Mezistátní dohoda o Turówu ochrání české obyvatele i krajinu

03.02.2022 16:01:12 | Autor: Andrea Fulková, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Mezistátní dohoda o Turówu ochrání české obyvatele i krajinu

Premiéři České a Polské republiky podepsali ve čtvrtek 3. února mezivládní dohodu o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów. Liberecký kraj požadoval, aby v dohodě bylo zakotveno 9 klíčových principů, které chrání české obyvatele i dotčené území v příhraničí před negativními vlivy dopadů rozšiřující se těžby.

Dohoda přinese kraji 35 milionů eur, které budou určeny na nové zdroje vody, ale i na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a výši prašnosti na česko-polské hranici blízko dolu.

„Po roce vyjednávání jsme konečně dospěli k dohodě, ve které je uvedeno všech devět klíčových principů schválených Radou Libereckého kraje, jenž po polské straně požadujeme," uvedl hejtman Půta. „Zřejmě nejdůležitější z nich je umožnění kontroly činnosti v dole a systematický monitoring všech negativních dopadů spojených s rozšiřováním těžby. To je něco, co jsme do dnešní doby vůbec neměli a neměli jsme ani možnost s někým na polské straně případné porušování limitů řešit. České straně se také podařilo vyjednat souhlas s nezávislou kontrolou mezistátní dohody ze strany Soudního dvora Evropské unie po dobu nejméně pěti let. Liberecký kraj sice původně požadoval toto období v délce deseti let, ale pět let považuji za největší kompromis, který umožnil, aby dohoda byla vůbec uzavřena."

Polská strana se v uzavřené dohodě zavázala k tomu, že na transparentní účet Libereckého kraje „Fond Turów ČR-PL" pošle 35 milionů eur, z toho Polský stát 25 milionů eur a provozovatel dolu společnost PGE 10 milionů eur. Vyčíslení finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností. „„Jsem rád, že se bude polská společnost PGE přímo podílet na řešení negativních dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole," řekl Václav Židek, radní resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. „Tím, že vznikne Fond malých projektů, můžeme společně v Euroregionu Nisa řešit budoucnost životního prostředí, chránit a zlepšovat podmínky v krajině, a to nejen v podobě ochrany podzemních vod, ale i v oblasti péče o krajinu jako celek. Tím nejlépe ochráníme i zdraví našich obyvatel."

Hejtman Libereckého kraje a maršálek Dolnoslezského vojvodství při podpisu „Peníze použijeme na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na českém území na výstavbu náhradních vodovodů a sítí, ale budou určeny i na sledování stavu budov, které jsou především nejblíže dolu v obci Uhelná, Oldřichov na Hranicích," uvedl hejtman Půta. „Podmínky čerpání z Fondu Turów samozřejmě zveřejníme co nejdříve, ale už nyní mohu říct, že předpokládáme s vícezdrojovým financováním. Nejprve se musíme sejít s dotčenými obcemi a vodárenskými společnostmi, ale i se zástupci ministerstva zemědělství," doplnil hejtman Půta.

„Dohodu samozřejmě vítám. Při současných stále rostoucích cenách stavebního materiálu platí, čím dříve, tím lépe. Nyní máme konečně jistotu, že na investice budou i finance," řekl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. „Jsem rád, že se obě strany vrátily k jednacímu stolu a nalezly kompromis, jak vleklý spor vyřešit," uvedl Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou.

Klíčové principy Libereckého kraje, které předložil vládě ČR k zapracování do návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky (dále jen Dohoda):

1. Deklarovaným účelem Dohody je spolupráce při provádění a financování opatření k řešení dopadů těžby a následných rekultivačních prací. Dále také smírné urovnání sporu mezi Českou republikou a Polskou republikou ve věci žaloby C-121/21 podané Českou republikou Soudnímu dvoru EU.

2. Dohoda stanovuje základní principy pro řešení dopadů těžby a termíny pro jejich naplnění, dále podmínky pro možné pokračování těžby. Mezi nimi je dokončení výstavby podzemní bariéry a prokázání její účinnosti, dokončení stavby zemního valu, splnění požadavků na monitorování dopadů těžby (hluk, ovzduší, pohyby terénu, podzemní vody) a zřízení monitorovacích vrtů. Definuje povinnosti obou stran v této oblasti včetně předávání informaci a potřebné součinnosti. Data z monitoringu budou průběžně vyhodnocována a na základě získaných výsledků budou přijímána další opatření k eliminaci vlivů těžby na území České republiky.

3. V rámci plnění Dohody vznikne zemní val u hranice s Českou republikou zajišťující snížení dopadů v oblasti, hluku, kvality ovzduší a světelného znečištění.

4. Dohoda bude řešit finanční kompenzace v celkové výši 35 mil. eur pro Liberecký kraj jako příspěvek na vybudování vodohospodářské infrastruktury kompenzující ztráty podzemních vod.

5. Dohoda definuje základní rámec pro zřízení „Fondu malých projektů" za účelem posílení ochrany životního prostředí České republiky a Polské republiky v okolí dolu Turów (celkem 500 tis. eur ročně). Do tohoto fondu zřízeného v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa by přispívala, podle dohodnutých podmínek, stejnou roční částkou česká i polská strana s cílem podpořit z něj místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí. Podíl české strany bude financovaný rovným dílem z rozpočtu Libereckého kraje (ekvivalent 125 tis. eur ročně) a Ministerstva životního prostředí ČR (ekvivalent 125 tis. eur ročně).

6. Poté, co Dohoda vstoupí v platnost budou výměnu informací zajišťovat zmocněnci obou stran.

7. Dohoda stanoví nezávislý odborný mechanismus v případě nedosažení konsensu v odborných otázkách měření hluku, monitoringu ovzduší a podzemní vody, upravuje zřízení Společné komise ze zástupců regionálních samospráv na obou stranách hranice, jejímž úkolem má být připravovat strategii spravedlivé transformace celého regionu.

8. Dohoda definuje způsob řešení sporů, nejprve prostřednictvím jednání zmocněnců, poté diplomatickou cestou po písemné výzvě. Pokud by se takto nepodařilo dosáhnout dohody, mohou obě strany předložit věc Soudnímu dvoru EU. Ten by měl být také příslušný k rozhodování ve všech sporech týkajících se této dohody a případně ukládat i finanční sankce.

9. Liberecký kraj navrhuje minimální délku nevypověditelnosti Dohody a trvání dohledu Soudního dvora EU deset let, a to podle původního návrhu České republiky. Bere na vědomí, že konečná doba nevypověditelnosti Dohody bude stanovena jednáním předsedů vlád obou zemí.

Intenzivní mezivládní jednání o návrhu česko-polské dohody trvaly od května do konce září minulého roku. K přerušení mezivládních jednání došlo po 30. září 2021 v důsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Další jednání ministra životního prostředí Richarda Brabce s polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskwa se uskutečnilo v Praze 5. listopadu 2021, a to za účasti hejtmana Libereckého kraje.

Po jmenování nové vlády České republiky se k tomuto tématu uskutečnilo setkání nově jmenované ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové se starosty měst a obcí Hrádecka, Frýdlantska a Chrastavska 13. ledna 2022 přímo v Hrádku nad Nisou.

Oficiální jednání k návrhu dohody se uskutečnilo 18. ledna 2022 ve Varšavě. Za vládu České republiky bylo toto jednání vedeno ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou, přítomni byli hejtman Libereckého kraje a maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski.

Od 18. ledna 2022 do současné doby proběhlo na české straně několik pracovních konzultací k obsahu Dohody, jejíž návrh v konečném znění byl předložen k projednání vládě České republiky na její schůzi dne 2. února 2022. Polská republika dohodu schválila v ten samý den. Dnes se uskutečnilo setkání premiérů obou republik, kteří mezistátní dohodu po krátkém jednání podepsali.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Hejtman Půta ukázal nové ministryni Hubáčkové okolí dolu Turów
Spor o Turów: Petice není uzavřena, petiční výbor vyzve komisi k reakci
Turow: ministři a premiéři jsou vyzváni k dalšímu jednacímu stolu
Další jednání o Turowu mají smysl. Shodli se na tom Češi i Poláci
Jednání o smlouvě k Turówu: expertní týmy k dohodě zatím nedospěly
Férová dohoda je lepší než blokády hranic nebo demonstrace před úřady
Čeští a polští zástupci jednali o Turówu i rozhodnutí Soudního dvora EU
Evropský soud zastavil těžbu v dole Turów předběžným opatřením
Souhlas s prodloužením těžby v Turówě je pro Liberecký kraj zklamáním
VIDEO: Poláci blokovali přechod v Hrádku proti kritice těžby v Turowu
Hluk z hnědouhelného dolu Turów se již nyní blíží limitním hodnotám
Greenpeace blokuje rypadlo v dole Turów. Nechce prodloužení těžby
Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów
Kraj reaguje na geologické měření v okolí Turówa. Chce uplatnit žalobu
Evropská komise: Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud
Prohlášení českých zástupců k polské reakci ve věci těžby v dole Turów
Liberecký kraj požaduje kompenzaci nákladů kvůli těžbě v dole Turów
DIAMO instaluje měřící body pro sledování vlivu dolu Turów v pohraničí
Českou petici k těžbě v dole Turów projednal výbor Europarlamentu
Poslanci podpořili kroky Libereckého kraje proti vlivům dolu Turów
Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení těžební licence pro Turów
Petici proti dolu Turów podepsalo 13 tisíc lidí. Projedná ji Europarlament
Společně jednali hejtman Půta a maršálek Przybylski
Podle Polska nemá rozšiřování těžby v dole Turów vliv na české území
Liberecký kraj podniká další kroky proti rozšíření dolu Turów
Kraj a ministerstvo se shodly na měření vlivů polského dolu Turów
Ministerstvo životního prostředí poslalo nesouhlas k těžbě v dole Turów
Ministerstvo zaujme k rozšíření dolu Turów nesouhlasné stanovisko
Veřejné projednání k dolu Turów bude i v Česku
Liberecký kraj chce vědět, jak hlučný je provoz dolu Turów
Hejtman Martin Půta navštívil polské velvyslanectví v Praze
Bogatyně schválila změnu územního plánu. Liberecký kraj protestuje
Proti rozšíření polského dolu Turów poslali lidé zhruba 5000 připomínek
Stovky lidí vytvořily živý řetěz proti rozšiřování dolu Turów
Kvůli dolu v Turówě chce kraj vyvolat slyšení v europarlamentu

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 2 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Semilská pouť se po dvou letech koná i s kulturním programem

Semilská pouť se v letošním roce uskuteční v tradičním termínu 24. až 26. června. Po omezeních vládními opatřeními v letech 2020 i 2021 tentokrát kromě atrakcí a stánků budou moci opět probíhat i doprovodné hudební akce od pátku do neděle. Ze známějších skupin vystoupí Vltava, Vaťák, Michal David Revival show, Seven, O-Way a Tixtide. Podrobná pozvánka

Překážky na komunikacích v Jablonci od 27. června

Úplně uzavřený bude od 27. června pravý chodník v ulici Turnovská, a to od ulice Jateční k druhému výjezdu z bývalé porodnice. Práce, které budou probíhat na etapy, potrvají do 31. srpna. Výsledkem bude nový povrch se stezkou pro pěší a cyklisty. Úplně se uzavře kvůli přípojce na kanalizaci ulice Pod Kapličkou v Proseči nad Nisou. Uzavírka potrvá od 27. června do 3. července.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Poutní slavnost pořádají na Horním Tanvaldě
Jablonečtí rozšířili zákaz alkoholu na veřejnosti
Hasiči řešili následky večerní bouřky, ve Slané najel vlak do stromu
Spanilá cyklojízda Cimrmanů 2022 objektivem Zdeňka Horáka
Hasiči zasahovali při požáru lesa na Prosečském hřebeni

Nejčtenější články

25.06.: Značení jablonecké ulice U Přehrady se změní
23.06.: Trenér Horejš zavelel: Pánové jdeme na to!
23.06.: V sobotu proběhne podesáté Běh do pohody

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Dedra nabízí širokou řadu nářadí a příslušenství.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace