Na hradech a zámcích finišuje příprava na novou sezonu

01.04.2022 15:28:55 | Autor: Lucie Bidlasová, NPÚ - ÚPS na Sychrově | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj,Jablonecko

Na hradech a zámcích finišuje příprava na novou sezonu

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu vrcholí přípravy na sezonu 2022, která začíná 1. dubna. Pro návštěvníky již neplatí povinnost respirátorů, nadále ale doporučují upřednostnit nákup vstupenek on-line.

„Předchozí roky se nesly v duchu omezení v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, zrušeny byly i velké a tradiční akce. Zaznamenali jsme propady jak v návštěvnosti, tak ekonomického rázu. Pevně věřím, že rok 2022 bude v této oblasti příznivější. Kolegové kasteláni si připravili řadu novinek, chystají se i výstavy a akce, které nemohly být realizovány. Těšíme se na návštěvníky, děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme, že se hrady  a zámky stanou opět oblíbeným místem výletů. Moc bych si přál i v návrat svatebčanů  a filmařů,",komentoval začátek sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá osm památek na Liberecku a dalších devět na východě Čech.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů, jako je cena za elektřinu či cena za služby za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného a to v řádu 10 až 30 korun. Očekávané výnosy ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější. V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky.

Hrad a zámek Frýdlant změnil po více jak třiceti letech vedení - po Janě Pavlíkové je od 1. ledna kastelánem Jiří Holub, který působil na zámku Hrubý Rohozec  a je znám také jako spisovatel veselých pohádek děti a příběhů s historickým kontextem pro dospělé. Do své premiérové frýdlantské sezony vstupuje s jasnou vizí: „Základní změnou je rozdělení prohlídkových okruhů na okruh hradem a na okruh zámkem, oba okruhy vydají na zhruba 60 minut, což je pro návštěvnický provoz optimální. Dětská prohlídka se od letošního roku přesune do zámku, kde jí bude vyhrazeno kastelánské křídlo, hlavní schodišťová hala a dětský pokoj s hračkami po dcerách posledních majitelů. Zavádíme novou trasu Zbraně, zbroj a rytíři  - ta bude v provozu o víkendech a nabídne komentované prohlídky hradní zbrojnice s možností návštěvy zámecké věže, která byla doposud zpřístupňována pouze 1-2x ročně. Velkou novinkou je změna v celkové organizaci provozu - návštěvníci nebudou již čekat před branou, ale budou mít volný vstup do nádvoří. Před prohlídkou, nebo po ní, si tak návštěvníci mohou prohlédnout areál, rytířskou stezku a   Valdštejnskou vyhlídku. V současné chvíli budujeme také novou pokladnu, ta bude zpřístupněna v průběhu sezony, shodně tak jako nové toalety v nádvoří. Mým velkým snem je vybudování kavárny, ale to je odvislé od financí. Zatím zde bude kavárna pojízdná." Sezona zde bude zahájena v sobotu 2. dubna. Z hlediska stavební obnovy probíhá na Frýdlantě oprava sgrafit na Dolním, během roku i na Novém zámku. Trasa Zámek po letech opět otevře pokoje enfilády a umožní návštěvníkům projít pokoje tohoto soukromého patra. V průběhu sezony se také rozšíří nabídka míst pro svatební obřady (přízemí hradu, venkovní prostory) a to s možným využitím pravděpodobně od července.

Celoročně zpřístupněný Sychrov uvítá novou sezonu obnovením Velikonočních trhů, které se chystají na 9. - 10. dubna. Sychrovský zámek, respektive jeho východní křídlo včetně obou věží, čeká v tomto a příštím roce obnova krovů a střechy, proto bude východní křídlo jak z pohledu z parku, tak nádvoří, pod lešením. Tato obnova ale nebude mít vliv na návštěvnický provoz. Během celého dubna bude sychrovský hlavní prohlídkový okruh doplněn o více jak 80 exponátů z dílny paní Zuzany Königové, která svůj volný čas již několik let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek z křepelčích, kachních, husích, slepičích i pštrosích vajec. Návštěvníci se mohou těšit na vajíčka s krajkovými motivy, ale také figurky andělů, kočárky, dětské botičky a další.

Nadále platí možnost nákupu permanentky do sychrovského areálu/parku za zvýhodněné vstupné. Od 1. dubna zde bude opět zpřístupněn výběrový okruh Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových ve 2. patře.

Trosky zahajují sezonu v sobotu 2. dubna a v průběhu roku zde budou pokračovat práce na obnově západní hradební zdi - stabilizované zdivo zvýší bezpečnost návštěvníků. V současné době je dokončováno výběrové řízení na nového kastelána - stávající kastelán Lubomír Martinek ukončil na vlastní žádost působení u Národního památkového ústavu.

Celoroční provoz je zajišťován také na zámku v Zákupech a to nově od loňského roku. Zámek, respektive jeho Zimní trasu, si od listopadu k dnešnímu dni přišlo prohlédnout 1 762 návštěvníků. Zimní trasa bude návštěvníkům nabízena do 29. dubna, od 30. dubna jsou připraveny prohlídkové trasy Zámek za Ferdinanda Dobrotivého a Zámek za Františka Josefa I., v letních měsících zde bude děti provázet princezna. Na léto jsou plánovány noční kostýmované prohlídky. Do 30. 6. bude na zámku ukončena komplexní obnova barokního krovu, stropů a střechy. Nadále pokračuje projekt IROP, jenž má za cíl obnovu jižního křídla hospodářského dvora s využitím pro expozici Zapomenuté zámky.

Na hradě Grabštejn, který své brány otevře 2. dubna, dochází k odstranění havárie Malého nádvoří a správa hradu nabízí návštěvníkům opět několik prohlídkových okruhů a k tomu nově pojatou dětskou trasu  Hraběcí poklad, kdy děti musí pomoci nalézt ztracený klíč od truhlice s penězi. Nově si na Grabštejně připravili i prohlídky pro dětské kolektivy z mateřských škol. Ve vybraných termínech zde proběhnou Kastelánské prohlídky, kdy si zájemci projdou hrad od sklepů až po půdu, navrací se sem tradiční akce jako velikonoční výzdoba a dílničky pro děti, letní slavnosti, jarmarky, noční prohlídky a další. Od 17. července zde bude výstava Afrika Karla Podstatského z Lichteštejna. Vystaveny budou předměty z cest tohoto hraběte (fotografie, lovecké trofeje, suvenýry), které jsou jinak rozptýleny po celé republice.

Na Lemberku probíhá rekonstrukce vstupních objektů před zámkem a ledárny - provoz zámku není nijak omezen, ale návštěvníky vítá u vstupu lešení a je třeba dbát bezpečnostních pokynů, děkujeme. V loňském roce zde proběhla revitalizace zámecké aleje, v letošním roce dojde k výsadbě dalších stromů. Sezona zde bude zahájena 2. dubna a to víkendovým zpřístupněním středověké věže.

Na Hrubém Rohozci finišuje oprava říms v nádvoří zámku a u věže, pozornost je věnována zámeckému parku (péče o nové výsadby, dosadby za uhynulé stromy, závlahy, výchovné řezy). Návštěvníkům je již zpřístupněna opravená grotta. Na květen je zde naplánována speciální prohlídka se zaměřením na nejstarší historii objektu, na léto potom oblíbené varhanní soboty. Hrubý Rohozec se také zapojí do Noci kostelů a Hradozámecké noci. Sezona zde začne 2. dubna.

Na jaře bude dokončena oprava ochozu velké věže na hradě Bezděz, opravy se dočkají též omítky obvodové zdi. Přístupová cesta na hrad bude opravena v úseku mezi I. a II. hradní branou a to zpevněním okrajů cesty směrem do svahu a vytvořením odtokových kanálů na dešťovou vodu. Pokračuje realizace rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu. Hlavní kulturní akcí  budou Čtyři dny ve středověku, naplánované na červencové svátky, kdy návštěvníky čeká šerm i tanec. Pokračuje spolupráce se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který bude na Bezdězu přednášet, naplánováno je také několik výstav (např. historické pohlednice hradu a okolí či díla výtvarníka Františka Kříže, který se zabývá výrobou hudebních nástrojů nezvyklých tvarů a velikostí, maluje obrazy, tvoří dřevořezby, sochy i mozaiky). Zásadní novinka je ale na Bezdězu přichystána pro malé návštěvníky - od května je zde čeká hra Poklad kralevice Václava II. Děti budou v areálu hradu hledat skryté symboly, a pokud vše správně najdou a zaznamenají do hrací karty, čeká je odměna. Návštěvnická sezona na Bezdězu začíná 2. dubna.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. Již 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Jedním z hlavních výstupů bude výstava Šlechtické slavnosti a zábavy na státním zámku Český Krumlov, z libereckých objektů se do projektu zapojuje hrad Grabštejn a zámky Sychrov a Zákupy. Podrobný program Roku šlechtických slavností na zapojených památkových objektech naleznete zde.

Kulturní akce - Liberecký kraj - duben 2022

• 1.-30. 4. státní zámek Sychrov - Výstava v rámci hlavního prohlídkového okruhu: Kouzlo křehkosti. Tradiční velikonoční výzdobu pokojů zámku Sychrov v letošním roce ozvláštní křehké exponáty z dílny paní Zuzany Königové, která svůj volný čas již několik let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek všech velikostí. Přímo v historických interiérech zámku Sychrov bude vystaveno kolem 80 vyřezávaných exponátů. (www.zamek-sychrov.cz; www.facebook.com/szsychrov; www.instagram.com/sychrov_zamek)

• 2.-3. 4.: státní zámek Lemberk - Zpřístupnění středověké věže. Po zimní přestávce zámek Lemberk opět otevírá návštěvníkům své brány. Zpřístupněny budou dva prohlídkové okruhy (1. a 3. okruh) a středověká věž. (www.zamek-lemberk.cz; www.facebook.com/ZamekLemberk; www.instagram.com/zamek_lemberk)

• 5. 4.: státní hrad Grabštejn - Přednáška: Hrad Grabštejn kastelánskýma očima. Kastelánka hradu Grabštejn představí hrad trošku jinak, než jak jej znáte z prohlídky. Když na hradě nejsou návštěvníci může se zdát, že se tam nic neděje. Grabštejn ale nikdy nezůstává opuštěný a v jeho zdech pulsuje život i mimo otvírací dobu. Přednáška se uskuteční v Městské knihovně v České Lípě od 17 hodin. (www.hrad-grabstejn.cz; www.facebook.com/shgrabstejn; www.instagram.com/hradgrabstejn/)

• 9. - 10. 4.: státní hrad Grabštejn - Prohlídky Veterinárního muzea. Navštivte jediné muzeum vojenských polních veterinárních souprav v České republice a objevte dějiny nejen československé vojenské kynologie. Prohlídky vždy v 11 a 14 hodin. (www.hrad-grabstejn.cz; www.facebook.com/shgrabstejn; www.instagram.com/hradgrabstejn/)

• 9. - 10. 4. státní zámek Sychrov - Velikonoční trhy na Sychrově. Velikonoční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem zboží a programem pro děti i dospělé. Vystoupí komediant, klaun a kejklíř Vojta Vrtek a Divadelní studio dell´Arte. Zákaz vstupu se psy a koly. Děkujeme za pochopení. (www.zamek-sychrov.cz/cs/akce/4984-velikonocni-trhy-na-sychrove) (www.zamek-sychrov.cz; www.facebook.com/szsychrov; www.instagram.com/sychrov_zamek)

• 14. - 18. 4.: státní zámek Lemberk - Velikonoce na zámku Lemberk Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 a 14:30 hodin. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty zaměřená na 20.-30. letech 20. století. (www.zamek-lemberk.cz; www.facebook.com/ZamekLemberk; www.instagram.com/zamek_lemberk)

• 14. - 18. 4.: státní zámek Lemberk - Mezinárodní den památek a historických sídel: Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku. (www.zamek-lemberk.cz; www.facebook.com/ZamekLemberk; www.instagram.com/zamek_lemberk)

• 15. - 18. 4.: státní hrad Bezděz - Mezinárodní den památek a Velikonoce. V gotické hradní kapli budou vystaveny vzácné dřevořezby z bezdězské křížové cesty. (www.hrad-bezdez.cz; www.facebook.com/HradBezdez; www.instagram.com/hradbezdez)

• 15. - 18. 4.: státní hrad Grabštejn - Velikonoce na Grabštejně. Prohlídky velikonočně a jarně vyzdobeným hradem, v neděli a v pondělí dílničky pro děti, trhy. Více informací na: (www.hrad-grabstejn.cz; www.facebook.com/shgrabstejn; www.instagram.com/hradgrabstejn/)

• 23. 4.: státní hrad Grabštejn - Mezinárodní den památek a sídel - kastelánské prohlídky. Prohlídka Vás provede od sklepení po věž celým hradem. Připraveny jsou zajímavosti z depozitáře a další doplňkové materiály. Začátky prohlídek: 11:00 a 15:00. Doporučujeme rezervaci: e-mail: grabstejn@npu.cz, telefon: +420 482 724 301, on-line vstupenky: Colosseum on-line. (www.hrad-grabstejn.cz; www.facebook.com/shgrabstejn; www.instagram.com/hradgrabstejn/)

• 23. 4.: státní zámek Sychrov - Setkání 1st Veteran US Car Clubu. Soutěž elegance - setkání fanoušků a členů klubu 1st Veteran US Car Praha. Více informací na stránkách klubu www.1stveteranuscar.cz (www.zamek-sychrov.cz; www.facebook.com/szsychrov; www.instagram.com/sychrov_zamek)

• 28. 4.: státní hrad Trosky - Přednáška Zřícenina hradu Trosky - jedinečný fenomén Českého ráje. Těšit se můžete na tato témata: Skalní útvar Trosky a jeho výjimečnost ve světě, historie hradu Trosky známá, méně známá, i ta zcela záhadná, obnova a úpravy hradu v minulosti a současnosti - jak moc byly šetrné a smysluplné, slasti a strasti správy hradu - aneb jaké to je, když hradem projde sto tisíc lidí za sezónu a jak se z toho ne/zbláznit. Přednáší Mgr. Tomáš Jedlička. Přednáška z cyklu Památky kolem nás se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. od 17 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. (www.hrad-trosky.cz; www.facebook.com/SHTrosky; www.instagram.com/hrad_trosky)

• 30. 4. - 1. 5.: státní zámek Lemberk - Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Výlet Lužickými horami vede na Chřibské vodopády i nádraží v Jedlové
Kunratické Švýcarsko nabízí Útěk do Egypta i Karlův odpočinek
Po Ještědském hřebeni za skalisky i k mohyle letců
Jaká byla návštěvnost památek a infocenter 2021 v Českém ráji?
Do Českého ráje za princeznou Jasněnkou a létajícím ševcem
Vzhůru do Českého ráje. Za Kobylou, Dudy i ke skalní modlitebně
Výlet Českým rájem provede po stopách rodu Rohanů
Milovníkům zámků se otvírají tři památky na Liberecku a Pardubicku
Na hradech a zámcích turistů méně, správci realizovali více obnov
Český ráj nabízí i trasy pro návštěvníky s hendikepem
Tajemno v kraji: bludný šlechtic, horský duch i brána do pekel
Vlakem po Turnovsku: Kopanina, Frýdštejn i Malá Skála

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonecko

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Klub SK Jívan Bělá oslaví 80 let od založení klubu v sobotu 15. června zápasem proti mistrům Slovanu Liberec. Přijet by měli například Nezmar, Štajner, Gebre Selassie, Janů, Holeňák, Obajdin či Hadaščok. Více podrobností

Dopravní opatření pro linky č. 109 a 131

Pokládka finální asfaltové vrstvy v ulici U Přehrady od pondělí 10. do neděle 16. června je důvodem nového dopravního opatření pro linky č. 109 a 131 (školní linka). Dokončovací práce rekonstrukce ulice U Přehrady, které provádí Krajská správa silnic LK, si vyžádají ještě další změny a omezení dopravy. Po stejnou dobu, tedy od 10. do 16. 6., bude také dočasně zrušená zastávka U Přehrady. Náhradní zastávka pro linky č. 109 a 131 bude v ulici Svatopluka Čecha u plaveckého bazénu. Linky budou jezdit po následující objízdné trase: U Přehrady - Svatopluka Čecha - Mánesova - Palackého, kde se napojují na standardní trasu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Potvrzeno: Kozel na Střelnici
Memorandum o Ještědu má otevřít kraji možnost koupě objektu
Plavecký bazén zatím uzavřen: Komplikace při výměně skříněk
Křížem krážem Semilskem až na Myší skálu
V Maloskalské galerii zahájí výstavu nazvanou Mařka

Nejčtenější články

17.06.: Plavecký bazén zatím uzavřen: Komplikace při výměně skříněk
17.06.: Potvrzeno: Kozel na Střelnici
15.06.: Zvládli 39 pater za šest a půl minuty

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace