Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl

11.04.2024 14:56:07 | Autor: TZ Úřad práce ČR | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 31. 3. 2024 celkem 13 169 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Počet klientů v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsici poklesl o 176 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně stagnoval, a ke konci března činil 4,2 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 7 378 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst.

Počet 1 592 nově evidovaných uchazečů o zaměstnání byl ve srovnání s předchozím měsícem o 147 nižší. Z celkového počtu bylo 7 020 žen a tvořily 53,3 % z celkového počtu nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Mírně vyšší podíl žen z okresů Libereckého kraje zůstává nadále na Českolipsku, konkrétně 55,0 %.

„Podíl nezaměstnaných osob v březnu zůstal na stejné hodnotě jako minulý měsíc, i přes to, že počet nezaměstnaných osob se mírně snížil. Stejně to bylo u počtu volných pracovních míst. I přes příznivý vývoj počasí se zatím naplno nerozeběhly sezonní práce, což bezesporu pozitivně ovlivní nezaměstnanost v dalších měsících. Na veřejně prospěšné práce je v Libereckém kraji zatím umístěno 74 nezaměstnaných. Aktivní politika zaměstnanosti a prostředky EU pomáhají zejména ve vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, a to včetně vzdělávání v digitálních kompetencích pro současné i budoucí uplatnění na trhu práce.

V březnu nastoupili do kurzů další klienti, od začátku roku jsme podpořili již téměř 200 osob do kurzů digitálního vzdělávání a 291 do ostatních typů rekvalifikací. Digitální kompetence nejsou rozhodně zatím celé řadě klientů vlastní, právě proto poskytujeme poradenství také v této oblasti. Naším cílem je pomoci maximu klientů, kteří budou následně schopni využívat všechny služby Úřadu práce ČR, včetně eshopu www.jsemvkurzu.cz", uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 59 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce, ale také obecně rodičů pečujících o děti, Úřad práce ČR stabilně cíleně podporuje prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z ESF. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny k možným změnám profese, které umožňují časovou flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 42,6 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. V evidenci UoZ v Libereckém kraji bylo k 31. 3. 2024 celkem 4 696 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se bohužel mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Semilsku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Více jak ze 72 % v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 768 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 361 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce. Díky této službě se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v březnu mírně zvýšila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 709 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 431 absolventů a 278 mladistvých. V loňském březnu byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 131 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již téměř 400 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl kratší evidence 3-6 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 21,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl na 26,8 %. Na konci března bylo v celém kraji celkem 3 530 dlouhodobě nezaměstnaných.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 791 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným měsícem jde o 1 543 volných míst méně. Meziroční pokles je tak poměrně významný. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,3 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,1. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (4,0). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 64,1 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov, montážní dělníky ve výrobě. Dále v Libereckém kraji jsou volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Rovněž přetrvává nabídka pozic ve vězeňské službě nebo pozice policistů. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je dlouhodobý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, které Krajská pobočka v Liberci, obdobně jako všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR, realizuje.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V březnu bylo zahájeno 151 rekvalifikací a ukončeno 138 kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK. V Libereckém kraji se zájemci o kurzy digitálního vzdělávání obsahově zaměřují zejména na využití AI v celé řadě odvětví, dále na programování, grafické a konstrukční programy.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci březnu podpořeno celkem 262 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na Statistiky (uradprace.cz)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

Diskutujte s námi

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Jablonečtí radní schválili smlouvu o cyklobusech

Statutární město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj uzavřou smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti týkající se provozu cyklobusů. Smlouva platí od 27. dubna do 29. září 2024. Jde o tradiční smlouvu, jejímž předmětem je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje prostřednictvím provozu cyklobusů. „Jablonec nad Nisou zaplatí za tuto službu v daném časovém období necelých 160 tisíc Kč," řekl Pavel Kozák, vedoucí odboru technického jabloneckého magistrátu. Na základě této smlouvy Liberecký kraje zajistí dle schválených jízdních řádů provoz spojů linky č. 530 395 Liberec - Bedřichov - Jablonec n. N. - Turnov a linky č. 530 795 Jablonec n. N. - Bedřichov - Tanvald - Kořenov, Jizerka.

Na krkonošských cestách bude provázet 15 nových podmaleb na skle

Podmalby na skle - prastará výtvarná technika, která nechyběla skoro v žádné krkonošské chalupě. Patnáct zbrusu nových podmaleb dostala Správa KRNAP darem od jejich autorky Zory Ponicové-Paterové a jejího bratra Václava Patery. Více podrobností


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Jablonec hospodařil v roce 2023 s přebytkem
V našem kraji proběhne Cvičení Zdroje 2024
Liberecký kraj opět podpoří činnost Českého červeného kříže
Zápas o jabloneckou čest skončil nejtěsnější výhrou
Přehled výstav a aktivit Muzea skla a bižuterie v květnu

Nejčtenější články

25.05.: Po střetu s autem v Jablonci cyklista zemřel
25.05.: Nabitý víkend atletů LIAZU Jablonec
25.05.: Běžci LIAZU na Kladně v osobních rekordech

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace