V Libereckém kraji v květnu klesla nezaměstnanost na 4,0 %

14.06.2024 23:41:35 | Autor: Martin Bušo, Úřad práce ČR | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

V Libereckém kraji v květnu klesla nezaměstnanost na 4,0 %

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 31. 5. 2024 celkem 12 679 uchazečů o zaměstnání. Pokles v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsíci je 209 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl, a ke konci května činil 4,0 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 6 843 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst.

Celkem se v květnu evidovalo 1 656 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s předchozím měsícem byl počet o 74 nižší, evidenci ve stejném období pak ukončilo 1 865 uchazečů. Z celkového počtu bylo v měsíci dubnu evidováno 6 994 žen a tvořily 55,2 % nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Nejnižší podíl žen z okresů Libereckého kraje je na Semilsku, konkrétně 52,8 %.

„Nezaměstnanost v Libereckém kraji v květnu klesla ve všech okresech. Pokles uchazečů z řad řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví byl v Libereckém kraji téměř o 20 %. Rovněž roste poptávka po profesích ve službách v turistických oblastech, zejména na Semilsku se snížení nezaměstnanosti projevilo nejvíce. Pozitivní zprávou je pokles počtu nezaměstnaných mladých lidí. 70 absolventů nalezlo zaměstnání, což představuje snížení v této skupině nezaměstnaných o téměř 20 %. Projevuje se tak individuální poradenský přístup poradců k mladým lidem v rámci projektů Záruky pro mladé i v regionálním projektu Šance na práci v Libereckém kraji, a současně efektivita nástrojů, které jsou pro tuto skupinu cíleně určené, ať již rekvalifikace, poradenské programy, příprava na pohovor nebo přímá podpora na konkrétním pracovním místě, včetně monitoringu po nástupu do zaměstnání," uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Okres

Počet nezaměstnaných

ženy

Volná místa

Počet uchazečů

Podíl nezaměstnaných

Česká Lípa

2 700

1 487

963

2,8

3,7 %

Jablonec nad Nisou

2 739

1 514

692

4,0

4,3 %

Liberec

5 282

2 960

3 221

1,6

3,9 %

Semily

1 958

1 033

960

2,0

4,0 %

Liberecký kraj

12 679

6 994

5 836

2,2

4,0 %

Česká republika

274 322

148 580

266 517

1,0

3,6 %

Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 59 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce, ale také obecně rodičů pečujících o děti, Úřad práce ČR stabilně cíleně podporuje prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z Evropského sociálního fondu. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny k možným změnám profese, které umožňují časovou flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v květnu 42,5 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazněji nemění. V evidenci UoZ v Libereckém kraji bylo k 31. 5. 2024 celkem 4 520 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se bohužel dlouhodobě mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Liberecku a Semilsku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Téměř 72 % evidovaných uchazečů v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.
V uplynulém měsíci hledalo práci 1 769 osob se zdravotním postižením (OZP) - 14,0 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 348 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce, který využívá škálu aktivit a nástrojů, zejména v rámci projektu Evropského sociálního fondu Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Díky poskytování odborného poradenství a individuálnímu přístupu se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v květnu snížila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 657 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 371 absolventů a 290 mladistvých. V loňském roce ve stejném období byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 87 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již téměř 500 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl evidence 6-12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 19,8 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl na 28,1 %. Na konci května bylo v celém kraji celkem 3 568 dlouhodobě nezaměstnaných.

Dlouhodobá nezaměstnanost patří mezi nejvíce řešené problémy nezaměstnanosti v Libereckém kraji, s nezbytností zvýšené péče a aktivizace této skupiny klientů. Podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných řeší nástroje APZ, včetně realizovaných aktivit a příspěvků v jednotlivých projektech financovaných z ESF.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci dubna nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 836 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným obdobím jde o 1 441 volných míst méně. Meziročně došlo také k poklesu nově nahlášených volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,2 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,0. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (4,0). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 63,5 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají dlouhodobě největší zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov, montážní dělníky ve výrobě. Dále v Libereckém kraji jsou volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Rovněž přetrvává nabídka pozic ve vězeňské službě nebo pozice policistů. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je trvalý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, které Krajská pobočka v Liberci, obdobně jako všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR, realizuje.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V květnu bylo zahájeno 162 rekvalifikací a ukončeno 540 kurzů. Od počátku roku pak bylo zahájeno 750 rekvalifikačních kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK. V Libereckém kraji se zájemci o kurzy digitálního vzdělávání obsahově zaměřují zejména na využití AI v celé řadě odvětví, dále na programování, grafické a konstrukční programy.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci květen podpořeno celkem 302 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta
Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl
Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

Diskutujte s námi

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Na Frýdlantsku vyjede dodávka na přepravu jízdních kol

S platností od 11. července 2024 posílí náhradní autobusovou dopravu na Frýdlantsku mimořádně zavedená linka „K". Nová linka ve formě dodávky jedoucí v trase vybraných spojů linky náhradní autobusové dopravy „C" je určena výhradně k přepravě jízdních kol. Spoj s vlekem na jízdní kola vyjíždí až do konce prázdnin denně v 8:25 z autobusového nádraží v Liberci jako zrychlený spoj do Frýdlantu a dále pak po své trase na Smědavu (s časovým posunem odjezdu na 9:00).

Jednotné stanovisko za všechny složky životního prostředí

Od začátku července se v souvislosti s novým stavebním zákonem dle zákona č. 148/2023 Sb., vydává jednotné stanovisko za všechny složky životního prostředí pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona. „Jednotné environmentální stanovisko (JES) se vydává namísto jednotlivých správních úkonů obsažených v devíti různých zákonech z oblasti životního prostředí, které mají podle platné a účinné právní úpravy většinou podobu závazného stanoviska, v některých případech však i rozhodnutí či vyjádření," uvedl Jakub Šrýtr z oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrátu Jablonce nad Nisou.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kam za sportem a zábavou na Jablonecku o víkendu 12. až 14. července
Bohemia Rally 2024 má téměř stovku přihlášených posádek
Tvořivé prázdniny v jabloneckém muzeu
Léto přináší novinky a zajímavosti na hradech a zámcích
Krakonošovy letní podvečery podvacáté obsadí jilemnické náměstí

Nejčtenější články

11.07.: Bouřky zaměstnaly hasiče v kraji, nejčastější bylo čerpání vody
12.07.: Hudebník Paulie Garand láká do kraje. Video zaujalo desetitisíce lidí
10.07.: Jablonecká kašna je vypnutá kvůli velkému úniku vody

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace