Na hradech a zámcích turistů méně, správci realizovali více obnov

26.12.2021 07:30:54 | Autor: Lucie Bidlasová, pjs | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Na hradech a zámcích turistů méně, správci realizovali více obnov

Uplynulá turistická sezona na hradech a zámcích ve Správě Národního památkového ústavu, územní správy Sychrov, byla poznamenána proticovidovými opatřeními a přinesla propad návštěvnosti, byly ale zrealizovány významné stavební obnovy a také nové prohlídkové okruhy.

„Z hlediska návštěvnosti byl bohužel letošní rok slabší, návštěvníci upřednostňovali objekty hradního typu, kde se mohli pohybovat bez roušek, či zámecké areály a parky. V naší správě máme ale i dva objekty, kde se návštěvnost podařilo navýšit, a to na Hrádku u Nechanic a také na zámku v Litomyšli. Pro srovnání s loňským rokem - liberecké objekty loni navštívilo za celou sezonu 335 tisíc osob, letos 300 tisíc - byť samozřejmě věřím, že budeme moci fungovat a statistiku ještě navýšíme, na Královéhradecku 185 tisíc oproti loňským 222 tisícům, na objekty v pardubickém regionu zavítalo loni 101 tisíc návštěvníků a letos 83 tisíc. Zde je ale potřeba upozornit na Kunětickou horu, která je letos, po obnově, opravdu navštěvovanou památkou, ale je limitována kapacitou Jurkovičova paláce, kde je nově zaveden časovaný okruh. Opatření nám přinesla snížení počtu návštěvníků na prohlídkách, doufám, že návštěvníci vnímali toto opatření v dobrém slova smyslu, rozšířili jsme také on-line prodej vstupenek. Ztráty jsme zaznamenali při pořádání velkých akcí, které byly tradiční a oblíbené, jako jsou třeba adventní a velikonoční trhy na Sychrově, akce v Ratibořicích inspirované Babičkou od Boženy Němcové a další. Díky filmování na Grabštejně, Frýdlantu, Opočně a Sychrově se naopak poměrně výrazně zvýšily výnosy za pronájmy. Nezaháleli jsme ani ve stavebních obnovách, ani v údržbě parků a zeleně, zapojili jsme se také do celoústavního projektu Po stopách šlechtických rodů. Sezona to byla opravdu jiná, byla lidsky náročnější, museli jsme, stejně jako v jiných odvětvích, rychle reagovat na změny, zajistit provoz i v době nemocí. Domnívám se ale, že jsme obstáli a můj dík patří nejenom všem návštěvníkům, ale také kolegům a všem, kdo nám s provozem našich památek pomáhá," hodnotil podrobně uběhlé měsíce Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správě na Sychrově, která obhospodařuje 17 objektů v kraji Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém.

Posezení před kavárnou na hradě Lemberk<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Liberecko:

Na hradě Bezděz probíhá oprava ochozu velké věže, nyní se pokládá izolační vrstva a následně po vyzrání i nová dlažba. Na zámku Hrubý Rohozec byla odstraněna havárie říms nádvoří zámku a věže, došlo k obnově vnitřních fasád. Byla opravena grotta a dřevěné oplocení v jižní části parku.

U zámku Lemberk byla provedena revitalizace lipové aleje vedoucí od Bredovského letohrádku směrem k Jablonnému v Podještědí. Byla zde také doplněna expozice o vývoji historických stylů ve druhém patře zámku a to o figuríny s kostýmy, jídlo a další drobnosti, na hlavní prohlídkový okruh byly umístěny předměty po restaurování a to včetně např. dvou sedacích souprav, relikviáře, obrazů či gobelínu. Na Lemberku byla také rozšířena návštěvní doba v době Velikonoc a také na podzim, útulnější ráz dostalo také zámecké nádvoří, kam se přestěhovala kavárna a návštěvníci tak mohli nově využít i venkovního posezení.

Nové podium na hradě Trosky<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Na Troskách se podařilo kompletně zrekonstruovat pódium na druhém nádvoří a díky jeho posunutí blíže ke skalnímu masivu se zvětšila kapacita nádvoří o 100 lidí. Hrad (a jeho okolí) má také nový informační systém, který návštěvníkům udává směr a sděluje informace o historii, geografii a architektuře hradu. Na námět návštěvníků přibyly v předhradí dva kované kotce pro psy ve chvíli, kdy se jejich pán rozhodne pro návštěvu hradu.

Správa sychrovského zámku zaznamenala zvýšený zájem o prohlídky parku, velkému zájmu se také těšila výstava Ze života posledních majitelů, která bude na základě pozitivních ohlasů ponechána i pro příští sezonu. Své příznivce si našla také hra pro rodiny s dětmi, která se plní v zámeckém parku. Pokračuje se na tvorbě nové expozice v tzv. Bertině křídle, sychrovský areál byl dějištěm mnoha výpravných představení a to včetně přímého přenosu koncertu České filharmonie. Vyprodané jsou obvykle speciální prohlídky druhého patra, které jsou zaměřeny na osudy Rohanů druhé poloviny 19. století. Připravuje se obnova střechy a krovů východního křídla, Bretaňské a Rakouské věže sychrovského zámku. Na zámku v Zákupech finalizuje obnova barokního krovu, stropů a střechy zámku, v rámci projektu IROP je obnovována jižní část hospodářského dvora. Byla zde rozšířena nabídka pro rodiny s dětmi (prohlídky s princeznou byly doplněny o další dvě prohlídky se zaměřením pro děti za asistence kustoda či samostatné), o loveckou chodbu plnou trofejí a dobových vycpanin byla rozšířena trasa Interiéry 1. patra a zámecká kuchyně.

 

Na hradě Grabštejn ukončili archeologický průzkum Na hradě Grabštejn je realizována oprava tzv. Malého nádvoří. Stavební práce mají za úkol stabilizovat jednak sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory, a také dnes již nefunkční podzemní chodby sloužící původně jako spojovací provozní koridor mezi kuchyní a dalšími částmi hradu. Více v samostatném článku

Královéhradecko:

Na zámku v Opočně probíhají práce na obnově II. patra, které se zpřístupní v příštím roce. Bylo dokončeno restaurování intarzovaných podlah (smrkové a švestkové dřevo), dokončují se práce na obnově papírových tapet a výmaleb. Celkově se změna v interiérových instalacích dotkne 40 místností a návštěvníky tak čeká zcela nové pojetí prezentace tohoto objektu. Byla dokončena oprava ubytovny pro průvodce, bylo vyčištěno přibližně 24 tisíc metrů čtverečních plochy zámeckého parku od náletových dřevin. V letošní zimě bude odstraněno 50 kusů suchých stromů (kůrovec) a plánováno je také odbahnění Zlatého potoka na území zámeckého parku ve spolupráci s Povodím Labe. V letošní sezoně se návštěvníci během nočních prohlídek historicky vůbec poprvé prošli zámkem do oratoře kostela do hrobky Trčků.

V hospitálu Kuks probíhají práce na studii k obnově kukského hřbitova včetně kaple sv. Jana z Boha. Během celé sezony byly upravovány vyvýšené záhony v bylinkové zahradě (144 kusů), a právě proto je zahrada rok od roku rozmanitější a návštěvníky stále vyhledávanější. Stala se i místem pro natáčení celé řady pořadu Herbář České televize. Kromě toho se stal hospitál vyhledávaným místem muzikálových a divadelních produkcí a bylo zde pořádáno velké množství letních představení (Noc na Karlštejně, Rusalka, 4 Tenoři aj.). Velmi využívanou službou se stala letošní novinka v podobě možnosti stáhnout si cizojazyčný text do svého telefonu přes QR kód. Byla započata periodická odborná údržba soch v Betlémě ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

Na zámku Hrádek u Nechanic byla vůbec poprvé zpřístupněna věž Kardinálka, v průběhu sezony zde připravili několik sad pracovních listů pro děti odstupňované dle věku malých návštěvníků. I přes zpřísněná opatření se na Hrádku u Nechanic podařilo zorganizovat tradiční hudební festival Romantický Hrádek, premiérově pohádkovou cestu zámeckým parkem, Noblesní běh, ale také divadelní a muzikálová představení a oblíbené zámecké slavnosti, shodně tak jako prohlídky Křížem krážem, které návštěvníky provedou nejenom zámkem a historickým zázemím, ale také hospodářským dvorem.

Také na náchodském zámku došlo k reinstalaci dvou prohlídkových okruhů, které byly původně tvořeny spíše muzejním stylem. Interiérům se tak navrátila jejich bohatost a také je zde poukázáno na každodennost šlechtických majitelů a jejich vztah k náchodskému panství, ale i evropským a českým dějinám (Zámek za Piccolominiů, Zámek za Schaumburgů). Nadále probíhá revitalizace zámeckého kopce, byly odvodněny terasy a opraven rizalit, v nejbližších dnech se začne s dílčí opravou střechy úřednického traktu a medvědária, byl opraven průjezd u hlavního vstupu a z hlediska návštěvnického provozu byly úplně nově pojaty dětské prohlídky, které byly realizovány nejenom v letních měsících, ale i o víkendech a svátcích v celé sezoně.

V Ratibořicích se celý návštěvnický rok nesl v duchu oslav 240. výročí narození kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Osudy této významné majitelky ratibořického panství se promítaly jak do běžných prohlídek, tak i prohlídek speciálních, byla připomínána i v rámci Dnů evropského dědictví aj. Velkou pozornost věnovala správa zámku také údržbě parku a celého areálu, prohlídkové okruhy byly doplněny např. o závěsy či portréty.

zajištění 2. brány na hradě Litice<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Pardubicko:

Po dlouholetém uzavření západní části hradu Kunětická hora došlo v červnu po rozsáhlé rekonstrukci v rámci IROP ITI (realizace: 2019 - 2021) ke zpřístupnění těchto prostor. Podle plánů prvorepublikové rekonstrukce od architekta Dušana Jurkoviče byly obnoveny historické interiéry 6. brány, byla opětovně vybudována dřevěná vestavba v nádvoří, kde se nachází nová pokladna a informační centrum. V západním křídle byla realizována novodobá vestavba s výstavními prostorami. Na hradě se nyní pokračuje v rekonstrukci palácové části, se zpřístupněním veřejnosti se počítá v roce 2023.

Na hradě Litice byly dokončeny terénní úpravy po statické zajištění a konzervaci východního křídla. Tato akce je dalším krokem k budoucímu zpřístupnění dolního hradu. V rámci návštěvnického provozu byla prohlídka hradu oživena pouštěním filmu o dějinách a architektuře hradu.

Na zámku v Litomyšli byly reinstalovány dva prohlídkové okruhy, které zájemcům přibližují faktické osudy bývalých majitelů (okruhy Zámek za Valdštejnů a Zámek za Thurn-Taxisů), veřejnosti bylo také zpřístupněno 3. nádvoří, poprvé došlo ke zpřístupnění zámecké věže a nové pojetí měly i stavebně-historické prohlídky. Rozšířena byla také návštěvní doba objektu. Bylo vybudováno nové zázemí pro zaměstnance zámku. Správa objektu se v současné době chystá na dva velké projekty stavební obnovy, a to na opravu zámeckých fasád včetně restaurování vzácných sgrafit, expozici Historie divadla a obnovu Panského domu s realizací do roku 2027 a na projekt zahrnující obnovu vybraných interiérů zámku, střechy, zázemí pro návštěvníky, zajištění zabezpečovací techniky, digitalizace a tvorbu expozice Proč je zámek UNESCO s realizací do konce roku 2023.

Na slatiňanském zámku byla rozšířena návštěvní doba, velký zájem byl o nákup permanentní vstupenky do zámecké zahrady, kde byla nově instalována vědomostní hra pro děti školního věku. Kromě dalších údržbových prací a oprav byl opraven krov a vyměněna střešní krytina na domě č.p. 30 (dům centrálního ředitelství knížecích velkostatků), trvalá pozornost je věnována údržbě zahrady a parku. V rámci přípravy obnovy severního křídla zámku s hipologickou expozicí byl proveden restaurátorský průzkum výmaleb a pasport podlah, byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci zdi a plotu směrem k řece. Tímto krokem bude dokončena obnova oplocení areálu zámecké zahrady. Do konce roku 2021 bude zbourána již nefunkční trafostanice v majetku NPÚ zbudovaná v 80. letech na cizím pozemku, čímž se uvolní prostor s výhledem na zámek od řeky. Zámek zahajuje zimní, respektive celoroční provoz s tím, že zimní okruh je veden přízemními prostorami obnovenými v rámci projektu IROP. Chystá se také reedice publikace o zámku Slatiňany (autoři: Bušta, J., Ryšavý, R.).

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Valdštejn se oblékl do vánočního
Hrady a zámky v říjnu zvou na pohádky, do muzea i na lampiony
Tajemno v kraji: bludný šlechtic, horský duch i brána do pekel
Pan nadlesní, princezna, medvědi. Hrady a zámky baví děti i dospělé
Září je na hradech a zámcích ve znamení Dnů evropského dědictví
Akce na hradech a zámcích pokračují naplno i v srpnu
Milovníci tajemna si o letošní Hradozámecké noci přijdou na své
Kunětická hora má první publikaci, Hrádek u Nechanic listy pro školáky
Novinka sezony na Valdštejně je tajemný kryptex
O prázdninách na hradech a zámcích rozšířili nabídku prohlídek i akcí
Překvapení pod papírem. Návštěvu Českého ráje kazí výkaly po lesích
Hrad Valdštejn přivítal první kulturní akce letošní sezony
Čtrnáct přístupných jeskyní otevře pro veřejnost od úterý 1. června
Červnové akce na hradech a zámcích
Návštěvníci se na hradech a zámcích mohou těšit na řadu novinek
Liberecký kraj nabízí v létě mnoho důvodů pro návštěvu
Hrad Valdštejn se otevírá návštěvníkům!
Letošní sezona na hradech a zámcích začala později a skončila dříve
Na Grabštejně došlo ke střídání stráží – hrad má novou kastelánku
Zřícenina hradu Frýdštejn je perlou Maloskalska
Nejhezčími místy Českého ráje provede Zlatá stezka
Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu lidí

Diskutujte s námi

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Výstavba zemního valu v Uhelné zastíní pohled na důl Turów

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel od Polska zpracovanou dokumentaci projektu výstavby zemního valu v blízkosti obce Uhelná. Ten má částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti a zejména vylepší vizuální vjem při pohledu směrem k těžební jámě, kterou zastíní. Součástí vybudování zemního valu bude také výsadba několika tisíc listnatých a jehličnatých stromů i křovinatého podrostu.

Aktuální srpnové uzavírky v Jablonci nad Nisou

Dvojice úplných uzavírek v okrajových částech Jablonce nad Nisou je plánovaná od 10. srpna. Obě se překlopí do září, zatímco jedna skonči v polovině měsíce, druhá je plánovaná až do jeho konce. Úplná uzavírka začne 10. srpna v ulici Sportovní, potrvá do 15. září a důvodem jsou výkopové práce pro přípojky. Ve druhém případě se úplně uzavře od 10. srpna ulice Dubová v Kokoníně, a to od ulice Rychnovská po Tyršovu stezku. Do konce září tu dělníci budou odstraňovat kanalizační výustí a rekonstruovat vodovod.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Srpnový program na Valdštejně nabízí Hradozámecké odpoledne i noc
Studená přehrada Fojtka láká otužilce i nudisty
Chtějí obyvatelé Abecedy zídky zachovat? Odpoví průzkum
Rockové Léto na kopci pořádají u rozhledny Nisanka
Nádoby na plast a papír jsou v dalších částech Jablonce

Nejčtenější články

10.08.: K tragické havárii motocyklisty došlo u Železného Brodu
10.08.: Povalil i FC Bayern: Ruda Gergel 70!
12.08.: Vyjádření k záměru propojení ulice Sportovní s areálem Na Kolečku

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace