Z vysocké přehlídky doporučuje porota jeden soubor do Hronova

23.10.2017 09:02:04 | Autor: Jana Fričová | Rubrika: Kultura | Obce: Liberecký kraj

Z vysocké přehlídky doporučuje porota jeden soubor do Hronova

Skončila 48. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim 2017 (KDP). Odborná porota udělila dvě hlavní ceny za mužský a ženský herecký výkon, nově čtyři hlavní čestná uznání a jedno doporučení na Jiráskův Hronov 2018, kam letos nebyl žádný soubor nominovaný. Příští 19. ročník KDP bude 12. - 20. října 2018.

Deset dnů trvala přehlídka práce venkovských divadelních souborů z celé republiky. Odborná porota ve složení režisér a pedagog Milan Schejbal (předseda), divadelní publicistka Lenka Lázňovská, scénograf Jaromír Vosecký, dramaturgové Zdeněk Janál a Luděk Horký viděla devět představení, z nichž tři soubory byly ve Vysokém úplně poprvé.

„Již několik posledních let můžeme sledovat pestrou dramaturgickou skladbu této přehlídky, což je na poli venkovského divadla více než potěšitelné, neboť v minulosti tomu tak vždy nebylo. Letošní ročník nezůstal tomuto trendu nic dlužen a právě žánrová pestrost patřila k největším pozitivům tohoto divadelního klání," říká k přehlídce předseda poroty Milan Schejbal, podle kterého v programu značně převažovaly komedie nad dramatickými díly, což je naprosto pochopitelný trend zejména v oblasti venkovského amatérského divadla.

Krakonošův divadelní podzim 2017 „Z tohoto pohledu je zcela zásadní fakt, že s nekvalitními rádobykomediemi bulvárního zaměření se potkáváme na vysockém jevišti ve stále menším počtu," podotýká předseda poroty. Daleko větší problémy vidí letos v oblasti režijní. „Zejména jistá bezradnost a neujasněnost v žánrově stylovém řešení inscenací, což se promítlo také v interpretaci jednotlivých dramatických postav i celku, vedly v mnoha případech k rozpačitým inscenačním výsledkům. Naštěstí i letos se objevily výjimky," uzavírá Milan Schejbal.

Po dlouhém jednání se porota letos rozhodla neudělit nominaci na Jiráskův Hronov 2018, ale doporučila do hronovského přehlídkového programu inscenaci Brouka v hlavě (Georges Feydeau) Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice. Kromě dalších cen udělila dvě hlavní za mužský a ženský herecký výkon, Cenu Dušana Zakopala a nově čtyři hlavní čestná uznání (podrobně viz níže).

Tři zlatí Tylové

Během slavnostní zakončení vysocké přehlídky si přebrali tři nominovaní Zlatý odznak J. K. Tyla. Ten se uděluje od roku 2002 za mimořádné zásluhy jednotlivců o amatérské divadlo, a to nezávisle na Ceně Ministerstva kultury ČR. Je nejvyšším oceněním ochotníků udělovaným samotnými divadelními amatéry. Odznak si odnesli Hana Dohnalová, René Keller a František Zborník (více o oceněných viz níže).

Krakonošův divadelní podzim

Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí právě národní přehlídkou ve Vysokém nad Jizerou. Vyhlašuje ji Český svaz divadelních ochotníků společně s městem Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou společně s místním Divadelním spolkem Krakonoš a městskou knihovnou, v níž je také přehlídkové informační středisko. Účastníkem přehlídky mohou být jen soubory z obcí, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou součástí vyššího samosprávního celku.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali senátor Jaroslav Zeman a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hlavním partnerem přehlídky je společnost UniControls.

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor udělil tato čestná uznání:

Kateřině Richterové za roli Judith ve hře Davida Tristrama Opačné pohlaví
Petru Barvínkovi za roli Richarda ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna
Janě Kaltounkové za roli Christin Grayové ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům
Pavle Kadeřábkové za roli Margaret Banksové ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům
Stanislavě Kočvarové za scénář ke hře Ženské nebe
Stanislavě Kočvarové a ŽAS Homole za scénografické řešení hry Ženské nebe
Kolektivu souboru ŽAS Homole za herectví ve hře Stanislavy Kočvarové Ženské nebe
Janu Hejralovi za roli Franka ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
DS Zmatkaři Dobronín za kostýmní řešení ke hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
Lence Dvořákové za roli Julie ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba
Jiřímu Šafránkovi za roli Kamila Champsboisy ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Petru Bendlovi za roli Doktora Finache ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
 
a hlavní čestná uznání - novinka letošní přehlídky

Vlaďce Koďouskové za režii hry Robina Hawdona Úžasná svatba
Aleně Joachimsthalerové za režii hry Roberta Thomase Turecká kavárna
DS Vojan Desná - Mladá haluz za inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba
Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice za inscenaci hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor udělil tyto ceny:

Krakonošův divadelní podzim 2017<br />Autor: Ivo Mičkal Oldřichu Plašilovi za role Felixe Lombarda a komisaře Pellissiéra ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna
Lukáši Frydrychovi za roli Toma ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba
Janě Kroupové za roli Luizy ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Petru Říhovi za režii hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
Bohumilu Volkovi za hudební nastudování hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle
spolku Bodlák, Bernacké ochotnické divadlo Bernartice nad Odrou za pěveckou složku hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle
 
Hlavní cena za ženský herecký výkon
Martině Nováčkové za roli Mary ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě
 
Hlavní cena za mužský herecký výkon

Karlu Královi za dvojroli Viktora Emanuela Champsboisy/Boutona ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě
 
Cena Dušana Zakopala
Kolektivu četníků za nejlepší seniorský herecký výkon ve hře Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor doporučuje do programu Jiráskova Hronova 2018:

inscenaci hry Brouk v hlavě Georgese Feydeaua v provedení Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice

nominace do programu Jiráskova Hronova 2018 nebyla udělena

Tři zlaté odznaky J. K. Tyla

René Keller za dlouholetou systematickou aktivní činnost a celoživotní zásluhy o rozvoj amatérského divadla
René Keller se věnuje ochotnickému divadlu od svých šestnácti let, jako herec, režisér a posléze jako starosta spolku divadelních ochotníků. Za své působení v amatérském divadle odvedl mnoho kvalitních činoherních rolí, za mnohé z nich získal i ocenění na divadelních přehlídkách. Několik let byl vedoucím Spolku divadelních ochotníků v Radnicích.
V roce 1970 stál u zrodu Radnické divadelní přehlídky, kterou spoluorganizuje dodnes. Od roku 1994 je ředitelem oblastní postupové přehlídky amatérských souborů hrajících pro děti Radnický dráček. Nejprve pracoval v oblastním předsednictvu SČDO, v roce 2014 byl zvolen do předsednictva SČDO.

František Zborník za významný přínos rozvoji českého amatérského divadla
František Zborník byl vedoucí osobností Divadla Šupina Vodňany působícího v 70. a 80. letech 20. století, ve kterém pracoval jako autor, režisér, herec. Pod jeho vedením patřila Šupina k nejúspěšnějším amatérským divadelní souborům 80. let s výrazným autorským podílem. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor bohemistika - germanistika a později speciální studium dramatické výchovy na pražské DAMU. Pracoval jako středoškolský učitel ve Vodňanech, od roku 1986 odborný asistent na PF Jihočeské univerzity na katedře jazyků a později bohemistiky. Specializoval se na didaktiku literatury, zvláště pak na využití dramatických principů a divadelních technik ve výuce. V roce 1999 byl pozván na katedru pedagogiky a primární pedagogiky PF Univerzity Karlovy v Praze. Je lektorem divadelních seminářů, kurzů dramatické výchovy i porotcem, ale i přednášejícím v kurzech pro učitele či podnikatele. Spolupracoval s profesionálním divadlem, je autorem rozhlasových scénářů a pohádkových knížek.
1991-2006 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo
2001-2008 ředitel Národního informační a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), předtím IPOS (Informační a poradenské středisko pro místní kulturu); o šest let později ředitelem odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. Poté vedoucí kulturního centra v Liberci - Vratislavicích a svobodné povolání.

Hana Dohnalová za celoživotní práci v oblasti amatérského divadla
Otec byl vlakvedoucí ČSD, matka dělnice, která hrála ochotnické divadlo. V roce 1945 byla Hana nejmladší zakládající členkou DS J. K. Tyl v Josefově Dole. Kromě divadla také hodně sportovala - sálové sporty a závodní lyžování (později i trenérská činnost v TJ).
1946 začínala v divadelním spolku v Josefově Dole
1954-1955 první role: dcera ve hře MUDr. Otty Duba Vavřín a růže - československá premiéra.
1976-1983 pomocná režie, kostýmy, scéna, nácvik písní - v Dětském divadelním studiu při J. K. Tyl Josefův Důl.
1950-1956 aktivně působila v loutkovém divadle při SRPŠ ZŠ v Josefově Dole.
Je dlouholetou členkou Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) - jednatelka SČDO Jizerské oblasti, členka předsednictva SČDO. Za Jizerskou oblast SČDO dlouhodobě pracuje v přípravném výboru Národní přehlídky venkovských divadelních souborů KDP Vysoké nad Jizerou.

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Divadelníci z celé republiky přijedou opět do Vysokého nad Jizerou
Palmu vítězství si z Vysokého odvezlo Rádobydivadlo Klapý
Ohlédnutí za přehlídkou Krakonošův divadelní podzim 2015

Diskutujte s námi

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Další krok přiblížil stavbu nové stanice HZS Jilemnice

V pátek 26. listopadu 2021 podepsal starosta města Jilemnice David Hlaváč a ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Hadrbolec smlouvu o prodeji pozemku v Jilemnici, místní části Hrabačov. Pozemek je určen pro výstavbu nové stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Jilemnici. Další informace

Odešla osobnost města Turnova Sergěj Solovjev

Odešla osobnost města Turnova Sergěj Solovjev S příchodem adventního času zastihla Turnováky smutná zpráva. Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v dopoledních hodinách zemřel ve věku 97 let pan Sergěj Solovjev. Čestný občan města Turnova, dlouholetý předseda Konfederace politických vězňů, zastánce demokratických tradic, statečný člověk, který bojoval usilovně se zvůlí komunistického režimu. Více podrobností na Našem Pojizeří


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přehled výstav a aktivit Muzea skla a bižuterie v prosinci
Potvrzené případy na 100 tisíc obyvatel v kraji jsou už na tisícovce
U Zásady zapadl ve sněhu autobus
Darujte svým blízkým pod stromeček regionální výrobek
Odstoupivšího zastupitele Petra Beitla ve funkci nahradil Petr Židek

Nejčtenější články

29.11.: S prvním sněhem se v Libereckém kraji objevily i komplikace v dopravě
28.11.: Jablonec našel reálnější a úspornější řešení terminálu
29.11.: Rada čeká, až se to zlomí

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Termosol je distributorem termodynamických a solárních systémů od španělské společnosti EnergyPanel, S.L.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace