V Jablonci slavnostně otevřeli Centrum terénních a ambulantních služeb

31.01.2019 14:36:07 | Autor: Jana Hajná, Markéta Hozová a Petr Ježek | Rubrika: Zprávy | Obce: Jablonec nad Nisou

V Jablonci slavnostně otevřeli Centrum terénních a ambulantních služeb

V Jablonci nad Nisou bylo v úterý 29. ledna slavnostně otevřeno Centrum terénních a ambulantních služeb. Místo pro smysluplné trávení volného času, pomoc a podporu mohou najít děti a mladí lidé v znovuotevřeném Centru terénních a ambulantních služeb v ulici 5. května v Jablonci nad Nisou, které provozuje Diakonie Jablonec Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Nově v něm najdou útočiště také senioři a rodiny s dětmi. Slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor za více než 14 milionů korun se zúčastnili primátor Milan Kroupa, náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík a náměstek pro oblast humanitní David Mánek. Město Jablonec, které je vlastníkem objektu, podpořilo opravy částkou 3,2 milionu korun.

Dřevěný dům tu stál už před rokem 1843

Nejstarší plán na dům v ulici Wustungergasse č. p. 1, dnešní Revoluční, je z roku 1872. Tehdy si tu na půdorysu někdejšího dřevěného domu se zahradou, jenž tu stál už před rokem 1843, nechal Josef Schwan vystavět nový bytový dům od známého jabloneckého stavitele Womatschky.

Při sčítání lidu v roce 1921 tu bydlelo 19 lidí. Rodinu Schwanů lze v domě na rohu ulic Revoluční a 5. května vystopovat ještě při sčítání v roce 1931, kdy v něm pronajímala prostory Berta Schwan, vdova po pasíři Adolfovi. Kromě několika firem na výrobu skleněného zboží a krejčovské dílny tu měla v průběhu doby sídlo také lékárna U Spasitele.

V novodobé historii dům dlouho chátral, až 1. října 2009 tu ve zrekonstruovaném přízemí město Jablonec nad Nisou otevřelo Nízkoprahový klub pro děti a mládež Kruháč, jehož provozovatelem se stala Diakonie Českobratrské církve evangelické. A u jeho zrodu tu tehdy stála ředitelka jabloneckého střediska Diakonie ČCE Michaela Albrechtová. „Klub Kruháč bude usilovat o to, aby děti a mládež znali rizika plynoucí z dospívání a nedostávali se do konfliktu se společností. Nízkoprahovost znamená maximální dostupnost sociálních služeb - tedy zdarma, s možností anonymity příchozích. Kruháč bude bezpečné místo, kde nebude nikdo porušovat ničí práva," řekla tehdy a dodala, že přínosem klubu je prevence.

Rekonstrukce po deseti letech

Loni se do domu v ulici 5. května nastěhovali stavbaři znovu. Tentokrát se už pouze neupravovalo kosmeticky přízemí, ale rekonstrukce probíhala opravdu od sklepa po půdu.

Práce začaly loni v květnu s tím, že hotovo musí být do konce listopadu. Dům prošel důkladnou rekonstrukcí. „Nejprve se bouralo, pak znovu stavělo - např. strop i výtahová šachta pro bezbariérový přístup do vyšších pater. Měnila se střecha i vnitřní dveře, nové jsou veškeré rozvody," vypočítala velmi krátce Radka Poprová z oddělení investiční výstavby.

Největší komplikace způsobil strop ve druhém patře. „Část původního dřevěného krovu skrytá ve zdivu byla totiž napadená dřevomorkou. Degradované řezivo bylo nutné postupně vybourat a nahradit," upřesnil Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby. Nečekané potíže znamenaly zdržení a posun v harmonogramu, nyní však Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou svítí novou zelenou fasádou, na které se obnovily i půvabné historické ozdoby.

Intenzívní stavba od května do listopadu

Po více jak půlroční intenzívní rekonstrukci je Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května hotové. Rekonstrukce vyšla na více jak 14 milionů korun, město na ni získalo 11milionovou dotaci z Evropské unie a státní pokladny.

„Projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou město zpracovalo jako projektovou fiši a zařadilo do zásobníku záměrů Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou v roce 2015. Předložit žádost na rekonstrukci objektu v ulici 5. května do výzvy o dotaci na sociální infrastrukturu se město rozhodlo o dva roky později. V témže roce uzavřelo s Diakonií ČCE - středisko Jablonec nad Nisou také smlouvu o vzájemné spolupráci," vysvětluje náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

„O finanční dotaci požádalo město v říjnu 2017, doporučení k financování projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou získal v polovině února 2018. Udržitelnost projektu je stanovená do roku 2024," připomíná vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Vše pod jednou střechou

57855/prev_1548942263_centrum_Kruhac_Jablonec.jpg<br />Autor: Markéta Hozová

V přízemí zůstal nízkoprahový klub, který se však rozdělil na dvě části: „Dole našel útočiště klub pro děti od 6 do 14 let, o patro výše se přestěhují mladí od 15 do 26 let," připomíná Albrechtová a dodává, že zrenovované podkroví nabídlo místo pro další služby Diakonie.

O horní patro se dělí zázemí terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a ambulantní i terénní sociálně aktivizačních služby pro rodiče s dětmi. Děti si tu mohou hrát, zatímco maminky hledají se sociální pracovnicí řešení problémů v oblastech bydlení, zaměstnání, dluhů, výchovy dětí či vedení domácnosti. „Ambulantní formu této služby můžeme nyní poskytovat konečně v adekvátních prostorách právě díky tomu, že se nám podařilo všechny naše služby sestěhovat," pochvávila si ředitelka jabloneckého střediska Diakonie ČCE.

Před rekonstrukcí budovy v ulici 5. května pracovaly jednotlivé služby Diakonie na několika místech Jablonce. „Sídlo a zázemí pro terénní pečovatelky jsme měli na evangelické faře v ulici Pod Baštou. Pro poskytování sociálně aktivizačních služeb jsme využívali prostory Spolkového domu," konstatovala Michaela Albrechtová. Po dobu rekonstrukce bylo nízkoprahové centrum Kruháč přestěhované do městského domu v Lidické ulici.

Za svou práci dostali výbornou

Jablonecké středisko Diakonie ČCE je od roku 2008 aktivním členem komunitního plánování. Sociálně aktivizační služby pomáhají rodinám s jedním či více dětmi ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním vyloučením a možným odebráním dětí. Ročně tak podpoří minimálně 30 - 40 rodin, což je zhruba 120 osob.

„Dosud jsme služby poskytovali v terénu pro jablonecký region, v původních malých prostorách i omezeně ambulantně. V těch nových se můžeme věnovat ambulantní formě s kvalitnějším a větším zázemím. Rodiny tak budou moci přijet se svými starostmi za námi, bez toho aniž by se obávaly, že nemáme místo a klid na jednání," podotkla Michaela Albrechtová.

Terénní pečovatelská služba se stará o seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Diakonie v Jablonci tuto službu poskytuje od roku 2007, v roce 2011 ji inspekce kvality ocenila na výbornou.

„Existence podobných center a nízkoprahových klubů je pro město velmi důležitá. Nejenže služby Diakonie pomáhají seniorům či lidem se zdravotním hendikepem, pomáhají také osobám ohroženým sociálním vyloučením. Navedou je na správnou cestu, pomohou jim poznat sebe sama, vzbudit touhu po vzdělání či najít smysluplnou práci. Pomohou praktickými radami i trpělivým nasloucháním bez kritiky. Mnohdy suplují chybějící rodinu, proto si jejich práce velmi vážím," zamyslel se náměstek pro oblast humanitní a sociální David Mánek.

Na otevření nechyběl bývalý primátor Beitl

57855/prev_1548942263_centrum_Kruhac_Jablonec.jpg<br />Autor: Markéta Hozová Předchůdcem centra v budově na okružní křižovatce v ulici 5. května byl nízkoprahový klub Kruháč. Místo, v němž pracovníci Diakonie pomáhali dětem a mládeži ze sociálně ohroženého prostředí zorientovat se ve světě a leckdy pro ně znamenali jediný pevný bod.

„Kruháč fungoval od roku 2009 a jeho obliba a návštěvnost je pro mě důkazem, že sociální smír ve městě můžeme dosáhnout právě touto cestou, nikoli obušky městské policie, jak si mnozí myslí," poznamenal bývalý jablonecký primátor a nynější poslanec Parlamentu České republiky.

Vedle Kruháče funguje v Jablonci ještě jeden nízkoprahový klub, Padák ve Mšeně, který slouží mládeži od 15 let. A i v tomto případě se ukazuje být tím pravým pomocníkem jak pro sociální pracovníky, tak pro ty, kterým je určen. Obě nízkoprahová centra pracují pod hlavičkou Diakonie ČCE, největší nestátní organizace poskytující sociální služby. Jablonecká Diakonie na Jablonecku a Frýdlantsku poskytuje 5 typů sociálních služeb lidem všech věkových kategorií. Jen v Jablonci je to přes 500 klientů. „S Diakonií jsem v Jablonci úzce spolupracoval už jako primátor a její činnost a úlohu, která je ve společnosti nezastupitelná sleduji a podporuji i nadále jako poslanec PČR," dodal Beitl.

Na projektu vybudovat Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou se začalo pracovat v roce 2015, v době, kdy byl právě Petr Beitl primátorem Jablonce. Dokončení rekonstrukce budovy a vytvoření zázemí pro terénní sociální pracovníky a místo setkávání pro potřebné je jedním z prvních projektů realizovaných za přispění evropských peněz v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou). „Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě projektu, na vlastní rekonstrukci historického domu v centru Jablonce i těm, kteří zde budou pomáhat lidem a dále rozvíjet sociální služby. Přeji centru, aby fungovalo ku prospěchu občanům města," doplnil Petr Beitl.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Zdravotně postiženým v jabloneckém domově vylepšil kraj jejich zázemí
Policisté navštívili Domov a Centrum denních služeb v Jablonci
Sociální služby v Jablonci informují o své práci
Dm rodinný minimaraton absolvovali i klienti Centra denních služeb
Strážníci navštívili Centrum denních služeb

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

 

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Rok české hudby podpoří kraj téměř osmi sty tisíci korun

Téměř osm set tisíc korun věnuje Liberecký kraj na podporu české hudby: Děje se tak prostřednictvím speciálně zaměřeného dotačního programu 7.11 Rok české hudby. Celkem si pořadatelé kulturních akcí z oblasti klasické hudby rozdělí 769 015 korun. „Liberecký kraj se připojil tímto dotačním programem k oslavám české hudby, které Rok české hudby přináší. Jsem ráda, že v kraji vznikají kvalitní hudební projekty, které si podporu zaslouží a přinesou posluchačům a divákům radost a krásný kulturní zážitek," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Výkonná rada ODS v Liberci zrušila členství dvěma členům

Výkonná rada ODS v pátek 12. dubna 2024 v návaznosti na závažné pochybnosti a podezření z korupčního jednání v Liberci rozhodla přijatým usnesením o ukončení členství Petru Židkovi a Petru Syrovátkovi. „Petr Židek byl vyzván, aby z věci vyvodil patřičné důsledky, a rezignoval na své funkce, nicméně výzvu odmítl. Ve stejné věci byl Petr Syrovátko vyzván k pozastavení členství. Oba pánové výzev neakceptovali, proto Výkonná rada ODS využila těchto mimořádných nástrojů. Výkonná rada zároveň rozhodla o zrušení Místního sdružení Liberec, čímž došlo k jeho zániku," uvedl tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Jarní novinka z Frýdlantu: na zámku ukáží turistům kastelánské křídlo
Jirka Zemler oslavil 85!!!
A bude zase skupina o záchranu
Řidiči mohou o víkendech nechat vozidla v libereckém parkovacím domě
Jarní koncerty v bozkovské sokolovně zakončí Brutus

Nejčtenější články

18.04.: Do centra Liberce přináší kousek exotiky Papilonia – motýlí dům
17.04.: Kvalifikace o 1. volejbalovou ligu pokračuje
17.04.: Program Kulturního centra Vratislavice 101010 v dubnu

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace