abychom museli vydávat zákaz koupání. Rovněž úbytky vod v přírodních koupalištích typické pro horké léto bez srážek nebyly významné a kvalita koupacích vod byla až na výjimky dobrá. Ačkoliv hodnocení jakosti vod pravidelně zveřejňujeme a vybízíme veřejnost k jejich sledování, stejně doporučujeme vždy provést ještě vizuální kontrolu vody před samotným koupáním a využít možnosti osprchování se po koupání nejlépe pitnou vodou, je-li k dispozici," vysvětlila Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK, a pokračovala: „Provedení vlastní vizuální kontroly vody je nezbytné vždy na nesledovaných vodních plochách a po skončení koupací sezony i na těch sledovaných, neboť po skončení koupací sezony rozbory již neprovádíme. Po celé léto včetně babího léta, které mělo naprosto raritní průběh, bylo slunečné a teplé a lidé hojně využívali přírodní koupaliště navzdory snižujícím se teplotám vody, jsme nezaznamenali žádné hlášení o potížích spojených s koupáním s výjimkou jednoho nepotvrzeného podezření na cerkáriovou dermatitidu."

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Na podzim dochází tradičně k nárůstu respiračních onemocnění
Zájemci mohou složit zkoušky ze znalosti hub
Letní dětská rekreace v Libereckém kraji 2023 z pohledu hygieny
Jaké houby rostou v našem kraji?
Letní dětské rekreace v Libereckém kraji probíhají bez problémů
Průběh letní dětské rekreace v kraji z pohledu hygieny
Startuje letní dětská rekreace v Libereckém kraji
Hygienici kontrolovali stánky na Železnobrodském jarmarku
Hygienici informují o projektu Klíšťata ve městě
Na co se můžete těšit na Železnobrodském jarmarku 2023
Na Světový den bez tabáku vyhlásili kreativní kampaň pro děti
Krajští hygienici kontrolovali velikonoční trhy
Informace o pylové aktivitě v Libereckém kraji
Počet případů onemocnění svrabem v posledních letech vzrůstá
Hygienici kontrolovali provozovny pro děti a mladistvé
Respirační onemocnění a chřipka budou tradičně útočit na přelomu roku
Hygienici kontrolovali zařízení pro výchovu a vzděláváních mladistvých
Hygienici zhodnotili kontroly kadeřnictví, manikúr, pedikúr i solárií
Zpráva o zdraví 2020: zvyšuje se délka dožití, více lidí má vysoký tlak
Jak probíhala letní dětská rekreace v našem kraji v roce 2022
Státní zdravotní dozor kontroloval předměty běžného užívání
Hygienici kontrolovali v polovině srpna letní dětské rekreace v kraji
KHS zhodnotila epidemiologickou situaci v Libereckém kraji 2021
Krajská hygiena provedla monitoring a odběr plžů kvůli dermatitidě
Krajští hygienici kontrolovali provozovny společného stravování
Krajská hygiena kontrolovala zařízení pro výchovu a vzdělání dětí
Začínají letní tábory, v Libereckém kraji se zúčastní přes 11 tisíc dětí
Krajská hygiena kontrolovala stažení nebezpečných panenek z obchodů
Krajská hygiena zhodnotila kontroly letní dětské rekreace
Hygienici v Libereckém kraji zkontrolovali už 45 dětských táborů
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. červenci
Děti v Libereckém kraji vyráží na letní tábory
Jablonecká nemocnice spouští očkování dětí proti Covid-19
Po prodělání covidu se nově můžete očkovat hned po skončení izolace
S kamarády do přírody pro děti zdarma
Jablonečtí atleti pořádají Příměstský tábor 2021

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonecko

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Čtvrtá výstava v Original Gallery ukáže obrazy Věry Kosové

Už čtvrtá výstava v Original Gallery v Semilech je nazvaná Síla lidskosti a přináší díla Věry Kosové. Vernisáž se koná v sobotu 24. února od 17 hodin za hudebního doprovodu Milli Janatkové. Podrobnosti na Našem Pojizeří

Z Fondu Turów podpoří výstavbu vodovodů v H. Vítkově a Václavicích

Vybudování nového vodovodu pro Horní Vítkov za přibližně 68 milionů korun a také pro obec Václavice za 172 milionů. To jsou dva projekty, které finančně podpoří Liberecký kraj z Fondu Turów. Začít by měly ještě letos a dokončeny budou v roce 2025. „Obě města - Chrastava a Hrádek nad Nisou - vloni podala na tyto projekty žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí v rámci 44. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí ministerstva zatím neobdržela. Nicméně, nechceme otálet s výstavbou, a tak podpoříme oba projekty z Fondu Turów individuálními dotacemi," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Mysleme na svůj sluch. Tichý svět připomíná tři mezinárodní dny
Oceňovaná kapela VANUA2 zahraje v jabloneckém Klubu Na Rampě
Skitour v Harrachově láká na exligové fotbalisty, herce i dámskou jízdu
Odpočívadla, stojany, nabíječky. Kraj opět podpoří zázemí pro cyklisty
Na sociální služby v regionu míří od ministerstva více než miliarda

Nejčtenější články

20.02.: Hořel rodinný dům v Zásadě
21.02.: Z Liberce do Českého ráje vyjedou během sezony posilové spoje ČD
21.02.: Maloskalští volejbalisté se přibližují kvalifikaci o I. ligu

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace