Liberecký kraj se ohrazuje proti analýze vzniku vlastního dopravce

27.07.2020 19:37:46 | Autor: Andrea Fulková, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Liberecký kraj se ohrazuje proti analýze vzniku vlastního dopravce

Liberecký kraj se ohrazuje proti tiskové zprávě Institutu pro udržitelný rozvoj o. p. s., která tvrdí, že vlastní dopravce Libereckého kraje není výhodný, je dokonce nejdražší ze všech a jež současně vyzývá k přehodnocení jeho dalšího rozšiřování.

„Chceme veřejnost seznámit se skutečnými ekonomickými údaji ČSAD Liberec a.s., protože analýza Institutu pro udržitelný rozvoj srovnává nesrovnatelné a některé finanční položky sčítá i vícekrát. Zřejmě to vyplývá ze základního nepochopení pravidel hospodaření a řízení společnosti. Chápu, že je pro laika ekonomika veřejné autobusové dopravy nepřehledná, ale je s podivem, že ji takto neodborně vytvořil člověk, který byl kdysi v představenstvu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou," uvedl hejtman Martin Půta.  

Analýza chybně udává cenu skutečně hrazených nákladů od 15. 12. 2019 u ČSAD Liberec a.s. Nová desetiletá smlouva na dopravní obslužnost v oblasti Sever (tj. Liberecko, kde zajišťuje dopravu společnost ČSAD Liberec) je opravdu platná od 15. 12. 2019, ovšem uvedená cena 40,38 Kč/km je chybná, protože je platná až po zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd, a to od 1. 1. 2020. Původně platila cena ve výši 37,51 Kč/km, se kterou autoři analýzy prostě nepočítali.

„Analýzu jsem v prvopočátku vítal, ovšem nikdo neočekával, že výsledkem bude dokument, který nemá vůbec žádnou vypovídající schopnost a ba naopak celou situaci ještě zkresluje. Porovnává ceny jen za období, kdy zcela logicky fixní náklady významně zvýší krátkodobě cenu na jeden kilometr, protože konec roku má specifický jízdní řád ovlivněný nižším zájmem cestujících kvůli například uzavření škol a většiny firem," vysvětlil náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. Cena CDV je srovnatelná s celou společností BusLine LK, a to i přesto, že v ČSAD Liberec jezdí autobusy s vyšší přepravní kapacitou.  

Další chybou analýzy je nepochopení stanovení ceny dopravního výkonu (CDV) a zjevné neznalosti navyšování základního jmění společnosti ČSAD Liberec. „Do ceny dopravního výkonu nelze započítávat finanční prostředky využité na zvýšení základního jmění společnosti ČSAD Liberec, a.s. Zvýšení základního jmění nesouvisí logicky s náklady porovnávané s konkurenčními společnostmi. Finanční prostředky související se zvýšením základního jmění společnosti byly využity na spolufinancování obnovy vozového parku. Touto investicí se podařilo zrychlit obnovu vozového parku společnosti ČSAD Liberec," uvedl Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec.

Financování veřejné dopravy v Libereckém kraji:

dopravce

skutečně uhrazené náklady bez infrastrukturních nákladů

BusLine LK s.r.o. vážený průměr

38,68 Kč

ČSAD Česká Lípa a.s.

38,36 Kč

ČSAD Liberec, a.s.

38,72 Kč

Stáří a počet vozidel jednotlivých dopravců:

dopravce

počet vozidel

průměrné stáří vozidla*

BusLine LK s.r.o.

124

5,56 let

ČSAD Česká Lípa a.s.

72

12,16 let

ČSAD Liberec, a.s.

79

7,62 let

* aktualizováno k 27. 7. 2020

„Nesmíme také zapomenout, že v porovnávané ceně dopravního výkonu je splácen i investiční majetek dopravců, který logicky soukromým dopravcům po ukončení smluvního vztahu zůstává, kdežto v případě ČSAD Liberec všechen majetek, a tedy i nově pořízené moderní autobusy, patří Libereckému kraji. Další nové autobusy plánuje společnost samozřejmě nakoupit," doplnil hejtman Půta. Celkem jsme investovali 76.143.500 korun peněžitými i nepeněžitými vklady, za což máme 99,07 % podíl ve firmě, která má v současné době netto aktiva v hodnotě 186.113.000 korun.

Nesmyslné je také tvrzení Institutu pro udržitelný rozvoj, že Liberecký kraj poslal mimořádný vklad do společnosti ČSAD Liberec ve výši šedesát milionů korun. Skutečný průběh navyšování základního jmění společnosti se udál ve dvou krocích:

1)      Valná hromada rozhodla dne 11. 3. 2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti:

z 8.893.900 Kč se zvyšuje o částku 19.451.900 Kč na konečných 28.345.800 Kč

2)      Valná hromada rozhodla dne 2. 1. 2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti:

z 28.345.800 Kč se zvyšuje o částku 56.691.600 Kč na konečných 85.037.400 Kč

„Proces převodu finančních prostředků je takový, že Liberecký kraj uskuteční vklad do jím zcela vlastněné společnosti Autobusy LK, s.r.o. a tato společnost z těchto finančních prostředků uhradí úpis nově upsaných akcií při zvýšení základního jmění společnosti ČSAD Liberec, a.s.," vysvětluje postup Jiří Zdražil, jednatel společnosti Autobusy LK.  

Základní údaje společnosti ČSAD Liberec, a.s. k 31. 5. 2020:

Počet autobusů ve flotile: 98

Finance: Běžný účet: 559.570 Kč, spořicí účet: 43.713.010 Kč (celkem na účtech 44.272.580 Kč)

V lednu 2020 nákup 17 autobusů Iveco Crossway

Hrubý hospodářský výsledek společnosti ČSAD Liberec, a.s. (Kč)

leden 2020

únor 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

červen 2020

1. pololetí 2020

482.000

156.000

-459.000

-123.000

226.000

544.000

826.000

Společnost ČSAD Liberec, a.s. vykazuje v prvním pololetí kladný hospodářský výsledek i přes zcela dramatický dopad na hospodaření společnosti v důsledků pandemie COVID-19.

Do akciového portfolia společnosti Autobusy LK, s.r.o. patří i společnost Autocentrum Nord, a.s., jehož majoritním akcionářem je Autobusy LK, s.r.o.

Hrubý hospodářský výsledek společnosti Autocentrum Nord, a.s. (Kč)          

leden 2020

únor 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

červen 2020

1. pololetí 2020

576.488

361.406

294.119

127.549

219 129

392 556

1.971.247

 

ČSAD Liberec, a.s.

Celkem počet akcií 850.374, nominální hodnota akcie 100 Kč

Základní jmění: 85.037.400 Kč

Autobusy LK: 825.657 akcií = 97,09 %

Liberecký kraj: 16.841 akcií = 1,98 %

Autobusy LK + Liberecký kraj: 842.498 akcií = 99,07 %

Autocentrum Nord, a.s.

Celkem počet akcií 355.756, nominální hodnota akcie 40 Kč

Základní jmění: 14.230.240 Kč

Autobusy LK: 346.562 akcií = 97,42 %

Aktiva ČSAD Liberec a.s.:

Aktiva celková (NETTO) v tisících Kč:

12/2018: 73.052

12/2019: 90.277 (oproti 12/2018 nárůst +17.225)

06/2020: 186.113 (oproti 12/2019 nárůst +95.836, oproti 12/2018 nárůst +113.061)

Stálá aktiva (NETTO) v tisících Kč:

12/2018: 49.850

12/2019: 62.322 (oproti 12/2018 nárůst +12.472)

06/2020: 132.631 (oproti 12/2019 nárůst +70.309, oproti 12/2018 nárůst +82.781)

Náklady na dopravní obslužnost, tržby, kompenzace (rok 2019):

Kolik stála autobusová dopravní obslužnost v Libereckém kraji v roce 2019: 500 817 216,56 Kč

Kolik byly tržby z této dopravy v roce 2019: 213 098 759,86 Kč

Kolik činily kompenzace, tj. kolik platil Liberecký kraj v roce 2019: 293 403 525,88 Kč

„Spekulativní podsouvání hypotézy, že náklady související se vznikem a počátečním rozvojem vnitřního dopravce budou opakovány i v dalších letech, které jsme si mohli z analýzy Institutu přečíst, musím pochopitelně odmítnout. Každý podnikatelský projekt má určité investiční náklady související se vznikem projektu. Investičně náročný projekt vnitřního dopravce Libereckého kraje logicky počítá s návratností v delším horizontu než v úvodním roce fungování tohoto projektu. Máme svoje nové moderní autobusy, kterými vozíme cestující. Investujeme do vlastního a náš hospodářský výsledek je v černých číslech. Odstartovali jsme dobře a víme, že je před námi ještě kus práce, než budeme moci dopravně obsluhovat vlastním dopravcem celý kraj," uzavřel náměstek Jan Sviták.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Liberecký kraj posílil turistické vlaky z Liberce a Turnova na Malou Skálu
Rada kraje odvolala jednatele společnosti Korid LK
Kraj uspěl i s druhou žalobou proti rozhodnutí antimonopolního úřadu
Autobusová doprava se od 14. dubna vrací téměř k normálu
Tarif IDOL uznají všichni dopravci, ale kartu si všude nezakoupíte
Arriva zaplatí Libereckému kraji na sankcích 815 tisíc korun
Arriva už prý zlepšuje své služby, kraj přesto na sankcích trvá
Ohlédnutí za rokem 2019 v dopravě
Nový odbavovací systém Opuscard má přinést cestujícím víc pohodlí
Od nového roku spravuje KORID LK všechny karty Opuscard

Diskutujte s námi

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Dočasné zrušení zastávky u Staré Osady

Kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Československé armády a Stará Osada (u firmy Atrea) a autobusové zastávky bude v době od 1. dubna do 31. května dočasně zrušená autobusová zastávka Rýnovice, křižovatka ve směru na Lukášov a Liberec. Linky MHD č. 104 (směr Lukášov) a č. 107 (směr Kunratice, Mšenská) budou využívat zastávku Rýnovice, Belgická umístěnou před okružní křižovatkou v Belgické ulici.

Jablonec uzavře strategii MA21

Statutární město Jablonec nad Nisou podepíše Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21. V procesu byl postupně schválený odpovědný politik, kterým je náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská, koordinátor, skupiny, nyní následuje deklarace. Postup při zavádění MA21 jako metody kvality je striktně definovaný kritérii a ukazateli schválenými pracovní skupinou MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj v dokumentu Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení. „Během termínu realizace se zavazujeme dosáhnout úrovně kategorie D, a to dle předpokladu do září 2023, a následně kategorie C. Za tuto dobu musíme splnit 11 kritérií," vysvětlila náměstkyně Opočenská.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Jarní Lužické hory vybízí k procházkám, výletům i pití piva
Program Městské knihovny Jablonec nad Nisou v dubnu
Do jara vstoupily i týmy v I.B třídě východ
Hrady a zámky zahajují 1. dubna návštěvnickou sezonu
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald v dubnu

Nejčtenější články

31.03.: Velikonoce v Jablonci se konají od 30. března do 10. dubna
30.03.: Volejbalistky o víkendu bojují o vítězství v I. lize žen
31.03.: Velikonoce v Krásné jsou přichystány na 1. dubna

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace