Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta

16.05.2024 07:32:06 | Autor: Martin Bušo, Úřad práce ČR | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 30. 4. 2024 celkem 12 888 uchazečů o zaměstnání. Pokles v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsici je 281 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl, a ke konci dubna činil 4,1 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 6 987 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst.

Celkem se v dubnu evidovalo 1 730 uchazečů. Ve srovnání s předchozím měsícem byl počet sice o 138 vyšší, ale evidenci ve stejném období ukončilo 2 011 uchazečů. Z celkového počtu bylo v měsíci dubnu evidováno 7 008 žen a tvořily 54,4 % nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Nejnižší podíl žen z okresů Libereckého kraje je na Semilsku, konkrétně 50,3 %.

„Podíl nezaměstnaných osob v dubnu klesl, naplno se projevil vliv sezonních prací. Výrazný pokles uchazečů byl zejména z řad stavebních řemeslníků, pracovníků v zemědělství, kuchařů a řidičů. Téměř 70 % uchazečům bylo zprostředkováno nové zaměstnání Úřadem práce. Zároveň došlo k růstu volných pracovních míst, nejen v technických profesích, ale také v oblasti sociálních a osobních služeb, což je prostor pro uplatnění převážně žen. Právě vyšší nezaměstnanost žen, rodičů dětí školního věku nebo po návratu z rodičovské dovolené reflektujeme cílenou podporou nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti, konkrétně flexibilních úvazků v rámci společenský účelných pracovních míst.

Například v regionálním projektu Šance na práci v Libereckém kraji bylo z celkového počtu podpořených míst 44 % kratších úvazků pro rodiče dětí do 10 let. Vzhledem k průmyslovému charakteru Libereckého kraje to považujeme za velmi dobrý výsledek podpory uplatnění rodičů, zejména matek," uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost v okresech k 30. 4. 2024:

Okres

Počet nezaměstnaných

z toho ženy

Volná pracovní místa

Počet uchazečů na 1 VPM

Podíl nezaměstnaných osob [%]

Česká Lípa

2 762

1 536

1 104

2,5

3,8 %

Jablonec nad Nisou

2 769

1 504

694

4,0

4,4 %

Liberec

5 306

2 937

3 158

1,7

4,0 %

Semily

2 051

1 031

945

2,2

4,3 %

Liberecký kraj

12 888

7 008

5 901

2,2

4,1 %

Česká republika

280 078

150 163

268 046

1,0

3,7 %Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 58 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce, ale také obecně rodičů pečujících o děti, Úřad práce ČR stabilně cíleně podporuje prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z ESF. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny k možným změnám profese, které umožňují časovou flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 42,5 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. V evidenci uchazečů o zaměstnání (UoZ) v Libereckém kraji bylo k 30. 4. 2024 celkem 4 605 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se bohužel mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Liberecku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Téměř 72 % evidovaných uchazečů v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 732 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 358 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce. Díky poskytování odborného poradenství a individuálnímu přístupu se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v dubnu mírně zvýšila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 719 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 441 absolventů a 282 mladistvých. V loňském roce ve stejném období byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 158 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již více než 400 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl evidence 6-12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 19,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl na 27,7 %. Na konci dubna bylo v celém kraji celkem 3 572 dlouhodobě nezaměstnaných.

Dlouhodobá nezaměstnanost patří mezi nejvíce řešené problémy nezaměstnanosti v Libereckém kraji, s nezbytností zvýšené péče a aktivizace této skupiny klientů. Podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných řeší nástroje APZ, včetně realizovaných aktivit a příspěvků v jednotlivých projektech financovaných z ESF.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci dubna nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 901 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným obdobím jde o 1 416 volných míst méně. Meziroční pokles je tak poměrně významný. Přesto po delší době došlo v uplynulém měsíci k nahlášení více volných pracovních míst ze strany zaměstnavatelů, než kolik jich bylo za uplynulý měsíc vyřazeno. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,2 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,0. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (4,0). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 64,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají dlouhodobě největší zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov, montážní dělníky ve výrobě. Dále v Libereckém kraji jsou volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Rovněž přetrvává nabídka pozic ve vězeňské službě nebo pozice policistů. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je trvalý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, které Krajská pobočka v Liberci, obdobně jako všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR, realizuje.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V dubnu bylo zahájeno 192 rekvalifikací a ukončeno 232 kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK. V Libereckém kraji se zájemci o kurzy digitálního vzdělávání obsahově zaměřují zejména na využití AI v celé řadě odvětví, dále na programování, grafické a konstrukční programy.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci duben podpořeno celkem 275 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl
Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

Diskutujte s námi

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Klub SK Jívan Bělá oslaví 80 let od založení klubu v sobotu 15. června zápasem proti mistrům Slovanu Liberec. Přijet by měli například Nezmar, Štajner, Gebre Selassie, Janů, Holeňák, Obajdin či Hadaščok. Více podrobností

Dopravní opatření pro linky č. 109 a 131

Pokládka finální asfaltové vrstvy v ulici U Přehrady od pondělí 10. do neděle 16. června je důvodem nového dopravního opatření pro linky č. 109 a 131 (školní linka). Dokončovací práce rekonstrukce ulice U Přehrady, které provádí Krajská správa silnic LK, si vyžádají ještě další změny a omezení dopravy. Po stejnou dobu, tedy od 10. do 16. 6., bude také dočasně zrušená zastávka U Přehrady. Náhradní zastávka pro linky č. 109 a 131 bude v ulici Svatopluka Čecha u plaveckého bazénu. Linky budou jezdit po následující objízdné trase: U Přehrady - Svatopluka Čecha - Mánesova - Palackého, kde se napojují na standardní trasu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Potvrzeno: Kozel na Střelnici
Memorandum o Ještědu má otevřít kraji možnost koupě objektu
Plavecký bazén zatím uzavřen: Komplikace při výměně skříněk
Křížem krážem Semilskem až na Myší skálu
V Maloskalské galerii zahájí výstavu nazvanou Mařka

Nejčtenější články

17.06.: Plavecký bazén zatím uzavřen: Komplikace při výměně skříněk
15.06.: Zvládli 39 pater za šest a půl minuty
17.06.: Potvrzeno: Kozel na Střelnici

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace