Slavnostně otevřeli pavilon intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici

20.02.2020 17:12:53 | Autor: Jana Fričová | Rubrika: Zprávy | Obce: Jablonec nad Nisou

Slavnostně otevřeli pavilon intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici

Stavba pavilonu intenzivní medicíny (PIM) v jablonecké nemocnici trvala necelé dva roky a předcházela jí dvouletá příprava. Celou ji výlučně financovalo statutární město Jablonec nad Nisou, a to v celé výši 165 milionů korun. Ve středu 19. února došlo k slavnostnímu otevření za účasti hostů i veřejnosti.

Na realizaci souvisejících investic za více jak 16 milionů Kč, jako jsou například zpevněné plochy, vjezdové brány, parkování či dva záložní generátory, přispěl dotací ve výši 7,6 milionu korun Liberecký kraj. Nákup některých zdravotnických přístrojů financovala nemocnice pomocí evropských strukturálních fondů a Libereckého kraje. Z vlastních zdrojů, které dosud činí 10,5 milionu Kč, pořídila nemocnice další přístrojové vybavení, nábytek, počítačovou techniku a zajistila terénní úpravy v okolí PIM.

V příštích dnech se do nového pavilonu začne stěhovat vedení nemocnice a primáři, sídlí ve 4. patře chirurgického pavilonu, který tak uvolní pro rozšíření některého lůžkového oddělení. Poté se přestěhuje chirurgický JIP a ARO.

Od poloviny března začne nový pavilon postupně sloužit pacientům, jimž bude odbornou péči poskytovat 94 zdravotnických pracovníků, z nichž osm nemocnice přijala kvůli rozšířené péči.

Pavilon intenzivní medicíny
• Autorka návrhu: Tereza Jirásková
• Projekt zpracovala projekční kancelář Ateliér H1 & Ateliér Hájek, s. r. o.
• Náklady: 164,8 mil. korun
• Investor: statutární město Jablonec nad Nisou
• Zhotovitel: Metrostav, a. s.
• Realizace: květen 2018-listopad 2019, kolaudace 23. 1. 2020
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. - navazující investice
• Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
• Dotace LK: 7,6 mil. Kč
• Celkové náklady: 16,5 mil. korun
• Termín realizace: srpen 2019-leden 2020

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou „V podobě nového pavilonu intenzivní medicíny získávají Jablonečané i obyvatelé spádových obcí špičkové zdravotnické pracoviště, které opět vylepší péči o ně. Ačkoliv se městu nepodařilo na výstavbu získat dotační peníze, rozhodli zastupitelé i přesto pavilon postavit a zcela jej hradit z městského rozpočtu. Pravdou je, že tomu napomohla dobrá kondice městského rozpočtu i ekonomická situace ve společnosti. Jsem rád, že tato, pro město velká investice, došla ke svému zdárnému konci," řekl jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

„Myslím si, že si jablonecká nemocnice, jakožto třetí největší zdravotnické zařízení v kraji, moderní pavilon intenzivní medicíny zaslouží. Dosud zde nebyl pro pacienty tolik potřebný komfort. Kvůli nedostatku místa museli dokonce lékaři odkládat některé operace. Věřím proto, že nové prostory, na jejichž vybudování jsme přispěli z krajského rozpočtu, pomohou k lepší a účinnější léčbě pacientů," uvedl hejtman Martin Půta.

Rozhodnutí padlo před čtyřmi lety

Stavbu nového pavilonu intenzivní medicíny v areálu jablonecké nemocnice jednomyslně schválili zastupitelé 9. června 2016. Výstavba pětipodlažní budovy v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., začala poklepáním základního kamene 16. května 2018. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Metrostav, a. s.

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou „Pro společnost Metrostav, a.s., oblastní zastoupení Liberec, byla realizace zakázky PIM Jablonec prioritou. Jednalo se o technicky, časově i co se týká lidských zdrojů náročný projekt. S radostí konstatuji, že tým pod vedením Ondřeje Matouška tuto náročnou výzvu zvládl," konstatoval Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj, Divize 8, Metrostav, a. s.

V červenci 2019 spojily nový pavilon s ostatními nemocničními objekty dvě propojovací chodby - jedna vede z bývalé urologické ambulance v přízemí nemocnice, druhá vychází od operačních sálů v prvním patře téhož pavilonu. Dostavěnou budovu PIM předal Metrostav městu v polovině listopadu 2019. V pavilonu jsou moderně vybavená oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lůžek - šest ARO a 12 JIP, inspekční pokoje primářů, zasedací místnost, kanceláře administrativy a vedení nemocnice. V lednu 2020 se dokončovalo okolí pavilonu a osazovaly se dva generátory, které zajistí při výpadku proudu dodávku energie pro celý nemocniční areál.

„Rekonstrukcí prošel také vjezd z ulice Hřbitovní vedle energobloku, příjezdové komunikace
i plot. Na začátku roku tady areál uzavřela poslední závora. Touto branou do nemocnice vjíždí pouze zaměstnanci nebo zásobování. Pro veřejnost i nadále slouží vjezdy z ulic 28. října
a Nemocniční," připomněl náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Nový zákrokový sálek i větší ambulance

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou Díky přesunu oddělení ARO, JIP i zázemí pro primáře a vedení nemocnice se uvolní prostory k dalšímu využití nemocnice.

„Již v první polovině letošního roku rozšíříme prostory chirurgické ambulance o nový zákrokový sálek a jednu novou ordinaci. V dalším pololetí plánujeme dokončit úpravy ve stávajících prostorách chirurgické JIP, kde vznikne dospávací pokoj," doplnil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček a dodal, že čtvrté patro nemocnice využije pro rozšíření některého lůžkového oddělení. V současných lůžkových prostorách ARO vybuduje emergency (urgentní příjem). Na tuto přestavbu chce získat v programovacím období 2021-2027 zdroje prostřednictvím evropských dotací.

Nový pavilon bude nejen velkou pomocí pro pacienty z Jablonce a jeho spádové oblasti. „Pomůže viditelně i liberecké nemocnici, protože kapacita intenzivních lůžek umožní rychlejší přeložení pacientů například z traumatologie nebo neurocentra liberecké nemocnice k nám," připomněl Němeček.

Jablonec se musel obejít bez dotace ze státního rozpočtu

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou Stavba pavilonu intenzivní medicíny se připravovala dva roky (2016-2018) a původní odhad nákladů činil 150 mil. korun. Dvě třetiny plánované investice, tj. zhruba 100 milionů, mělo hradit město, zbytek měla tvořit dotace ze státního rozpočtu.

V roce 2017 však Ministerstvo zdravotnictví městu sdělilo, že není možné s účastí státního rozpočtu počítat, a tak zastupitelé v srpnu 2017 schválili financování celé stavby z městského rozpočtu.

Z původně plánovaných 150 milionů vzrostla investice na konečných 164,8 milionu korun včetně DPH. Důvodem nárůstu financí byla aktualizace projektu dle požadavků investora a uživatele. „Původní projekt nového pavilonu pocházel z roku 2014, v roce 2017 se zvýšily požadavky na stavbu, modernější technologie i vybavení. Jinak se vedly rozvody silnoproudu, slaboproudu i hromosvodu, změnila se poloha propojovacího krčku i přívod vytápěcího potrubí. Od roku 2014 se však změnily i předpisy, proto se musely upravit vzduchotechnické jednotky. Sanitky záchranné služby jsou těžší, a tak bylo třeba zesílit zámečnické konstrukce nájezdové rampy a k jejímu založení použít mikropiloty," řekl Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Nedílnou součástí PIM je i vnitřní vybavení včetně přístrojové techniky, nábytku, počítačové a další technologie. Nákup některých zdravotnických přístrojů financovala nemocnice pomocí evropských strukturálních fondů. „K pořízení videolaryngoskopu na ARO a tří ohřevů pacientů pomohla dotace Libereckého kraje. V okolí pavilonu byly provedeny terénní úpravy. Mimo jiné zde byl vybudován Kneippův suchý chodník, jenž bude sloužit pacientům převážně lůžkové rehabilitace," podotkla mluvčí nemocnice Petra Hybnerová a dodala, že z vlastních zdrojů přispěla nemocnice v souvislosti s PIM dosud částkou 10,5 milionu korun.

Liberecký kraj přispěl na pořízení generátorů

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou Navazující investice spočívaly v pořízení dvou generátorů jako náhradního zdroje elektrické energie v případě výpadku, rozšíření hospodářského vjezdu do areálu nemocnice, vybudování nových parkovacích míst a rekonstrukci nástupní požární plochy.

„Investice do nemocnic jsou pro nás jednoznačnou prioritou. Na nový pavilon jsme přispěli bezmála osmi miliony. Vážíme si i podpory statutárního města Jablonec nad Nisou, které investovalo nemalé prostředky z vlastních zdrojů," dodal Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví LK.

O dotaci město Jablonec požádalo v červenci 2018 a už na konci srpna 2018 krajští zastupitelé schválili přidělení 7,6 milionu Kč na projekt v celkové hodnotě 16,5 mil. korun včetně DPH, který tvoří tři části:
• Vjezd z ulice Hřbitovní, komunikace, parkování, oplocení - 5,5 milionu Kč
o Upraveným vjezdem z ulice Hřbitovní vjíždí do nemocničního areálu zásobování. Opravou prošla komunikace od vjezdu k PIM i plot podél ulice Hřbitovní, vznikla nová parkovací stání.
• Technologie vjezdových bran - 0,8 milionu Kč
o Tato část zahrnuje rozšíření parkovacího systému Variant na opravený vjezd z ulice Hřbitovní.
• Dva generátory - 11 milionu Kč
o Dva stávající zdroje nahradila dvojice nových, odpovídajících technicky
a provozně současným požadavkům a stavební úpravám. Nové generátory jsou schopné v případě výpadku veřejné sítě zásobovat elektrickou energií vyhrazené provozy a rozvody včetně nového pavilonu PIM.
*všechny částky uváděné jsou včetně DPH

Zajímavosti PIM - významné objemové ukazatele

Slavnostní otevření pavilonu intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou • množství spotřebované betonové směsi: 1 785,515 m3 betonu
• množství spotřebované výztuže: 203,246 t oceli
• délka kabelových rozvodů: 32 372 m silnoproud, 15 579 m slaboproud, 480 m silnoproudé přípojky
• délka VZT (vzduchotechnika) potrubí: 1 346 m pro měděné a pozinkované potrubí kruhové, pro čtvercové 3 614 m2
• finanční náklady na klimatizační jednotky - 2 mil. Kč
• samotná ocelová konstrukce jednoho krčku váží cca 14 t, rampa pro sanitky cca 15 t, nosnost je 5,5 t
• cca 2 700 m2 zděných příček
• plocha střechy cca 600 m2, z toho cca 475 m2 je zahradní substrát
• plocha fasády KZS (kontaktní zateplovací systém) 1 758 m2
• plocha fasády ze Silbonitu 1 651,36 m2 (fasádní „bílé" desky včetně balkónů - podhledy apod.)
• 4 943,24 m2 vnitřních sádrových omítek
• cca 2 600 m2 SDK (sádrokartonových) podhledů
• 1 263 m2 vnitřních obkladů a 254 m2 vnitřních dlažeb
• 311 m2 koberců
• 2 011 m2 PVC (+ cca 3 300 metrů běžných fabiónků PVC - vytažení na stěnu)
• plocha Al oken a Al výplní (požární i nepožární) 1 093,825 m2
• plocha hrubých podlah 2 470 m2
• 165 m2 hřebíkových stěn
• 165 m mikropilot
• 650 m2 asfaltů vozovek
• součástí díla byly přeložky - vodovod, kanalizace, plynovod, O2, medicinální plyny, přípojka vodovodní a teplovodní
• technologie chlazení za 4,5 mil Kč (jednotky, rozvody, čerpadla)

HISTORIE JABLONECKÉHO NEMOCNICE - ZÁKLADNÍ DATA

září 1784 jablonecký špitál (Špitál sv. Šebestiána, Rocha a Rosalie) stál na rohu Anenské a Soukenné ulice
5. 3. 1875 otevřena nemocnice na místě dnešního Gymnázia U Balvanu (Všeobecná
veřejná okresní nemocnice korunního prince Rudolfa v Jablonci nad Nisou)
1890 počátek stavby budovy interny a chirurgie v dnešním areálu
1893 zprovoznění v místech, kde stojí dodnes
1931 otevření porodnice v Bezručově ulici
1967 přestěhování dětsko-kojeneckého oddělení do budovy v Bezručově ulici
1968 přestěhování porodnice z Bezručovy do Turnovské ulice
květen 1990 počátek celkové přestavby nemocnice, prezident Václav Havel poklepal
na základní kámen
1992-1996 právní forma Nemocnice s poliklinikou Jablonec nad Nisou
březen 1994 pavilon chirurgicko-interní v provozu (pavilon B)
listopad 1995 pavilon ortopedie v provozu (pavilon A)
říjen 1996 pavilon kuchyně, prádelny a ústavní lékárny v provozu (pavilon E)
květen 1998 otevření nového diagnostického pavilonu s rentgenem, laboratoří, patologií, ambulantní a lůžkovou rehabilitací (pavilon C1)
1999 otevření oddělení patologie
leden 2000 přestěhování dětského oddělení z Bezručovy ulice do areálu nemocnice (pavilon C2)
duben 2001 pavilon interních oborů v provozu (pavilon D)
2002 přestěhování hospodářsko-technické správy z Průmyslové ulice do areálu nemocnice
duben 2002 otevření oddělení ORL - ušní, nosní, krční (pavilon A)
květen 2002 zrušení porodnice v Turnovské ulici, přestěhování gynekologicko-porodnického oddělení do areálu (pavilon B)
1. 1. 2003 zřizovatelem nemocnice se stává město Jablonec nad Nisou
2003 otevření gastroenterologického oddělení (pavilon B)
2005 na nemocnici je převedena LDN (Jablonec a Tanvald), dnešní CEDR
2005 stravovací provoz přechází pod nemocnici
2006 součástí nemocnice se stává onkologická ambulance v Liberecké ulici
2007 lékárna přechází pod nemocnici
2009 zahájení provozu magnetické rezonance (dotace EU)
2011 demolice staré laboratoře, výstavba a zahájení provozu nové MŠ v areálu
2013 otevření nového pavilonu onkologické ambulance v areálu
Od roku 2012 probíhá průběžná humanizace a rekonstrukce jednotlivých oddělení včetně operačních sálů a provozů hospodářsko-technické správy.
9. 6. 2016 - jablonečtí zastupitelé schválili záměr na výstavbu PIM
10. 8. 2017 - zastupitelstvo Jablonce schválilo financování celé stavby z městského rozpočtu
16. 5. 2018 - poklepání základního kamene a zahájení stavby
vybavení interiérů zdravotnickou a počítačovou technikou hradila nemocnice ze svého rozpočtu, dotačně přispěly Liberecký kraj a evropské strukturální fondy
pacientům začne PIM sloužit od poloviny března 2020
PIM přinese kvalitnější zdravotní péči všem pacientům z Jablonce nad Nisou i spádových obcí

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Prvním miminkem v jablonecké nemocnici v roce 2020 je Teodor
Vánoce v jablonecké nemocnici a novinky o provozu
Liberecký kraj přispěl do nemocnice v Jablonci na zdravotnické vybavení
Stavba nového pavilonu v jablonecké nemocnici se blíží k závěru
Liberecký kraj zvažuje majetkový vstup do jilemnické nemocnice
V jablonecké nemocnici instalovali propojovací chodby
V jablonecké nemocnici zahajují stavbu propojovacích chodeb
Stavební práce budou v jablonecké v nemocnici probíhat i během léta
V jablonecké nemocnici loni vyšetřili na mamografu přes 6 tisíc žen
Rekonstrukce na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny finišuje
Začala rekonstrukce v ambulantní části rehabilitace a fyzikální medicíny
Modernizace přístrojového vybavení v jablonecké nemocnici finišuje
Jablonecká nemocnice pořádala Den otevřených dveří

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 30 fotek)

 

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Klub SK Jívan Bělá oslaví 80 let od založení klubu v sobotu 15. června zápasem proti mistrům Slovanu Liberec. Přijet by měli například Nezmar, Štajner, Gebre Selassie, Janů, Holeňák, Obajdin či Hadaščok. Více podrobností

Dopravní opatření pro linky č. 109 a 131

Pokládka finální asfaltové vrstvy v ulici U Přehrady od pondělí 10. do neděle 16. června je důvodem nového dopravního opatření pro linky č. 109 a 131 (školní linka). Dokončovací práce rekonstrukce ulice U Přehrady, které provádí Krajská správa silnic LK, si vyžádají ještě další změny a omezení dopravy. Po stejnou dobu, tedy od 10. do 16. 6., bude také dočasně zrušená zastávka U Přehrady. Náhradní zastávka pro linky č. 109 a 131 bude v ulici Svatopluka Čecha u plaveckého bazénu. Linky budou jezdit po následující objízdné trase: U Přehrady - Svatopluka Čecha - Mánesova - Palackého, kde se napojují na standardní trasu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Hudební nástroje v knihovně? Nová služba v Liberci!
Zvládli 39 pater za šest a půl minuty
V Libereckém kraji v květnu klesla nezaměstnanost na 4,0 %
V Městské galerii MY zahájí výstavu Petra Hartiga
Roubenky a pískovec – to je cyklojízda Dubským Švýcarskem

Nejčtenější články

13.06.: Fotbalisté Pěnčína získali krajský pohár
13.06.: Oslavy 105. výročí založení SK Zásada
13.06.: Na co se můžete těšit na Železnobrodském jarmarku 2024

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace