Řidiči, zbystřete. Začátek školního roku je za rohem

29.08.2022 11:22:36 | Autor: TZ Tým Silniční bezpečnosti | Rubrika: Krimi | Obce: Liberecký kraj,Jablonecko

Řidiči, zbystřete. Začátek školního roku je za rohem

S koncem prázdnin obvykle výrazně houstne silniční provoz. Nastává čas návratů z dovolených, děti se chystají na nový školní rok. Po dvouměsíčním volnu se vrací nejen do škol, ale také do ulic. Řidiči by měli zbystřit a plně se soustředit na řízení zejména v obytných oblastech, v okolí škol a na zastávkách.

Děti mohou být po prázdninách rozpustilé, a tak by je rodiče kromě pomůcek do školy měli vybavit i pravidly bezpečného pohybu. Zejména je důsledně poučit o tom, kdy a v jakých místech mohou přecházet nebo jak se chovat na zastávce, pokud budou při cestě do školy nebo na kroužek využívat veřejnou dopravu. S těmi nejmenšími je ideální cestu několikrát projít nebo projet. Při dodržování pravidel se budou cítit lépe rodiče i děti.

Září je z pohledu nehod a jejich následků pro děti velmi rizikové. Myšlenkami bývají ještě na prázdninách. Při vyprávění zážitků s kamarády cestou do školy může docházet k nebezpečným situacím, v nadšených rozhovorech nebo se sluchátky v uších často přestávají vnímat provoz. „Nebezpečná je právě dětská nepředvídatelnost. Bez rozmyšlení vběhnou pod jedoucí auto, když uvidí spolužáky nebo na poslední chvíli dobíhají do školy či na zastávku. Mnohdy nejsou schopny domyslet následky svého neuváženého chování, nedokážou předvídat dopravní situaci, neumějí vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla," upozornila Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Dítě musí vědět, že do silnice může vstoupit až tehdy, když mu nehrozí nebezpečí. To znamená, když se přesvědčí, že ho řidič vidí a hodlá zastavit. Pokud dítě do školy cestuje veřejnou dopravou, je důležité mu vysvětlit, aby nepřecházelo vozovku před nebo za autobusem, ale vždy počkalo, až vůz odjede, a teprve potom bezpečně přešlo. V případě, že rodiče vozí dítě autem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti například při parkování u školy a vystupování. Aby si dítě všechny návyky bezpečného pohybu v silničním provozu správně osvojilo, je potřeba, aby mělo ve svých rodičích ten správný vzor, od nějž se učí nápodobou.

Poučení o pravidlech dopravního provozu<br />Autor: Archiv Tým silniční bezpečnosti „Respektování pravidel, povinností a jednotlivých rolí účastníků silničního provozu zvládne dítě mnohem lépe, chová-li se takto i jeho rodič a pro dítě je to tím pádem od raného věku přirozené. Zodpovědné chování dospělých k bezpečnému pohybu v silničním povozu je stejně nezastupitelné jako pravidelná dopravní výchova a osvěta nejenom dětí, ale i široké veřejnosti," doplnila plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Ne vždy ale stačí poučení, jaké zásady dodržovat. Bezpečnost dětí na cestě do školy podpoří i reflexní prvky. Zejména v podzimní plískanici či mlze jsou snadno přehlédnutelné. „Dnes už reflexní prvky bývají samozřejmostí, ale pokud i přesto na školních batozích a taškách chybí, rodiče by je měli určitě pořídit. Prodávají se i různé reflexní přívěsky a pásky, kterými je vhodné děti vybavit," radí Markéta Novotná.

Řidiči by měli v následujících dnech jezdit obzvlášť opatrně a v místech, jako jsou školy či hřiště, preventivně zpomalit. „Nemusí se jednat jen o nečekané vběhnutí do silnice. Řidiči nesmí zapomínat, že děti nemusí být pro svoji výšku za ostatními auty vidět," uzavřela Novotná.

Bezpečnost silničního provozu je natolik důležitým tématem, že má pravidelnou podporu Libereckého kraje. Pozornost soustředí zejména na aktivity související s dopravní výchovou dětí. „Také v letošním školním roce chceme naši podporu směřovat na preventivní akce určené budoucím řidičům. Společně s Týmem silniční bezpečnosti chceme například učitelům připravit návod na projektový den dopravní výchovy, pro nejmenší účastníky chystáme publikaci dopravních básniček, v plánu jsou přednášky pro rodiče ve spolupráci s mateřskými a volnočasovými centry, pokračovat budou i tradiční Dny s dopravní výchovou na mateřských a základních školách," řekl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana odpovědný za resort dopravy.

V novém školním roce budou v rámci projektu Markétina dopravní výchova pokračovat tradiční aktivity, kterými jsou akreditované semináře MŠMT pro pedagogy, bezplatná distribuce pracovních listů pro školy. Dále také distribuce animovaných spotů v síti kin CinemaCity. Pokračovat budou oblíbené programy - Jedu poprvé pro děti mateřských škol či Neumírej zbytečně pro studenty středních škol.

Základní pravidla, která je nezbytné s dětmi opakovat, a to nejen na začátku školního roku:

Poučení o pravidlech dopravního provozu<br />Autor: Archiv Tým silniční bezpečnosti Chodec:

- Pokud má k dispozici chodník nebo stezku pro chodce, musí ji využít.
- Neměl by si hrát v blízkosti pozemních komunikací, tedy ne na silnici nebo na chodníku.
- V provozu, a především za snížené viditelnosti, by měl být pestrobarevně oblečený. Nejlépe doplněný reflexním materiálem.
- Vždy se musí při přecházení vozovky řádně rozhlédnout. Správně je to nejprve vlevo, pak vpravo a nakonec ještě jednou vlevo.
- Přecházet by měl na místech tomu určených (přechod pro chodce, přechod pro chodce řízený světelnou signalizací, místa pro přecházení, podchod, nadchod), případně v místech s dostatečným rozhledem.
- I na přechodu se světelnou signalizací jsou vozidla, která mají přednost, pokud chodci svítí zelená (pozor na vozidla integrovaného záchranného systému, tramvaje, a další vozidla s právem přednosti v jízdě).
- Pokud začne chodec přecházet, vždy přecházení dokončí. To znamená, že se nevrací ani ve chvíli, kdy se uprostřed přecházení rozsvítí červený panáček.
- Vozovku nepřechází mezi zaparkovanými vozidly, v zatáčce, v křižovatce, v zastávce před tramvají, autobusem či za nimi a podobně.
- Pozor na dítě menšího vzrůstu, které může řidiči vozidla snadno splynout s okolím.
- Dítě nedokáže odhadnout a vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla.
- Doporučený pohyb po chodníku je vpravo, případně dál od vozovky.
- Pokud musí chodec jít po silnici, pohybuje se po levé straně.
- Pokud se chodec pohybuje za snížené viditelnosti, mimo obec a tam, kde není veřejné osvětlení, musí být označený reflexním prvkem.
- Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního či motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
- Osoba vedoucí jízdní kolo se v případě pohybu po silnici pohybuje po pravém kraji vozovky.

Cyklista:

- Dítě smí samostatně v provozu na pozemních komunikacích jezdit od 10 let věku. Pokud je mladší 10 let, musí být v doprovodu osoby starší 15 let.
- Dítě mladší 10 let smí samostatně jezdit na chodníku, stezkách pro chodce, v obytné a pěší zóně.
- Cyklistou se z hlediska zákonu o silničním provozu rozumí i jezdec na koloběžce.
- Cyklista je povinen mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu do 18 let. Doporučuje se všem i po dovršení 18. roku.
- Cyklista se po vozovce pohybuje po pravém kraji vozovky.
- Cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo (případně koloběžku), zda má takzvanou povinnou výbavu (především odrazky, zaslepené volné konce řídítek, dvě funkční nezávislé brzdy, ochranné kryty šroubů a matic), za snížené viditelnosti také bílé a červené světlo
- Pokud je k dispozici stezka pro cyklisty, je povinen ji cyklista použít.
- Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou.
- Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné.
- Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
- Cyklista musí vždy ukazovat znamení o změně směru jízdy.
- Cyklista je řidič nemotorového vozidla, musí se řídit pravidly jako jiní řidiči silničního provozu, včetně například tolerance alkoholu v krvi.

Spolucestující:

- Všichni pasažéři ve vozidle by měli být připoutaní (výjimkou jsou například zdravotní důvody potvrzené lékařem).
- Děti nižší 150 cm nebo lehčí 36 kg musí používat sobě adekvátní zádržný systém (dětskou autosedačku).
- Bezpečnostní pás musí vést přes klíční kost, hrudní kost a boky. Musí být dotažený a narovnaný. Nesmějí pod ním být ostré či tvrdé předměty (například klíče, propiska, zapalovač).
- Cestuje-li dítě v autosedačce proti směru jízdy na předním sedadle, musí být vždy vypnutý airbag.
- Dítě by si za jízdy nemělo hrát s pevnou tvrdou hračkou, mobilem či tabletem v ruce.
- Všechny volně uložené předměty v autě ohrožují zdraví a život cestujících, měly by mít své místo v kufru.

S dětmi je potřeba mluvit a vysvětlovat jim pravidla bezpečného chování v dopravním provozu. Komunikaci s nimi jim usnadní materiály pro volný čas, které vznikají v rámci projektu Markétina dopravní výchova a lze je nalézt na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Projekt Na kole jen s přilbou vyjede opět chránit zdraví cyklistů
Neoznačení chodci a cyklisté se vystavují velkému nebezpečí
Na kole jen s přilbou, budou opět upozorňovat u Šámalovy chaty
Projekt Na kole jen s přilbou rozjíždí jedenáctou sezonu
Policisté dohlíželi na správný pohyb na cyklostezkách
Policisté i Tým silniční bezpečnosti kontrolovali cyklostezky
S návratem do škol si děti připomněly dopravní pravidla
Bezpečná a zdravá cykloturistika s projektem Na kole jen s přilbou
Desátý ročník projektu Na kole jen s přilbou odstartoval v Bedřichově
Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun
Bezpečná a zdravá cykloturistika s projektem Na kole jen s přilbou
Akce Na kole bezpečně probíhala na cyklostezce U Nisy
Cyklohlídky Na kole jen s přilbou budou k vidění v Jizerkách
Projekt na kole jen s přilbou odstartoval v Jizerských horách

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

 

Firmy v regionu Jablonecko

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Hořela elektroprodejna v Semilech

K požáru prodejny elektra vyjeli v pátek 17. května po 20. hodině profesionální i dobrovolní hasiči do Špidlenovy ulice v Semilech na rohu Riegrova náměstí. Požár byl zpozorován skrze výlohu a k jeho uhašení hasiči postupně nasadili tři vodní proudy. Podrobnosti na Našem Pojizeří

Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil kraj 8 milionů korun

Podpora ochrany přírody a krajiny, pomoc včelařům, ale také předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů. To jsou tři dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejich prostřednictvím Liberecký kraj rozdělí 8 milionů korun. V rámci programu 8.2, který se zaměřuje na podporu ochrany přírody a krajiny, je navrženo podpořit všech 34 formálně správných žádostí o dotaci v celkové výši 2.811.112 korun; dvě žádosti byly pro formální nesoulad vyřazeny. Navrhuje se doplnit rezervu programu 8.2 do této výše o 288.312 korun z volných prostředků programu 8.6, zaměřeného na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kultura v Železném Brodě v květnu
V Lučanech to řidič pořádně rozjel
Podstávkové domy otevřou své dveře. Od Šluknovska až po Frýdlantsko
Na jihu dělba bodů
Den otevřených dveří hasičů v kraji přilákal 2500 fanoušků

Nejčtenější články

20.05.: V Lučanech to řidič pořádně rozjel
18.05.: Město Jablonec rozdalo necelou třicítku Cen pro nadané
18.05.: Kam za sportem a zábavou v kraji od 17. do 19. května

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace