Jablonecká městská policie oslavila třicetiny

08.12.2022 10:51:32 | Autor: Jana Fričová | Rubrika: Zprávy | Obce: Jablonec nad Nisou

Jablonecká městská policie oslavila třicetiny

Městská policie v Jablonci nad Nisou byla zřízená v létě 1992. Na počátku sídlila v dnešním turistickém centru v přízemí radnice, tvořilo ji osm strážníků, čtyři civilní operátorky a v jejím čele stál Pavel Jeništa.

„Už o čtyři roky později, v roce 1996, měla jablonecká městská policie 30 strážníků, a tak přišlo stěhování z radnice do nových prostor v Kamenné ulici č. 11. Na této adrese strážníci sídlili 15 let až do roku 2011," řekl pamětník vývoje Městské policie Jablonec nad Nisou, někdejší strážník, dnešní zástupce ředitele MP, vedoucí MTZ a prevence Josef Penz.

Na postu šéfa městské policie se vystřídalo do současnosti celkem třináct mužů včetně posledního ředitele Michala Švarce. Počínaje již zmíněným Pavlem Jeništou vedli MP Ivan Mareš, Pavel Landovský, Josef Šrámek, Jiří Ritter, Tomáš Rakouš, Bohuslav Doležal, Jiří Vaníček, Pavel Onodi, Jiří Rulc, Luboš Raisner a Roman Šípek. S postupem let se měnil i počet strážníků. Na začátku jich bylo osm a čtyři civilní operátorky.

V roce 1996 stoupl počet strážníků na třicet, na přelomu milénia stoupl počet na 39. K maximálnímu naplnění personálního stavu došlo v roce 2010, kdy městská policie měla 56 zaměstnanců, o rok později jich bylo o dva méně. V současné době má MP 48 strážníků a tři civilní zaměstnance - asistenty prevence kriminality, disponuje šesti motorovými vozidly a dvěma elektrokoly.

Swiss Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches  

Nové sídlo v hasičárně

V březnu 2011 se slavnostně otevřelo nové sídlo Městské policie Jablonec nad Nisou, oddělení krizového řízení a krizového centra, které vzniklo přestavbou bývalé hasičské zbrojnice za podpory financí z EU. V krizovém centru je řídící pracoviště varovného informačního systému obyvatelstva, krizového štábu, povodňové komise, ale také potřebné nouzové ubytování pro osmnáct evakuovaných osob a kontaktní místo pro konzultace postižených obyvatel s psychologem.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Součástí projektu přestavby bývalé hasičské zbrojnice na moderní sídlo městské policie v roce 2011 byla také modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Tehdejší kamerové body byly rozšířené na dvacet šest, v současné době má systém 43 bodů a dvě mobilní kamery.

„Letos proběhla už čtvrtá etapa modernizace a revitalizace MKDS. To vše za významného využití dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR. Proto patří jablonecký kamerový systém k těm nejmodernějším v Česku. V roce 2023 plánuje městská policie společně s Policií ČR a odborníky vytvořit střednědobý plán strategického rozvoje kamerového systému, aby jej bylo možné využívat na maximum," uvedl ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Každý má svého okrskáře

Námět na projekt Okrskář vzešel z průzkumu veřejného mínění o bezpečnosti města na základě požadavku samotných občanů. V podstatě jde o kontaktní osobu městské policie v daném regionu, která dobře zná složení obyvatel, aktivní firmy, problematické zóny lokality. A protože se zde pohybuje častěji, obyvatelé ho znají a důvěřují mu. To umožňuje rychleji řešit problémy nebo jim i v některých případech předcházet.

Nové stanoviště jabloneckých strážníků Jablonec nad Nisou je členěný do sedmi okrsků. V šesti jsou služebny (sedmé centrum má služebnu v sídle městské policie), kde mohou občané svého okrskáře v určenou dobu zastihnout. První kontaktní místo bylo otevřeno v září 2009 v Rýnovicích a zatím poslední v březnu 2020 v Tyršově parku.

„Aktuálně uvažujeme o zřízení dalšího místa okrskáře, a to v budově na autobusovém nádraží, kterou se nám podařilo pronajmout a bude tu k dispozici znovu čekárna i předprodej jízdenek na veškerou autobusovou dopravu," řekl primátor a nejvyšší velitel MP Miloš Vele s tím, že přítomnost okrskáře zajistí, aby se z čekárny nestala noclehárna lidí bez domova.

Asistenti prevence kriminality

Samostatnou kapitolou v průzkumu veřejného mínění je také práce asistentů prevence kriminality. Ti při jablonecké městské policii působí od roku 2015, v současné době ve městě pracují dva v rámci projektu s pomocí dotačního titulu z programu Prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR, náklady na třetího asistenta jdou z rozpočtu MP. „Hlavním úkolem asistentů prevence kriminality je hovořit s obyvateli Jablonce zvláště ve vytipovaných lokalitách, pomáhat jim změnit způsob života a tím minimalizovat hrozbu sociálního vyloučení," uvedl manažer prevence kriminality MP Tomáš Svačina.

Nějakou zkušenost s asistenty má dle průzkumu z roku 2021 každý pátý Jablonečan, 19 % má zkušenost pozitivní a jen 2 % negativní, 79 % respondentů neví nebo nemá žádnou zkušenost.

Mapy budoucnosti

Jablonec nad Nisou je zařazený do pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR Mapy budoucnosti II spolufinancovaného z evropského operačního programu. Jablonecká MP jej představila veřejnosti v prosinci 2020 a město uzavřelo s Policejním prezidiem ČR licenční smlouvu, na jejímž základě má MP přístup k neveřejným datům systému Map budoucnosti.

„Cílem je zajistit integraci informačního systému MP Manažer, který používáme, do systému Mapy budoucnosti II. Jablonec tím získává možnost přístupu do statistik Policie ČR včetně mapových podkladů. A díky zapojení do pilotního projektu má možnost připomínkovat celý systém," sdělil Tomáš Svačina.

Prevence především

Preventivní a vzdělávací činnosti se naplno věnují dva strážníci. Aktivně, formou besed, přednášek a různých akcí, se snaží působit zejména na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou především děti, mládež a senioři. Zaměřují se na ochranu zdraví a majetku seniorů, pro děti připravují programy úměrně jejich věku.

„Naším cílem je zejména seznámit veřejnost s činností městské policie, zvyšování právního povědomí občanů a šíření informací o bezpečném chování, ale také o nebezpečí, které mohou zvláště děti a seniory potkat," vysvětlil preventista MP Miloslav Lejsek. Strážníci se kromě vlastních programů aktivně podílejí i na celostátních preventivních akcích a spolupracují s dalšími organizacemi, jako jsou ČČK nebo občanské sdružení Helpík apod.

V roce 2019 se jablonecká městská policie zapojila do programu Libereckého kraje a získala automatizovaný externí defibrilátor (AED). Poprvé jej hlídka MP použila hned v listopadu 2019 při pomoci muži v bezvědomí v ulici U Přehrady. Od té doby přístroj strážníci využili v celkem 27 případech.

Dětské dopravní hřiště

v ulici Podskalí spravuje městská policie od ledna 2007. Probíhá zde pravidelná dopravní výuka pro žáky základních škol podle tematického plánu Ministerstva dopravy. Vedle toho se zde konají preventivně vzdělávací akce nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Na provoz hřiště přispívá také dotace z Libereckého kraje a Centrum služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy.

Zajímavosti

Od roku 2000 do roku 2021 Městská policie Jablonec nad Nisou přijala 64 tisíc telefonických oznámení a odchytila 3 458 toulavých zvířat. Prostřednictvím kamerového systému odhalila 5 340 skutků, na které následně reagovala.

Za stejné období odhalila a předala magistrátu na 2 534 vraků. Pro představu se jedná o takové množství vozidel, kdy při poskládání aut zn. Škoda Octavia třetí generace s výškou 1462 mm na sebe by vznikl sloupec o výšce úctyhodných 3 700 metrů, což je téměř dva a půlnásobek výšky hory Sněžka od hladiny moře.

Vnímání kriminality ve městě

V roce 2013 město zjišťovalo mezi obyvateli tří městských částí, kde byl před rokem 2010 evidován největší nápad trestné činnosti, jak MKDS funguje. Tehdy odpovídalo 112 respondentů, kamerový systém pro posílení bezpečnosti vnímalo kladně 78 % dotázaných ve věku do 29 let a 91 % dotázaných nad 29 let. Pro jeho rozšíření se vyjádřilo 89 %.

Na konci roku 2020 se pak jablonecká městská policie prostřednictvím dotazníků zeptala občanů, jak ovlivňuje kamerový systém jejich pocit bezpečí. Tehdy žádala o dotaci Ministerstva vnitra ČR na rozšíření a revitalizaci MKDS.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Pozor v Jablonci na údajně bezplatnou službu!
Taxikář řídil v Jablonci zřejmě pod vlivem drog
Panda Fanda navštívil děti v Jabloneckých Pasekách
Cyklo aktivity s městskou policií v jabloneckých Tyršových sadech
Jablonecká městská policie získala dotace na tři projekty
Červnové střípky z městské policie: rvačka psů i vážně zraněná žena
Jablka a citrony pro řidiče opět rozdávali děti i strážníci
Do preventivních programů zahrnuli strážníci i prvňáky
Jablonec koupí třetí mobilní kameru
Městská policie Jablonec byla na Dni mladých zdravotníků
Městská policie Jablonec obnovuje vybavení
Děti mají nejraději policejní výstroj
Po devíti letech lidé o 22 % spokojenější s prací jabloneckých strážníků
Nová kamera pomohla v Jablonci se zadržením celostátně hledaných
Strážníci v Jablonci testují nové mobilní kamery
Zářijové střípky z městské policie Jablonec
Strážníci na místě do minuty, muži pomohl jediný kolemjdoucí
Drama v Sadové. Strážníci zachránili muže před udušením
Jablonečtí strážníci opět dohlíží u přechodů
Akce Bezpečně u vody probíhala i na přehradě v Jablonci
Táborníky zaujal na dopravním hřišti kromě jízdy i policejní vůz
Jablonečtí strážníci přivítali doma zachráněnou Karolínku
Jablonečtí strážníci defibrilátorem zachránili už 27 životů
Strážníci požádali o dotace na pět projektů za téměř dva miliony
Kamerový systém v Jablonci stárne, chtějí jej modernizovat
V Tyršově parku má jablonecká městská policie nové stanoviště
Primátor přijal jabloneckého okrskáře roku

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Josefově Dole zvou na adventní setkání

Obec Josefův Důl, Huť Marie 1904, Infocentrum Josefův Důl zvou na adventní setkání - v neděli 3. prosince se uskuteční v areálu Huti Marie. V nabidce bude kromě občerstvení i adventní, vánoční zboží, drobné dárečky, kalendáře. Během akce vystoupí děti z místní ZŠ a MŠ.  Začátek advetního setkání je ve 14 hodin.

Utkání Jablonce s Teplicemi je kvůli sněhu odloženo

Nezpůsobilá hrací plocha při vydatném sněžení zapříčinila, že se utkání 17. kola Fortuna:Ligy na Střelnici mezi Jabloncem a Teplicemi neodehraje. O náhradním termínu se rozhodne později. Sněhová nadílka zasypala Střelnici také v týdnu před utkáním s Pardubicemi. „Vyhřívání hřiště je v provozu delší dobu, již před utkáním s Pardubicemi, ale největší komplikací před zápasem s Teplicemi je pokračující sněžení. Sníh tedy pomalu odtává, ale připadá další a další. Najet na hřiště s technikou nelze, protože horní vrstva je podmáčená," vysvětlil důvody odložení utkání mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Dvě slunce Anety Langerové aneb Jak je krásné být milován
Na Smržovce pořádají výstavu Jaroslav Švihla - Pastely
Opilý řidič ujížděl od nehody a přitom třikrát boural
Již 26. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky se blíží
Na konci roku skončí provoz Infopointu Ukrajina

Nejčtenější články

02.12.: Hasiči opět odstraňovali spadané stromy
04.12.: Opilý řidič ujížděl od nehody a přitom třikrát boural
03.12.: Smržovské kulturní a zábavné akce v prosinci

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace