Ohlédnutí za rokem 2020 v dopravě

26.12.2020 18:37:10 | Autor: redakce | Rubrika: Zprávy | Obce: Huntířov,Příchovice,Maršovice,Pulečný,Nová Ves nad Nisou,Rádlo,Lučany nad Nisou,Rychnov u Jablonce nad Nisou,Dalešice,Plavy,Smržovka,Velké Hamry,Držkov,Zlatá Olešnice,Jílové u Držkova,Frýdštejn,Jenišovice,Koberovy,Líšný,Loužnice,Malá Skála,Pěnčín,Radčice,Skuhrov,Vlastiboř,Zásada,Janov nad Nisou,Bedřichov,Albrechtice v Jizerských horách,Desná v Jizerských horách,Jiřetín pod Bukovou,Josefův Důl,Kořenov,Bzí,Jablonec nad Nisou,Tanvald,Železný Brod,Jizerské hory,Harrachov,Liberecký kraj,Vratislavice nad Nisou,Jablonecko

Ohlédnutí za rokem 2020 v dopravě

Jako téměř každý rok vám přinášíme přehled změn v dopravě v roce 2020 v Libereckém kraji i s výhledem, co nás čeká za změny v roce 2021.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Na počátku roku zaznamenali dopravci v Libereckém kraji nárůst cestujících o 4 %, ale již první měsíc nouzového stavu (březen) zaznamenal pokles na polovinu a v dubnu na čtvrtinu. Návrat cestujících započal již o prázdninách a přiblížil se téměř 90 %, ale první měsíc nouzového stavu druhé vlny opět znamenal snížení jejich počtu na polovinu. Celkově za období leden až říjen veřejná doprava zaznamenala 30% propad.

Ceny jízdného v tarifu IDOL byly na konci roku 2019 zvýšeny téměř o 20 %. V důsledku toho jsme již na počátku roku 2020 zaznamenali 10% nárůst tržeb, který však brzy začal kopírovat trend propadu počtu cestujících až na 63 %.

Způsob odbavení cestujících a používání bezkontaktních plateb:

V posledních letech se cestující používající platby v hotovosti a cestující využívající kartu Opuscard dělili téměř na polovinu s mírnou převahou elektronických nástrojů. Covidový rok však posílil podíl bezkontaktních úhrad kartou Opuscard proti platbám v hotovosti, což se projevilo zejména v první vlně na jaře v březnu a v dubnu.

V regionální autobusové dopravě byla použita data od října 2018 do září 2020
a. Ve sledovaném období došlo k poklesu výnosů o cca 2,1 % (z 205 mil. Kč na 200,5 mil. Kč). Pokles cestujících cca o 22,7 % (z cca 12,5 mil. na cca 9,6 mil.). Hlavním důvodem poklesu je od března trvající stav pandemie, stav nouze, omezená školní docházka, odstávky průmyslových podniků, omezení volnočasových aktivit atd. Během března a dubna se po dobu cca 4 týdnů nevybíralo jízdné.
b. Pokud bychom porovnali pouze období před zavedením nouzového stavu, tedy od října 2018 do února 2019, s obdobím od října 2019 do února 2020, došlo k nárůstu výnosů o cca 23 % (z cca 83 mil. na 102,5 mil.). Počet cestujících byl vyrovnaný, cca 5,3 mil. cestujících v obou sledovaných obdobích.
c. V samotném období březen-září byly výnosy v roce 2019 ve výši 156,6 mil. Kč a v roce 2020 (pandemie) 140,1 mil. Kč, což je pokles cca 10,5 %. Počet přepravených cestujících klesl o cca 40 % z cca 7 mil. v roce 2019 na 4,4 mil. v roce 2020.
d. Výše kompenzací za státem nařízené slevy v autobusové dopravě činila v období 2019/10-2020/09 cca 75, 5 mil. Kč (v předchozím období cca 73 mil.), což je cca 37,5 % z celkových výnosů.
e. Průměrné výnosy na kilometr klesly z 14,53 Kč/km na 14,25 Kč/km.
f. Objem km, které u dopravců objednává LK, byl ponížen o cca 0,3 % z cca 14,12 mil km na 14,07 mil. km.

Pokles je zaznamenán také na železnici. Podle dat drážních dopravců (České Dráhy, ARRIVA VLAKY, DLB) došlo k poklesu počtu cestujících mezi roky 2019 a 2020 o cca 27 %.

I přes nepříznivý vývoj v důsledku pandemie koronaviru se resortu dopravy podařilo udržet základní a funkční kostru veřejné dopravy po celou dobu trvání restriktivních opatření. V době jarního lockdownu reagovaly změny jízdních řádů na vývoj přepravní poptávky i několikrát týdně. Jakmile to bylo možné, byla doprava obnovována.

 V rámci projektu TRANS-BORDERS a ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec se podařilo zavést v České republice unikátní autobusovou linku z Hrádku nad Nisou přes Zittau, Bogatyni, Frýdlant a Nové Město pod Smrkem do lázeňského města Świeradów-Zdrój. Linka celkem 5x překračuje státní hranici a spojuje tři státy. V rámci pilotního provozu od srpna 2020 bylo do doby jejího pozastavení z důvodu dopadu opatření proti šíření nemoci COVID-19 přepraveno celkem 1.939 cestujících. Jakmile to bude možné, počítá se s obnovením provozu i v roce 2021. Objednatelem linky bude Liberecký kraj a na provoz budou přispívat Landkreis Görlitz a polská města Bogatynia a Świeradów-Zdrój.

V roce 2020 Liberecký kraj ve spolupráci s dopravcem BusLine LK zavedl novou koncepci spojení v oblasti Horních Míseček a Zlatého návrší. Linka je v provozu od června do října. Byl navýšen počet spojů na trasách z Harrachova/Rokytnice nad Jizerou a Jilemnice. Vybrané spoje byly vedeny z Martinic v Krkonoších jako přípoje od spěšných vlaků Chlumec nad Cidlinou - Trutnov. Počet přepravených cestujících meziročně mezi Horními Mísečkami a Zlatým návrším vzrostl ze 57 tisíc (2019) na 62 tisíc (2020).

Na vybraných linkách v turisticky atraktivních oblastech Liberecký kraj objednává u dopravců přepravu kol. V letošním roce došlo k zahájení provozu až ve druhé polovině května (pandemie COVID) a ještě i v červnu byl provoz částečně omezený. Přesto došlo k mírnému nárůstu přepravených kol oproti roku 2019. V roce 2020 se jich přepravilo 4 837, zatímco v roce 2019 jich bylo 4 813. Velmi výrazný nárůst nastal především v období hlavních školních prázdnin, kdy v roce 2020 bylo přepraveno 3 755 kol, zatímco v roce 2019 to bylo 3 162 kol.

I v roce 2020 probíhala stavební činnost na komunikacích s dopadem na veřejnou dopravu. Mezi nejvýznamnější akce nepochybně patří rekonstrukce MÚK Rádelský mlýn a uzavírka silnice z Horního Hanychova na sedlo Výpřež, spojující oblast Podještědí s krajským městem. Významný dopad měly ale také uzavírky v Bozkově, v Turnově, v Oldřichově v Hájích či v Zahrádkách u České Lípy.

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL

Centrální dispečink IDOL<br />Autor: Archiv Korid LK Centrální dispečink IDOL je pro všechny cestující k dispozici denně od 4 do 24 hodin na telefonním čísle 704 702 000. Cestující veřejnost má prostřednictvím internetových stránek https://www.mpvnet.cz možnost získat informace o aktuálních odjezdech ze všech zastávek v rámci Libereckého kraje, polohách spojů, mimořádnostech v dopravě atd. Dispečeři zároveň využívají možnosti informování cestujících na případné uzavírky, zpoždění, dopravní komplikace prostřednictvím zastávkového informačního systému nebo sociální sítě Twitter. Nedílnou součástí dispečinku je napojení na Národní dopravní informační centrum, které dispečerům zasílá upozornění týkající se dopravních komplikací. Po vyhodnocení jsou tyto zprávy dále předávány prostřednictvím odbavovacího zařízení a monitorování provozu vozidel dotčeným řidičům. Tímto krokem je možné eliminovat negativní vliv dopravy na případná zpoždění, nebo zajistit operativní odklonu linky na objízdnou trasu.

Od začátku roku 2020 se na Centrální dispečink telefonicky obrátilo 9288 volajících. Z dostupných dat je patrný menší pokles počtu telefonátů ze strany cestujících během jarních měsíců, způsobený omezením provozu na základě opatření v souvislosti s COVID 19. O to důležitější je role Centrálního dispečinku IDOL při informování veřejnosti o změnách jízdních řádů, vyhledávání spojení a pomoci se zajištěním návazností jednotlivých linek. Zároveň je patrný nárůst počtu osob sledujících dopravní informace prostřednictvím profilu na Twitteru nebo https://mpvnet.cz/idol/extra a dotazujících se na letní turistické linky.

KONTAKTNÍ MÍSTA IDOL/OPUSCARD

Kontaktní místa IDOL/ Opuscard<br />Autor: Archiv Korid LK Zákaznické centrum IDOL/OPUSCARD v Evropském domě, které provozuje společnost KORID LK, je díky propojení informačních linek systémů IDOL a OPUSCARD do jednoho místa vyhledávanou službou. Zlepšila se dostupnost informací o veřejné dopravě pro občany v Libereckém kraji i servis pro informační kanceláře dopravců. Nyní se cestující dozví informace o jízdním řádu, kartě Opuscard i další potřebné informace z veřejné dopravy (tel.: 488 588 788, info@opuscard.cz, info@korid.cz, @idollk).

S nástupem epidemiologických opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19 jsme na Zákaznickém centru IDOL/OPUSCARD podnikli opatření pro ochranu klientů i personálu. Prostor ZC byl rozdělen elegantní plexistěnou na zónu obsluhy a zónu zákaznickou. Ta byla dle pravidel nařízených vládou vybavena dezinfekčním stojanem a vyznačením bezpečnostní zóny.
Dalším opatřením pro zkvalitnění zákaznického servisu se stala procesní změna, která umožnila vrácení neprojetého jízdného z důvodu COVID-19 opatření. Cestující tak nově mohl přes email on-line podat žádost a dodat požadované doklady k vyplacení jízdného.

Pro informovanost a evidenci externích požadavků se osvědčil software osTicket, který byl v KORID LK implementován na začátku roku a používá se pro zpracování všech příchozích emailů na info@korid.cz.

Pro zkvalitnění služeb cestujícím jsme ve spolupráci s městy a dopravci přesunuli Kontaktní místa IDOL/OPUSCARD v Turnově a Rokytnici nad Jizerou tak, aby byla lépe dostupná občanům. Od 1.1.2021 je KM v Turnově přesunuto do Regionálního turistického informačního centra a KM v Rokytnici nad Jizerou bude nově otevřeno v Centrální pokladně Městského úřadu.

Jízdní řád<br />Autor: Archiv Korid LK NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBDOBÍ 2020/21

Od neděle 13. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny. Kompletní souhrn změn je uveden na webu www.iidol.cz, v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. I v letošním roce je vydáván společný JŘ pro celý kraj. Prodejní cena je 30,- Kč a k zakoupení jsou v Zákaznickém centru IDOL, informačních centrech dopravců a kontaktních místech vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

Letos bylo vydáno celkem 6 000 ks. V loňském roce byly v některých regionech vyprodány již v lednu, proto by ti, kteří preferují tištěnou formu před online jízdními řády na webu a v mobilu, neměli váhat.

INFRASTRUKTURA

KORID LK se soustředí také na oblast drážní infrastruktury a budování přestupních intermodálních terminálů.

V roce 2020 proběhly tyto významné stavební akce na železnici v Libereckém kraji (nebo s dopadem na území Libereckého kraje):
o Liberec - Mníšek
o oprava mostů v Machníně (Liberec), Raspenavě a Levínské Olešnici
o Horka u Staré Paky - Mostek

V roce 2020 byla dokončena stavba terminálu Rychnov u Jablonce nad Nisou
Z významných uzavírek pozemních komunikací s dopadem na veřejnou dopravu je třeba zmínit zejména probíhající uzavírku MÚK Rádelský mlýn (s předpokládaným dokončením na podzim 2021), rekonstrukci silnice II/610 mezi Turnovem a Svijany a uzavírku silnice III/2784 z Liberce (Horního Hanychova) na Výpřež.

Kontaktní místa IDOL/ Opuscard<br />Autor: Archiv Korid LK KORID LK od roku 2019 úzce spolupracuje s KSS LK, ŘSD a spol. Silnice LK na procesu obnovy označníků příměstské dopravy a sjednocení jejich vzhledu v rámci příměstské dopravy. Současně je také cílem označníkem osadit všechna nástupní místa, kde dosud byly označníky pouze na jedné straně komunikace. V rámci letošní etapy proběhla výměna označníků na všech silnicích I. a II. třídy v celém Libereckém kraji a dále na vybraných silnicích III. třídy. Projekt výměny označníků potrvá až do roku 2024 a mělo by postupně dojít na všechny označníky na silnicích III. třídy i na místních a účelových komunikacích.

KORID LK dále připravuje ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi vybudování 50 ks zastávkových informačních systémů v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Tyto inteligentní označníky zastávek budou cestujícím zobrazovat odjezdy spojů vč. jejich aktuálního zpoždění.

KORID LK se podílí na přípravě rekonstrukcí autobusových zastávek v Libereckém kraji, a to ať již pouhým připomínkováním projektové dokumentace, nebo i iniciativní přípravou ve spolupráci s dotčenými správci komunikací a obcemi/městy.

CO PŘINESE ROK 2021?

V neděli 13. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády. V následujících podkapitolách je přiblíženo, jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Od prosince 2020 nejsou plánovány koncepční změny jízdního řádu železniční dopravy v Libereckém kraji. Jednou z novinek bude, že provoz na rychlíkových linkách R14 A (Pardubice - Liberec) a R14 B (Liberec - Ústí n.L.) objednávaných státem zajistí dopravce ARRIVA vlaky. Současně od prosincové změny bude možné využít tzv. Systém jednotného tarifu (SJT) v železniční dopravě.

SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU = JEDNA JÍZDENKA V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Společnost CENDIS, s.p. již během roku 2020 testovala „pilotní provoz" tzv. jednotného tarifu mj. na jedné z tratí v Libereckém kraji, a sice mezi Mladou Boleslaví, Českou Lípou a Rumburkem. Od prosince 2020 pak stát garantuje plnohodnotné fungování jednotného tarifu.

Cestující tak bude mít před zakoupením jízdného dokladu na výběr:
• tarif dopravce (jízdenka platí jen u daného dopravce, v některých případech pouze v daném vlaku);
• tarif integrovaného dopravního systému - možnost cestovat vlaky, autobusy i městskou dopravou a neřešit různé dopravce, platí na omezeném území - obvykle v daném kraji;
• jednotný tarif (novinka) - možnost cestovat neřešit různé dopravce, platí jen ve vlaku v celé ČR.
Více informaci o Systému jednotného tarifu naleznou cestující na webu www.oneticket.cz.

NOVINKY NA TRATI 089 (LIBEREC - ZITTAU - RYBNIŠTĚ/DRESDEN)

Vlaky Trilex Die Länderbahn V rámci uzavření nové vícestranné smlouvy s dopravcem Die Länderbahn na provozování vlaků na východosaské síti, jež obsahuje i linku RE2 Drážďany - Žitava - Liberec, dojde k celkovému zvýšení počtu přímých vlaků na této lince, a tím i rozšíření nabídky spojení mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou a Žitavou za finančně výhodných podmínek pro Liberecký kraj. Přímé vlaky do Drážďan s odjezdy v 10:28 a 16:28 z Liberce pojedou nově celotýdenně, stejně tak přímé vlaky z Drážďan s příjezdem v 11:29 a v 17:29 do Liberce. Spolu s tím dojde i ke změnám poloh některých zastávkových vlaků linky L7 v dopoledních a také večerních hodinách.

O víkendech pojedou zastávkové vlaky linky L7 Liberec - Varnsdorf v jiných časových polohách tak, aby souhrnný interval s linkou RE2 mezi Libercem a Žitavou činil přibližně jednu hodinu. Linka L7 však již nebude vedena do Rybniště, ale do Varnsdorfu na tamní staré nádraží (s výhledem opětovného prodloužení do sousedního města Seifhennersdorf, o což usilují němečtí partneři už několik let). Spojení v úseku Varnsdorf - Rybniště bude nahrazeno novou linkou U9, kterou zajistí dopravce České dráhy a.s.

Na letní sezOnu je připravena zcela nová přímá víkendová turistická linka z Liberce přes Varnsdorf, Rybniště a Krásnou Lípu do Mikulášovic a zpět.

Nadále bohužel trvá letitý problém ohledně špatného technického stavu trati přes polské území mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou - z důvodu rychlostního omezení v tomto úseku není možné zkonstruovat jízdní řád tak, aby bylo možné zajistit současně všechny návaznosti ve stanicích Liberec, Zittau a Varnsdorf.

Spolu se změnami jízdního řádu vlaků došlo také k úpravám některých autobusových přípojů na Hrádecku, i zde ale platí, že ne vždy je možné zajistit návaznost mezi autobusy a vlakem.

TURISTICKÉ SPOJE (NOVÉ I STÁVAJÍCÍ)

Na lince L1 mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou je ve spolupráci s polskými partnery připraveno rozšíření provozního období sezónních vlaků. Vlaky jsou v provozu v rozsahu 4 párů vlaků celoročně v pracovní dny, resp. 6 párů vlaků celoročně o víkendu. V zimní i letní sezóně je pak navíc v provozu dalších 5 párů vlaků. V letní sezóně budou vlaky denně v provozu také v červnu a září.

Sezónní spoje jsou v provozu také do Českého ráje: dva přímé vlaky z Liberce a jeden z Prahy. Stejně jako v loňském roce počítá Liberecký kraj s prodloužením osobních vlaků z Hradce Králové a Jičína až na Malou Skálu (a zpět), a to o sobotách v letní sezoně.

Ohlédnutí za rokem 2020 v dopravě v Libereckém kraji<br />Autor: Archiv Korid LK I nadále bude v provozu oblíbený spěšný vlak „Mácháč" z Liberce do Doks, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 4. července do 30. srpna. Vlak odjede z Liberce v 9:43, zpět z Doks v 16:57. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Pro letní prázdniny 2021 je také připraveno vedení posilových vlaků mezi Českou Lípou a Doksy.

Novinkou bude výše zmíněná linka T9 v trase Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Varnsdorf - Rybniště - Krásná Lípa - Mikulášovice. Vlaky budou odjíždět každou sobotu a neděli od počátku dubna do konce října. Odjezd z Liberce bude ráno v 7:58, do Mikulášovic na dolní nádraží vlak dorazí v 9:49. Zpátky odjede v 16:01, návrat do Liberce bude mít v 17:55.

OSTATNÍ ZMĚNY

Na trati 030 dochází k úpravám večerních spojů tak, aby lépe navazovaly na konec pracovních směn v Liberci a současně, aby byly zajištěny návaznosti na regionální autobusové linky v Turnově.

Na trati 086 z České Lípy do Liberce dochází v ranních hodinách k posunu prvního spoje tak, aby přijížděl blíže k časům začátku ranních směn.

Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ LINKY

Po rozšíření počtu bezbariérově přístupných spojů regionální dopravy na Jablonecku a Semilsku v letech 2019 a 2020 dochází k významnému rozšíření bezbariérově přístupných spojů také na Liberecku. Vnitřní dopravce Libereckého kraje, společnost ČSAD Liberec, v rámci obnovy vozového parku pořizuje pro regionální linky pouze „low-entry" vozidla, tj. částečně nízkopodlažní vozidla s bezbariérovým a nízkopodlažním nástupem/výstupem.

Rozsah garantovaných spojů s bezbariérovým vozidlem tak bude cca 75 %. S připravovaným smluvním kontraktem pro oblast Českolipsko od prosince 2021 lze očekávat rozšíření bezbariérových autobusů v této oblasti v průběhu roku 2022.

V návaznosti na obnovu vozidel se cestující setkají také s nasazením „velkokapacitních" 15m nízkopodlažních vozidel na Liberecku. Strategické rozhodnutí o pořízení vozidel bylo učiněno v návaznosti na trend růstu počtu cestujících na Liberecku.* Vozidla budou nasazena zejména na linky z Liberce do Chrastavy (linka 70), Jablonce nad Nisou (141) a Stráže pod Ralskem (270).
* Pozn.: Je předpoklad, že po ukončení epidemiologických opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19 dojde k opětovnému navýšení počtu cestujících.

VÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY NA ČESKOLIPSKU

Návaznosti VLAK - BUS u hlavního nádraží v České Lípě: Na lince 292 z Blíževedel, Stvolínek a Kozlů většina spojů nově zajíždí v České Lípě k hlavnímu nádraží, kde na ni navazují rychlíky do R14 Děčína a Ústí nad Labem a R21 Nového Boru (Rumburku) a osobní vlaky L2 do Mimoně a Liberce a L4 do Doks a Mladé Boleslavi (vlaky do všech směrů). V opačném směru vzniká nově návaznost spoje ve 22:30 do Stvolínek a Blíževedel na vlaky ze (všech) směrů, tj.: od Liberce, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem i Nového Boru. V průběhu roku 2021 je předpoklad postupného rozšiřování možností návazností mezi vlaky a autobusy na zastávce Česká Lípa,,Hlavní nádraží.

Úprava spojení mezi Českou Kamenicí, Kamenickým Šenovem a Českou Lípou/Novým Borem:
Doplnění školních i dopoledních spojů poptávaných cestujícími a obcemi. Současně na linkách 461 a 462 dochází k odstranění některých souběhů spojů obou linek v rámci Kamenického Šenova z náměstí na sídliště.

Na žádost dojíždějících studentů mezi Cvikovem a Varnsdorfem byla optimalizována přestupní vazba odpoledního spojení ve Svoru směrem do Cvikova, dodržení stanovené čekací doby bude hlídat Centrální dispečink IDOL.

Pro spojení mezi Českou Lípou a Cvikovem byla v denní době mezi 8. a 18.hodinou zavedena možnost přestupu mezi linkami 452 a 440 v Novém Boru na Náměstí Míru, kam nově linka 440 zajíždí, přestupy se tak stanou pohodlnějšími a spolehlivějšími.

VÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY NA LIBERECKU

Na lince 141 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dochází k posílení provozu o víkendu, v období cca 6 do 19 hod. pojedou spoje každou hodinu. V intervalu 120 minut budou spoje ze Mšena zajíždět na Nádraží Jablonecké Paseky a v prokladu v intervalu 120 pojedou ze Mšena na Autobusové nádraží.

Na linkách 71, 72, 640, 641 a 645 budou přidány zastávky Letná a Vrchlického v Liberci. Tyto linky tak mohou využít i cestující po Liberci jako alternativu k linkám MHD, např. pro přímé spojení z Krásné Studánky nebo Pavlovic na autobusové nádraží.

Dále lze zmínit úpravy několika ranních a dopoledních spojů v okolí Hrádku nad Nisou v návaznosti na změny vlakových spojů. Nově bude nabídnuto ranní spojení z Dolní Suché a Chotyně do průmyslové zóny v Hrádku nad Nisou.

Na linkách 81 z Českého Dubu a 340 z Turnova do Liberce (přes Hodkovice, Záskalí a Dlouhý Most) budou autobusy nově zastavovat v zastávce Liberec,Mostecká z důvodu lepší dostupnosti blízkého nákupního centra.

VÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY NA JABLONECKU

Od 1. února 2021 bude provoz MHD v Jablonci nad Nisou a potažmo v oblasti DSOJ zajišťovat nový dopravce Umbrella Coach & Buses. Linky i nadále budou zapojeny do integrovaného dopravního systému IDOL.

Linka 190 (expres Jablonec n.Nis. - Praha) bude součástí IDS IDOL. Cestující tak budou moci využít jízdních výhod např. pro cestu z Jablonce nad Nisou do Hodkovic.

Pozn.: Rozsah dopravy této komerční linky bude upravován v závislosti na vývoji přepravní poptávky a na epidemiologických opatření.

Na Tanvaldsku dojde k úpravám spojení v ranních hodinách na linkách 851, 852 a 853 v návaznosti na požadavky obcí. Vznikne např. nová možnost spojení z Hamrsek do Jablonce a Liberce/Prahy s přestupem v Tanvaldu, nebo nové návaznosti mezi linkou 851 a MHD v Jablonci na Autobusovém nádraží.

Na lince 780 z Harrachova do Prahy dojde k posílení spojení o víkendu. Zaveden bude nový spoj ve 12:15 z Rokytnice n.Jiz., resp. 12:45 z Harrachova v sobotu a obnoven bude spoj v 7 hodin z Harrachova. Spoj v 8:25 z Rokytnice n.Jiz. (resp. v 8:55 z Harrachova) pojede v sobotu i neděli trvale. Z Prahy pojedou spoje nově ve 13:25 v neděli a v 17:30 v sobotu.
Úprava víkendového spojení na lince 141 byla zmíněna výše.

VÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY NA TURNOVSKU A SEMILSKU

V návaznosti na posun vlaku z Liberce dojde v čase cca 22:30 - 22:40 k vytvoření návazností mezi linkami L3 a regionálními spoji na terminálu v Turnově ve směru Příšovice - Svijany, Tatobity - Semily, Rovensko p.Troskami - Lomnice n.Pop. a Vyskeř. Všechny autobusové spoje vyčkají na příjezd vlaku z Liberce (příj. 22:31) i Mladé Boleslavi (22:28).

Na základě požadavku města Semily bude v období školního vyučování trvale obsluhována i místní část Bítouchov.

TURISTICKÉ LINKY V LIBERECKÉM KRAJI

 Pro spojení na výlet mohou cestující využít kterékoliv linky veřejné dopravy. V některých částech kraje však Liberecký kraj objednává i sezónní posilové linky (spoje). Například se jedná o:

* Česká Lípa - Sloup v Č. - Nový Bor - Česká Kamenice - Jetřichovice (cyklobus, linka 469)
* Liberec - Bedřichov (celoročně spoje MHD linky 18, v zimě navíc skibus linky 145, v létě pak linka 791 do Hrabětic, Josefova Dolu a Tanvaldu a cyklobus linky 395);
* Jablonec n. Nis. - Bedřichov (celoročně linka 101, v zimě s posilovými spoji a posilová linka 121, v létě cyklobusy linek 395 a 795);
* Jablonec n.Nis. - Bedřichov - Tanvald - Kořenov,Jizerka (cyklobus, linka 795);
* Jablonec n.Nis. - Malá Skála - Rakousy - Turnov (sezónní spoje linky 342 vč. přepravy kol);
* Jablonec n.Nis. - Frýdštejn - Turnov (celoročně linka 341, v létě cyklobus 395);
* Cyklobusy v Českém ráji o linka 391: Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Troskovice - Holín,Prachov (Prachovské skály) - Jičín;
o linka 392: Liberec - Turnov - Vyskeř - Libošovice,Podkost (hrad Kost) - Sobotka;
o linka 591: Semily - Chuchelna,Kozákov - Karlovice - Rovensko p.Tr. - Troskovice,Tachov,Trosky - Troskovice;
* Vybrané spoje linky 650 z Frýdlantu (Hejnic) na Smědavu;
* Linka Martinice v Krk. - Jilemnice - Vítkovice,Zlaté návrší (linka 991 + cyklobusové spoje na Mísečky linky 947)
* Linka Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vítkovice,Zlaté návrší (linka 995);
* Cyklobus 990 z Harrachova přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Vrchlabí, Pec p. Sněžkou na Pomezní Boudy;

OSTATNÍ

Na dálkových linkách z Jizerských hor a Krkonoš bude zavedena garance wifi připojení v autobusech. Poznámku naleznou cestující nově i v jízdním řádu.

Na vícero linkách proběhla revize jízdních dob s cílem minimalizovat předjetí jízdního řádu. U některých linek dojde i k celkovému zkrácení cestovní doby (většinou v rozsahu do 5 minut).

I na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Kompletní přehled o změnách jízdních řádů naleznete na webu www.iidol.cz. Své náměty a připomínky mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM IDOL

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL platí ve většině autobusových spojů, v městské dopravě a ve vlacích (včetně rychlíků) na celém území Libereckého kraje a na vybraných spojích i do některých okolních lokalit v Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Rok 2020 byl ve znamení dynamického rozvoje platnosti integrovaného tarifu Libereckého kraje IDOL.

S nástupem nového železničního dopravce ARRIVA vlaky se změnou jízdního řádu do systému IDOL se rozšířil počet plnohodnotně integrovaných železničních dopravců na 3.

Rozšířila se platnost integrovaných jízdní dokladů IDOL mimo území Libereckého kraje:
o S celostátní změnou jízdních řádů na železničních linkách na tratích 041 do Libuně a 040 do Nové Paky v Královehradeckém kraji.

Od dubna v souvislosti se zahájením nové turistické linky 469 do Jetřichovic v Ústeckém kraji. Od července na železničních linkách na tratích 080 do Jedlové a 087 do Úštěku opět v Ústeckém kraji. V polovině roku došlo ještě k drobnému rozvoji propojení tarifů IDOL a PID na pomezí Středočeského a Libereckého kraje u dopravců ČSAD Střední Čechy a SOK v relaci Mšeno - Doksy, kde na lince 697 platí takzvané lomený tarif IDS (pro mezikrajské cesty nemá dopravce svůj vlastní tarif).

Rozšíření územní platnosti IDOL umožňuje rozvoj další spolupráce se sousedními IDS při tvorbě tarifních nabídek pro cestující. Cestujícímu to přináší větší možnost volby výběru optimální kombinace jízdného v mezikrajském cestování.

Kompletní znění Tarifu IDOL, Smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webové stránce www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo.

TARIFNÍ NABÍDKY PRO PRAVIDELNÉ CESTUJÍCÍ

Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí veřejnou dopravou, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu Opuscard. Časovky IDOL jsou vydávány jako plnocenné nebo zlevněné pro všechny relace s platností na 7, 30, 90 nebo 366 dní.

Pro cestování na delší vzdálenost anebo do různých lokalit jsou v nabídce výhodné Síťovky IDOL, které lze zakoupit jako plnocenné anebo zlevněné s platností na 1, 7, 30, 90 nebo 366 dnů. Cena 366denní Síťovky IDOL, která umožňuje neomezené cestování v IDOL, činí pro dospělého 10.000 Kč, pro děti, studenty, osoby straší 65 let je zlevněná za 2.500 Kč a pro osoby starší 70 let je za 500 Kč.

TARIFNÍ NABÍDKY PRO NEPRAVIDELNÉ CESTUJÍCÍ

Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické jízdné je až o cca 20 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.

Cestující, který nemá kartu Opuscard a chce využívat elektronickou peněženku pro jednotlivé jízdy, si může na kterémkoliv kontaktním místě zakoupit přenosnou kartu Opuscard za 50 Kč.

Ohlédnutí za rokem 2020 v dopravě v Libereckém kraji<br />Autor: Archiv Korid LK NABÍDKY TURISTICKÝCH JÍZDENEK

Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.

Jednodenní Síťovky IDOL platí ve zvolený kalendářní den ve všech spojích zapojených do IDOL. Jízdenku lze zakoupit i v předprodeji. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.

Pro nákup jednodenní Síťovky IDOL je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 120,- Kč (zlevněná 30,- Kč) a pro 5 osob na 250,- Kč. Ve skupině 5 osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

Jízdenka Euro Nisa Ticket (ENT) je mezinárodní turistická jízdenka, která platí v naprosté většině spojů veřejné dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON, tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz a www.zvon.de (i v češtině).

Platnost jízdenek je mírně odlišná od jízdních dokladů IDOL, jízdenky Euro-Nisa-Ticket platí ve většině regionálních autobusů, ve vozidlech MHD ve městech v Libereckém kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje i v některých dalších lokalitách.

Pro nákup jízdenek ENT není třeba Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici). Obliba těchto jízdenek mezi cestujícími stále roste, v ČR jich nejvíce prodají dopravci České dráhy a.s. a Die Länderbahn GmbH.

Rozvoj jízdenek ENT+ je předmětem česko-saského projektu Euro-Nisa- Ticket Future 2020, mezi jehož cíle patří změny v rozsahu územní platnosti, větší provázanost s turistickými produkty a rozšíření tarifních produktů. Na základě požadavku partnerů v Německu a Polsku v průběhu roku 2021 dojde ke změnám struktury nabídky (pro 1, 2, 3, 4, 5 osob ve variantě 1 nebo 3 denní), což bude ve většině případů znamenat zvýšení ceny jízdného (česká verze dosud neprošla cenovou úpravou), současně bude ale ke každé jízdence umožněna bezplatná přeprava dítěte do 15 let. Jízdenka zároveň začne cestujícím poskytovat určité benefity u vybraných poskytovatelů turistických služeb (například zlevněné vstupné), proto doporučujeme před cestou zjistit si aktuální informace na našich webových stránkách www.iidol.cz a kontaktních místech.

ROZVOJ TARIFU IDOL

V roce 2021 se předpokládá realizace dlouho připravované a zároveň soustavně napadané změny odbavovacích zařízení v autobusech zapojených do IDOL. S tím souvisí také modernizace elektronických nástrojů pro odbavování.

Nástup nové generace karty Opuscard na vyšší technologické úrovni umožní spustit e-shop IDOL, kdy si cestující bude moci sám z domova ze svého počítače zakoupit časové jízdní doklady IDOL.

Pro uživatele takzvaných chytrých telefonů s datovým připojením nebude čipová karta nutná a jízdní doklady IDOL bude možné mít uložené v telefonu. Mobilní jízdní doklad nebude jen pro pravidelné cestující, ale je vhodný i pro občasné jednotlivé jízdy. Počítá se také s praktickými funkcemi jako je vyhledávání spojení, parkovišť poblíž zastávek nebo sdílené dopravní prostředky (kola a auta).

Pilotní zahájení provozu je předpokládáno na polovinu roku 2021, nyní již probíhá vývoj a připravuje se testování.

Náhled fotogalerie

Nové <a href=autobusy ČSAD Liberec" title="Nové autobusy ČSAD Liberec" width="75" />
Nové <a href=autobusy ČSAD Liberec" title="Nové autobusy ČSAD Liberec" width="75" />
 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 16 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Dopravci v Libereckém kraji ocenili příkladné zaměstnance
Jaké bude zajištění dopravní obslužnosti v Jablonci od roku 2023?
Vlakové spoje na Českolipsku od příštího roku zajistí Die Länderbahn
FOTO: Po osobních vlacích z Pardubic do Liberce přebírá Arriva i rychlíky
ČSAD Liberec pořídila více nízkopodlažních a velkokapacitních autobusů
Co nového v jízdním řádu od 13. prosince?
Od neděle 13. prosince přijdou na Jablonecku další změny jízdních řádů
Liberecký kraj poosmnácté hodnotí stav dopravy na svém území
Společnosti KORID LK a Silnice LK budou mít nové vedení
Kvůli ledovce a předpovědi počasí uzavřeli silnici kolem přehrady Souš
Kraj odmítá nepřiměřeně vysokou pokutu od antimonopolního úřadu
Další autobusové zastávky v kraji mají nové označníky
Na trase z Liberce do Pardubic mají vyjet od prosince rychlíky Arrivy
Liberecký kraj bude společně s Ústeckým žádat odvolání předsedy ÚOHS
Liberecký kraj se ohrazuje proti analýze vzniku vlastního dopravce
Liberecký kraj posílil turistické vlaky z Liberce a Turnova na Malou Skálu
Kraje vyzvaly stát ke zrychlení vlaků mezi Libercem a Hradcem Králové
Rada kraje odvolala jednatele společnosti Korid LK
Kraj uspěl i s druhou žalobou proti rozhodnutí antimonopolního úřadu
Autobusová doprava se od 14. dubna vrací téměř k normálu
Tarif IDOL uznají všichni dopravci, ale kartu si všude nezakoupíte
Arriva zaplatí Libereckému kraji na sankcích 815 tisíc korun
Arriva už prý zlepšuje své služby, kraj přesto na sankcích trvá
Dopravce Arriva neplní podmínky smlouvy, kraj chce vymáhat sankce
Arriva má od nástupu problémy, zajímá se o ni už i drážní úřad
VIDEO: Poslední jízda rychlíku z Prahy do Harrachova
Dopravce Arriva přidává po problémech na trať další Siemens Desiro
Ohlédnutí za rokem 2019 v dopravě
Co se mění v jízdním řádu od 15. prosince 2019?
Z Liberce do Lomnice a z Tanvaldu do Brodu bude jezdit nový dopravce
Otevřeli opravenou železniční trať z Železného Brodu do Tanvaldu
Nový odbavovací systém Opuscard má přinést cestujícím víc pohodlí
V derby utkáních s Libercem lepším týmem Bižuterie

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonecko

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

Firmy v regionu Tanvald

SATO Tanvald, spol. s r.o. ( Stavebnictví , Firmy ) | Další firmy

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Zahájili již 12. ročník soutěže Dřevěná stavba roku

Nadace dřevo pro život zahájila přihlašování do prestižní oborové soutěže Dřevěná stavba roku. Už dvanáctým rokem představuje široké veřejnosti díla těch, kteří umí doslova kouzlit se dřevem a vytváří dřevěné stavby šetrné k přírodě. I letos je pro soutěžící připraveno 6 soutěžních kategorií, do kterých mohou přihlásit realizace nebo návrhy různých typů dřevěných staveb, jako jsou rodinné domy, sruby, konstrukce, dětská hřiště, rozhledny či dřevěné interiéry. Přihlašování do 12. ročníku soutěže Dřevěná stavba roku probíhá do 28. února 2022 na webových stránkách soutěže. Soutěžící, kteří se přihlásí do 31. ledna navíc získají 20% slevu z registračního poplatku. V březnu bude pro soutěžní díla hlasovat odborná porota i široká veřejnost. Na konci dubna pak proběhne slavnostní vyhlášeni letošních vítězů a jejich projektů.

Lednový Valdštejn si lidé užívají

Lednový Valdštejn si lidé užívají Hrad Valdštejn ani v lednu nezavřel své brány. Za poslední dva víkendy, kdy bylo otevřeno od 13.00 do 15.30, si svátečně vyzdobený areál prohlédlo přes tisíc návštěvníků. Při příznivém počasí správci rádi otevřou ještě následující víkend 22. a 23. ledna. Více podrobností


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Lídr hnutí STAN v kraji Jan Farský se vzdá poslaneckého mandátu
Pražští studenti zrestaurovali grafiky pro Severočeské muzeum
Počasí komplikovalo dopravu, nehoda uzavřela silnici z Brodu na Bozkov
V Harrachově budou jednat o osudu Vily Mlynářka
Ztratila se kočka Jolie

Nejčtenější články

18.01.: V Jablonci se mění dopravní značení na zimní variantu
19.01.: Anonym oznámil bombu v liberecké firmě
18.01.: Řidičku pod vlivem drog usvědčil čerstvý sníh

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Eshop zaměřený na prodej postelí, matrací, roštů a doplňků pro zdravý spánek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace