Po devíti letech lidé o 22 % spokojenější s prací jabloneckých strážníků

09.12.2021 15:55:09 | Autor: Jana Fričová | Rubrika: Krimi | Obce: Jablonec nad Nisou

Po devíti letech lidé o 22 % spokojenější s prací jabloneckých strážníků

Městská policie Jablonec nad Nisou si nechala vypracovat sociologický průzkum zkoumající pocit bezpečí Jablonečanů ve městě. Na otázku, jak jsou lidé spokojení se životem v Jablonci nad Nisou, 82 % dotázaných odpovědělo kladně. Nespokojenost vyjádřila jen dvě procenta respondentů na rozdíl od výzkumu v roce 2012, kdy nespokojených bylo 7 % dotázaných. Spokojenost občanů s prací městské policie stoupla od roku 2012 o 22 %.

„Letošní průzkum mínění občanů města Jablonec nad Nisou se zaměřil na jejich pocit bezpečí. Zjišťoval velikost podílu osob, které se setkaly s nějakým druhem kriminality či přestupků, míru spokojenosti s prací městské policie a celkovou spokojenost se životem ve městě. Zajímalo nás, jak občané vnímají existenci a rozšíření kamerového systému, ale také jejich návrhy na zlepšení," konstatoval jablonecký primátor Jiří Čeřovský a dodal, že byl příjemně překvapený výsledkem průzkumu, v němž vysoce převážila spokojenost občanů. „Lidé si chválí také práci složek státní i městské policie a fungování městského kamerového dohlížecího systému," dodal primátor.

Brněnská společnost Focus, Marketing & Social Research, oslovila vzorek 518 respondentů ve věku 18-75 let. Z nich 82 % projevilo spokojenost se životem v Jablonci nad Nisou, což je ve srovnání s výzkumem z roku 2012 o 21 % více. Nespokojených byla 2 % respondentů oproti 7 % z roku 2012. Nejvíce spokojených respondentů z hlediska městských částí je z lokalit Šumava, Vrkoslavice a Rýnovice a více jsou spokojení muži než ženy.

O půl roku dříve, na začátku roku 2021, došlo v podstatě ke stejnému výsledku dotazníkové šetření, které pro přípravu Strategického plánu města Jablonec nad Nisou na léta 2021-2030 prováděla společnost Gatum. Na otázku k celkové spokojenosti odpovědělo 81 % respondentů kladně.

Spokojenost s prací policie

Podle aktuálního průzkumu od roku 2012 stoupla spokojenost občanů s prací státní policie o 26 % na 84 % a s prací městské policie o 22 % na 78 %. „Veřejnost hodnotí práci policie městské i státní velmi příznivě, což je velký posun. Výrazně stoupla také spokojenost občanů s prací okrskářů, a to z 11 % v roce 2012 na současných 42 %," připomněl ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc. Domnívám se, že ke spokojenosti s naší prací obrovsky přispěla zejména opakovaná záchrana lidských životů ze strany našich strážníků.

Vybráno ze svodek - Využití AED - resuscitace

• 2021/ 21. 10. 2021: muž 85 let, opil se a nemohl dojít domů. Při příjezdu MPJN na místo muž v bezvědomí, nereagoval, resuscitace, AED, předán RZS.

• 2021/ 10. 9. 2021: muž 78 let zkolaboval za volantem vozidla v ul. Pražská, resuscitace, AED, předán RZS. Hlídka v místě mimo resuscitaci i usměrňovala dopravu.

• 2021/ 14. 7. 2021: telefonické oznámení, spletl si tísňovou linku, umírá mu dcera, která se dusí, stáří necelé 2 roky, dušení, pěna od úst, křeče, zapadlý jazyk. Zajištění životních funkcí, rozplakala se, začala dýchat. Zjištěna vysoká teplota 39,5. Zjištěna od matky poslední medikace a následně vložen anální čípek Paralen, aplikace ledového zábalu. Info předáno s pacientkou RZS. Holčičku po propuštění z nemocnice navštívil doma strážník- zachránce, který dívence předal maskota MPJN plyšového medvídka Fandu. Karolínku dnes bereme jako součást naší policejní rodiny a v létě se jí chystáme pozvat k nám na služebnu a ukázat jí práci strážníků.

• 2021/ 3. 5. 2021: muž, 69 let zkolaboval při práci (rekonstrukce). Náhodně projíždějící hlídku zastavil jeho spolupracovník. Hlídka - resuscitace + AED. Muž předán do péče RZS. Ze strany hlídky došlo i k usměrnění provozu v místě události.

• 2021/ 1. 3. 2021 muž v bezvědomí. Aplikace AED společně s uvolněním dýchacích cest. Osoba se rozdýchala, předán RZS.
Dopravní nehoda - první pomoc

• 2021/2. 11. 2021: čelní náraz do kruhového objezdu, vozidlo zůstalo stát na jeho vrcholu, uvnitř zaklíněný řidič. Poskytnutí první pomoci všem zúčastněným, přivolání složek IZS, asistence při zásahu a vyproštění řidiče.
Poskytnutí první pomoci

• 2021/ 30. 10. 2021: nahlášena rvačka. Zjištěna osoba se zapadlým jazykem. I přes odpor zúčastněných uvolněny dýchací cesty a poskytnuta první pomoc, obnoveny životní funkce. Následné dohledání útočníků. Předáno RZS + PČR.

Kamerový dohlížecí systém

Podle posledního průzkumu 79 % osob považuje MKDS za dobrý nástroj ke zvýšení bezpečnosti ve městě, 43 % dotázaných podporuje i jeho další rozvoj a souhlasí s investicemi do jeho modernizace.

„Systém podporují o něco více lidé ve věku 30-44 let anebo ti nad 60 let, lidé s vyšším vzděláním, důchodci a osoby v domácnosti," citoval průzkum Josef Penz, zástupce ředitele MP, vedoucí MTZ a prevence, a doplnil: „Většina dotázaných městskému bezpečnostnímu systému věří a podporuje vyšší investice města do jeho rozvoje."

Kamerový systém

Nový kamerový systém spustili v roce 2011, kdy přesídlili z tehdejšího působiště v Kamenné ulici do nově zrekonstruovaného sídla v ulici Hasičské. Tehdy měl Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) celkem 26 bodů. V současné době má 43 bodů a dvě nové mobilní kamery.

Regenerace bývalé zbrojnice a modernizace kamerového systému

O tři roky později, v roce 2013, provedlo město Jablonec průzkum mezi obyvateli tří městských částí, kde byl před rokem 2010 evidován největší nápad trestné činnosti. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak MKDS funguje. Tehdy odpovídalo 112 respondentů, kamerový systém pro posílení bezpečnosti vnímalo kladně 78 % dotázaných ve věku do 29 let a 91 % dotázaných nad 29 let. Pro jeho rozšíření se vyjádřilo 89 %.

Průzkum pocitu bezpečí občanů ve vztahu ke kamerovému systému

Na konci roku 2020 se pak jablonecká městská policie prostřednictvím dotazníků zeptala občanů, jak ovlivňuje kamerový systém jejich pocit bezpečí. Tehdy žádala o dotaci Ministerstva vnitra ČR na rozšíření a revitalizaci MKDS.
Cítíte se bezpečně, ptá se dotazník městské policie

Asistenti prevence kriminality

Samostatnou kapitolou v průzkumu veřejného mínění je také práce asistentů prevence kriminality. Ti při jablonecké městské policii působí od roku 2015, v současné době ve městě pracují dva v rámci projektu s pomocí dotačního titulu z programu Prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR. Od 3. ledna příštího roku rozšíří řady nový asistent prevence kriminality a celkový stav asistentů se zvýší na tři.

„Hlavním úkolem asistentů prevence kriminality je hovořit s obyvateli Jablonce zvláště ve vytipovaných lokalitách, pomáhat jim změnit způsob života a tím minimalizovat hrozbu sociálního vyloučení," uvedl manažer prevence kriminality MP Tomáš Svačina.

Nějakou zkušenost s asistenty má dle průzkumu každý pátý Jablonečan, 19 % má zkušenost pozitivní a jen 2 % negativní, 79 % respondentů neví nebo nemá žádnou zkušenost.

Mapy budoucnosti

Jablonec nad Nisou je zařazený do pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR Mapy budoucnosti II spolufinancovaného z evropského operačního programu. Jablonecká MP jej představila veřejnosti loni v prosinci a město uzavřelo s Policejním prezidiem ČR licenční smlouvu, na jejímž základě má MP přístup k neveřejným datům systému Map budoucnosti.

„Cílem je zajistit integraci informačního systému MP Manažer, který používáme, do systému Mapy budoucnosti II. Jablonec tím získává možnost přístupu do statistik Policie ČR včetně mapových podkladů. A díky zapojení do pilotního projektu má možnost připomínkovat celý systém," vysvětlil Tomáš Svačina.

Vnímání kriminality ve městě

Míra trestné činnosti se na rozdíl od předchozích vln zjišťovala tak, že dotázaní měli možnost si z předloženého seznamu různých druhů kriminality vybrat maximálně tři položky, které je trápí nejvíce. A stejně tak maximálně tři položky u přestupků.

Nejvíce respondentů trápí výtržnictví a rvačky. Na dalších místech jsou krádeže, loupeže a dopravní nehody. Co se týká přestupků, pak nejvíce problematické dle občanů jsou přestupky majetkové, alkohol na veřejnosti, přestupky proti občanskému soužití a v dopravě. „Ženy více trápí výtržnictví, rvačky a loupeže, muže spíše krádeže všeho typu," upřesnil Svačina.

Jako nejméně bezpečnou lokalitu označila většina respondentů centrum města, Žižkův vrch nebo Mšeno. Nejméně bezpečným místem je podle většiny respondentů autobusové nádraží, konečná tramvaje společně s Tyršovým parkem.

Reakce veřejnosti na práci MP:

Dobrý den,
chtěla bych poděkovat ještě jednou. Za vaše kolegy, moc si toho vážíme, klobouk dolů, pomáháte, chráníte 100%, že nám dceru Karolínu Vondrovou drželi při životě, dělali, co mohli, do příjezdu záchranky byla malá v pořádku díky vaším skvělým kolegům .
Děkuji, kolegům patří velký dík, vážíme jsi jich.
Rodiče holčičky, která se stala „členem MP"

Vážený pane řediteli MP Jablonec nad Nisou,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za výbornou spolupráci Vašich strážníků, Jakub Loprais a Petr Vedral, kteří se významnou měrou zasloužili o zadržení pachatele pobodání v ulici Vysoká 7 v Jablonci nad Nisou dne 16.9.2021 v 00"56 hodin. Prosím, abych mohl Vaší cestou poděkovat uvedeným strážníkům a vyslovit jim uznání za příkladný přístup k jejich nelehké práci a za výbornou spolupráci s Obvodním oddělením PČR Jablonec nad Nisou.
S pozdravem npor. Mgr. Jiří Bursa

Dobrý den, pane řediteli,
chtěl bych touto cestou poděkovat za práci městské policie v Rýnovicích. Někdo mi v noci rozbil boční okno u auta a já jsem plánoval jet až druhý den navečer. Dopoledne mě kontaktoval strážník pan Kohl, že si toho všiml a je u auta. Zjistil na mě kontakt přes mého syna a asi další lidi, ale byl jsem překvapený, že se tak zajímal. Domluvili jsme se a poradil mi další postup. Divil jsem se, že si toho všiml, nebylo tu úplně vidět, protože auto stálo bokem u paneláku.
Díky tomu, že to tak proběhlo se nic víc nestalo a z auta nikdo nic nevzal. Byl jsem opravdu překvapený a velmi mě to potěšilo.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat městské policii a zvláště strážníkovi panu Kohlovi, že je tak pozorný a akční.
S pozdravem, Michal Vašátko

Dobrý den pane primátore,
tímto bych vám chtěl velmi poděkovat za profesionální zákrok strážníků MP Jablonec nad Nisou, kteří mi dne 30.10.2021 okolo 01:00 hod. u provozovny BONEMA KEBAB v ulici Lidická, Jablonec nad Nisou velmi pomohli. Chtěl bych zvláště vyzdvihnout jejich profesionalitu při poskytování první pomoci, jejich bleskový příjezd na místo a za ukázkovou akci při následném dopadení pachatele, který mi způsobil těžkou újmu na zdraví. Vím, že je to minimum, které tímto pro strážníky mohu udělat, a proto chci, abyste věděl, že jsou mezi strážníky také opravdoví profesionálové. Já osobně jsem moc rád, že ve službě byli zrovna tito strážníci. Tímto bych jim chtěl za jejich pomoc velmi poděkovat.
S pozdravem Jiří Máslo, MÁSLIKTAXI JABLONEC

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nová kamera pomohla v Jablonci se zadržením celostátně hledaných
Strážníci v Jablonci testují nové mobilní kamery
Zářijové střípky z městské policie Jablonec
Strážníci na místě do minuty, muži pomohl jediný kolemjdoucí
Drama v Sadové. Strážníci zachránili muže před udušením
Jablonečtí strážníci opět dohlíží u přechodů
Akce Bezpečně u vody probíhala i na přehradě v Jablonci
Táborníky zaujal na dopravním hřišti kromě jízdy i policejní vůz
Jablonečtí strážníci přivítali doma zachráněnou Karolínku
Jablonečtí strážníci defibrilátorem zachránili už 27 životů
Strážníci požádali o dotace na pět projektů za téměř dva miliony
Kamerový systém v Jablonci stárne, chtějí jej modernizovat

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Klub SK Jívan Bělá oslaví 80 let od založení klubu v sobotu 15. června zápasem proti mistrům Slovanu Liberec. Přijet by měli například Nezmar, Štajner, Gebre Selassie, Janů, Holeňák, Obajdin či Hadaščok. Více podrobností

Dopravní opatření pro linky č. 109 a 131

Pokládka finální asfaltové vrstvy v ulici U Přehrady od pondělí 10. do neděle 16. června je důvodem nového dopravního opatření pro linky č. 109 a 131 (školní linka). Dokončovací práce rekonstrukce ulice U Přehrady, které provádí Krajská správa silnic LK, si vyžádají ještě další změny a omezení dopravy. Po stejnou dobu, tedy od 10. do 16. 6., bude také dočasně zrušená zastávka U Přehrady. Náhradní zastávka pro linky č. 109 a 131 bude v ulici Svatopluka Čecha u plaveckého bazénu. Linky budou jezdit po následující objízdné trase: U Přehrady - Svatopluka Čecha - Mánesova - Palackého, kde se napojují na standardní trasu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Hudební nástroje v knihovně? Nová služba v Liberci!
Zvládli 39 pater za šest a půl minuty
V Libereckém kraji v květnu klesla nezaměstnanost na 4,0 %
V Městské galerii MY zahájí výstavu Petra Hartiga
Roubenky a pískovec – to je cyklojízda Dubským Švýcarskem

Nejčtenější články

13.06.: Fotbalisté Pěnčína získali krajský pohár
13.06.: Oslavy 105. výročí založení SK Zásada
13.06.: Na co se můžete těšit na Železnobrodském jarmarku 2024

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace