Návštěvníci na památky nemůžou, kasteláni proto uklízí i natáčí videa

24.03.2020 09:48:25 | Autor: Lucie Bidlasová a Petr Ježek | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj,Jablonecko

Návštěvníci na památky nemůžou, kasteláni proto uklízí i natáčí videa

Byť jsou památky ve správě Národního památkového ústavu uzavřeny pro veřejnost, život zde neustal. Zaměstnanci se s plnou vervou pustili nejenom do příprav na den, kdy se brány opět otevřou veřejnosti, ale realizují se i činnosti, na které nebyl čas. Vybrané objekty nabízí krátké virtuální prohlídky.

Na všech památkách panuje za zavřenými branami čilý ruch, jak sděluje ředitel ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec: „Všechny naše objekty jsou samozřejmě do odvolání uzavřeny, ale to neznamená, že se v nich nic nekoná, právě naopak. Prošli jsme si fází šití roušek a nyní se pilně připravujeme na den, kdy uvítáme první návštěvníky."

Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. „Například na Troskách se pokračuje s opravou schodiště na věž Baba, na Sychrově probíhá opravdu „z gruntu" generální úklid všech prostor, i těch, kam návštěvník běžně nepřijde, probíhají práce v parku a také činnosti související s přípravou nové prohlídkové trasy, na Hrubém Rohozci se uklízí v parku a třeba se také perou návštěvnické pantofle, které jsou zde tradicí. Na Zákupech se pokračuje s generální opravou krovů a střech, bude zde zahájena sanace spadlé části hospodářského dvora, pokračuje se přípravou nových interiérů v zámku samotném. Na Opočně se pustili do natírání oken a výsadby nových stromů, na Hrádku u Nechanic a Náchodě se kromě úklidů starají také o rozsáhlé parky. Zámek Slatiňany finišuje s ukončením rozsáhlé stavební obnovy objektu i parku v rámci projektu IROP, čilý stavební ruch panuje také na Kunětické hoře v rámci projektu ITI. To uvádím ale jen namátkou, protože paleta činností je velmi pestrá. Když si představíte, že objekty mají třeba 100 oken s několika křídly, každý si rychle spočítá, že se jedná o 2000 i více tabulek na umytí. Také opravujeme kostýmy, které chceme využít na speciálních prohlídkách a provádíme inventury. Vše s pevnou vírou, že brzy naše hrady a zámky otevřeme veřejnosti a představíme je v plném lesku. Do té doby přeji, i za všechny kolegy na našich objektech, pevné zdraví všem,"uvedl Miloš Kadlec.


Část kastelánů či pracovníků na objektech začala také natáčet krátké virtuální prohlídky, aby návštěvníkům umožnila alespoň takovýto kontakt s památkou - krátká videa najdou návštěvníci na FB profilech zámků Slatiňany, Hrádek u Nechanic, hradě Grabštejn a zámku Opočno, 24. 3. přibyde video na stránce Hrubého Rohozce, následovat budou Zákupy, zámek Náchod a poslední v řadě bude zámek Sychrov a následně opět Slatiňany - toto kolečko chtějí správy objektů udržet co nejdéle, aby potěšili milovníky památek a zkrátili dobu čekání k možné návštěvě.

Videoprohlídky se budou na jednotlivých profilech hradů a zámků opakovat pravidelně v rámci výše popsaného pořadí, a to minimálně v řádu týdnů. FB profily objektů s virtuálními prohlídkami:

www.facebook.com/zamek.slatinany

www.facebook.com/hradekunechanic

www.facebook.com/shgrabstejn

www.facebook.com/zamekopocno

www.facebook.com/hrubyrohozec

www.facebook.com/statnizamekzakupy

www.facebook.com/zamek.nachod

www.facebook.com/szsychrov

Správy dalších památek zásobují potom své sociální profily fotografiemi z probíhajících prací, historickými pohledy na daný objekt apod. Například Kunětická hora ukázala návštěvníkům, jak zde probíhají práce v rámci projektu ITI  - https://www.facebook.com/kunetickahora/, fotografie z úklidu sdíleli například na FB zámku Litomyšl - https://www.facebook.com/castlelitomysl/

Slatiňany - přípravné práce a úklid<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Zámek Slatiňany - podrobněji/viz foto:

 • na zámku se uklízí všechny prostory, včetně exteriérů po IROP
 • obnovou prošlo schodiště na jižní straně zámku
 • vyroben a osazen byl nový kamenný lem studny v parku
 • řemeslníci dokončují práce na obnově areálu IROP (truhlářské, tesařské, kovářské a zámečnické, natěračské práce)
 • dokončena instalace stahovacích repliky původních římských rolet a dřevěných žaluzií na verandě a v salonu
 • připravuje se nová část expozice, podrobnosti budeme zveřejňovat před zahájením sezony, děkujeme za pochopení
 • likvidace následků únorových vichrů - kácení torz, sklízení větví
 • údržba zahrady  - hrabání listí, pletí záhonů, prořezy keřů, údržba cest, úprava jezírek, zalévání, kontrola kotvení cca 350 nových stromů, péče o rostliny ve skleníku, výsadba nových stromů
 •  příprava informačního systému do areálu
 • provádí se úklid a desinfekce depozitů 

zámek Náchod - výběrem/viz foto:

 • mytí oken, luxování, úklid pokladny, skladu suvenýrů, apod.
 • reinstalace sklizeného cínového nádobí
 • odzimování expozic a rozmístění teplomilných květin do expozic
 • úklid parku a Piccolominské zahrady
 

Opočno - úklid v parku<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově zámek Opočno - podrobněji/viz foto:

 • rozsáhlé práce v parku (strhávání břečťanu, spadané listí, větve, úprava cest, úprava nádvoří, výřez náletů a další)
 • sázejí se náhrady za vyvrácené a zničené stromy při únorových vichřicích (10 modřínů, habr, jinan, ambroň, dub Franken aj.
 • probíhá úklid v depozitáři a jsou vyměňovány ochranné prostředky proti molům, ošetřovány zbraně atd.
 • v palmovém skleníku jsou přesazovány rostliny do větších květináčů
 • jsou natírána okna v celém 1. patře východního křídla
 

zámek Sychrov - podrobněji/viz foto:

 • Sychrov - úklid parku<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově rozsáhlé práce v parku (spadané listí, větve, úprava cest, úprava nádvoří, výřez náletů, údržba skalek a další)
 • generální úklid všech prostor, zámek čítá přes 200 místností
 • po generálním úklidu příprava nové prohlídkové trasy ve 2. patře zámku
 • začne skenování fondu zámecké knihovny
 • je zpracováván seznam adres  mateřských, základních a středních škol a také domovů pro seniory a podobných zařízení, kam se do budoucna budou zasílat nabídky speciálních programů a prohlídek zámku e-mailem 
 

zámek Hrubý Rohozec výběrem/viz foto:

 • likvidace škod po vichrech, úklid listí, spadaných větví
 • návrat květin do nádvoří, úklid zámeckých prostor i prostor provozních
 

Zákupy - příprava interiéru<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově zámek Zákupy  -  podrobněji/viz foto:

 • odzimování expozic a urovnání veškerého mobiliáře a drobností do původního stavu
 • pokračují přípravy na instalaci dalších prostor po opravě
 • v pokladně se aranžuje zboží, chystají se nové cenovky, výmalba provozních prostor
 • probíhá po zimě úklid zahrady a parku (sběr klestí a větví, rozvoz laviček, hrabání listí a cest)
 • ve spolupráci s městem se podařila se výměna zastaralých luceren v předzámčí za repliky historického osvětlení
 • v interiéru probíhají práce na rekonstrukci původní výmalby v tzv. ložnici Windischgraetzů
 • pokračuje generální rekonstrukce krovů a střech hlavní budovy zámku a s ohledem na příznivé teploty začínají práce na výměně krytiny. Velké poděkování patří také stavebním firmám, které v nelehkých podmínkách pracují tvrdě dál.
 • V této souvislosti se řeší restaurování 20 lustrů z expozice a také práce spojené s projektem na elektrifikaci druhé trasy
 

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Liberecký kraj láká stále více turistů, mezi cizinci vedou Němci
V areálu zámku Zákupy spadla zeď budovy, která čekala na svou obnovu
Projekt NPÚ Gallasové a Clam-Gallasové vrcholí výstavou v Liberci
Hrad Vítkovec u Milčanského rybníka zničila třicetiletá válka
Nejkratší tunel v republice? Pekařova brána v Českém ráji
Hrad Grabštejn navštívilo letos přes 20 tisíc lidí, nejvíce v jeho historii
Letos stoupl zájem o hrady Grabštejn a Trosky či zámek Hrubý Rohozec
Malá Skála láká za tajemstvím Pantheonu

Diskutujte s námi

Firmy v regionu Jablonecko

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Světový den mokřadů slavíme i v Krkonoších

Rozsáhlé komplexy subalpínských mokřadů náleží mezi nejpozoruhodnější biotopy Krkonoš. Největší rašeliništní komplexy náhorní planiny východních a západních Krkonoš - Úpské rašeliniště a Pančavská louka - byly v roce 1993 zařazeny mezi nejvýznamnější mokřady světa v rámci tzv. Ramsarské úmluvy. Právě z iniciativy Ramsarské úmluvy (www.ramsar.org) se slaví 2. únor jako Světový den mokřadů. Další informace

Majetek kraje a jeho příspěvkovek ochrání pojišťovna Kooperativa

Krajští radní na jednání vybrali pojišťovnu, která bude pro Liberecký kraj a jeho 87 příspěvkových organizací od 1. dubna letošního roku spravovat pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Vítězná nabídková cena společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group za oba druhy pojištění činí 21 337 852 korun bez DPH za jeden rok plnění. Pojišťovací činnosti jsou od DPH ze zákona osvobozeny.  „Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených krajem," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Program Městské knihovny Jablonec nad Nisou v únoru
Utekli hrobníkovi z lopaty
Zlomené stromy padaly na domy, silnice i železniční tratě
VIDEO: Spadlý strom na Malé Skále zpozdil dopravu po celé trati
Kvůli větru a poruchám napětí je mnoho lidí bez elektřiny

Nejčtenější články

03.02.: Přechod dopravy na Jablonecku zkomplikovalo počasí a elektronika
03.02.: Nový sníh a vítr v kraji porážely stromy a zapříčinily nehody
02.02.: Opilý řidič při vyhýbání s autobusem skončil v Bedřichově mimo silnici

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace