Srpnové akce projektu Po stopách Harrachů

05.08.2023 15:53:53 | Autor: Lucie Bidlasová, pjs | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Srpnové akce projektu Po stopách Harrachů

Na začátku roku 2023 proběhlo oficiální zahájení 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který Národní památkový ústav letos přiřknul rodu Harrachů. Po červnových městských slavnostech v Jilemnici projekt pokračuje i v srpnu na mnoha hradech a zámcích.

červenec-srpen 2023: státní zámek Duchcov - Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. Manželkou prvního valdštejnského majitele Duchcova Maxmiliána byla Kateřina Barbora z Harrachu, sestra Izabely Kateřiny z Harrachu, jež se provdala za Maxmiliánova bratrance Albrechta z Valdštejna. Obě rodiny tak pojilo dlouholeté a silné pouto. Bratr Kateřiny, pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu následně značně podporoval v církevní kariéře Maxmiliánova syna Jana Bedřicha, jehož hlavním sídlem byl právě Duchcov a jenž se stal později po vzoru strýce rovněž pražským arcibiskupem. (www.zamek-duchcov.cz)

• 4. 8. - vernisáž, 5. 8. - 31. 10.: státní zámek Janovice u Rýmařova - Výstava Janovice za Harrachů - zámek, panství, krajina. Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny. Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu. (www.zamek-janoviceurymarova.cz; www.npu.cz/cs/uop-ostrava)

• 1. 8. - 17. 9.: Státní zámek Manětín (Oranžerie) - Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. Výstava přinese krátkou obecnou informaci o rodu Harrachů a jejich působení v Habsburské monarchii a také o jejich hlavních sídlech. Samostatné panely budou věnovány barokní zahradě u vídeňského paláce, barokní úpravě zahrady Mirabelle v Salcburku, krajinářskému parku a skleníkům u sídla Prugg. Z objektů na našem území bude samostatný panel věnován, Hrádku u Nechanic, panstvím v Krkonoších, Kunínu a dalším moravským sídlům. (www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury; www.zamek-manetin.cz)


• 5. 8.: Liberec - Poutní kostel Panny Marie U Obrázku - Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují - k poctě rodu Harrachů. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Od 16 hodin. Vystoupí Tří generační sbor - Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. (www.facebook.com/BohemiaChorTUL); (www.facebook.com/zpevemspolecne/)

• 5. 8.: Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov - Harrachov - Modelářská sobota na Zubačce - Jízda v rámci projektu Harrachové - vznešenost zavazuje a 60. výročí od obnovení provozu železnice Kořenov-Harrachov. Modelářská sobota na Zubačce je tradiční jízda Zubačky, v rámci které jsou ve výtopně v Kořenově vystaveny železniční modely a modelová kolejiště, jezdí zvláštní vlaky Zubačky mezi Tanvaldem a Kořenovem a historické vlaky mezi Kořenovem a Harrachovem. (www.harrachov.cz)

• 5.-6. 8.: zámek Kunín - Harrachovské slavnosti. Přeneste se v čase do doby slavné majitelky zámku Marie Walburgy! Těšit se můžete na kostýmované prohlídky, živé obrazy, rokokový piknik a hry, půjčovnu dětských šlechtických kostýmů, hudební ukázky harrachovské hudby v pokojích zámku, koncert barokní hudby v kostele Povýšení sv. Kříže a mnoho dalšího. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 5.-11. 8.: zámek Kunín - Letní škola interpretace staré hudby. 10. jubilejní setkání špičkových interpretů a studentů z celého světa na zámku, hudba rodiny Harrachů, cyklus koncertů, hudební ukázky v průběhu prohlídek zámku. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 8.-13. 8.: zámek Náměšť na Hané - Květiny pro zámeckou paní aneb růže pro Marii Rózu Harrachovou. Velkolepá výstava květin v zámeckých interiérech. Po celou dobu výstavy se budou konat prohlídky zámku (od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka vychází v 16 hodin). Vernisáž proběhne v úterý 8. srpna od 16 hodin. (www.zamek.namestnahane.cz)

• 9. 8.: státní zámek Konopiště - Večerní prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)

• 12. 8.: Kostel sv. Vavřince v Jilemnici - Koncert hudby doby hrabat Harrachů, od 19:00 hodin. Pořádá Svatovařinecký chrámový sbor a Římskokatolická farnost Jilemnice. Záštitu nad koncertem převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Květa Vinklátová. Vystoupí: Věra Poláchová - zpěv, Markéta Doubravská - harfa, Daniela Vrbasová - flétna, Pavel Jeníček - trubka, Petr Tomeš - varhany a klávesy. Koncert finančně podpořilo město Jilemnice a podnik Devro. (https://www.mestojilemnice.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci/slavnostni-koncert-hudba-u-hrabat-harrachu-1506_612cs.html)

• 12. 8.: státní hrad Grabštejn - Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach. (www.hrad-grabstejn.cz)

• 15. 8.: kostel sv. Vavřince v Jilemnici - Slavnostní mše svatá, od 18 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Kajnek. Přítomni budou příslušníci rodu Harrachů z naší republiky i z Rakouska. Srdečně zveme k účasti.

• 16. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Divadelní vystoupení - Bílá paní na vdávání. (www.strasidlonazamku.cz; www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 16.-20. 8.: Rokytnice nad Jizerou - Festival Rokytnice zní: Hudebně-literární dny v Rokytnici nad Jizerou. V rámci letošního festivalu si připomínáme 100 let od narození Otfrieda Preußlera, jednoho z nejvýznamnějších autorů literatury pro děti 20.století, dále také vzpomínáme 70 let od smrti výjimečného skladatele Sergeje Prokofjeva. Hudební část festivalu věnujeme památce Jana Nepomuka hraběte Harracha, jehož velkorysá podpora literatury a hudby měla zásadní vliv na rozvoj českého kulturního života ve druhé polovině 19. století a dodnes je velkým přínosem pro naše kulturní dědictví. (www.barlenensemble.com/ro268niacutek-2023.html)

• 19.-20. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Zámecké slavnosti. Dobový jarmark v nádvoří, v sobotu doprovodný program, po celý víkend kostýmované prohlídky v zámeckých interiérech. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 23. 8.: státní zámek Konopiště - Večerní prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)

• 26. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Hrádkozámecká noc. Hrádek u Nechanic je centrem letošní Hradozámecké noci, můžete se proto těšit na opravdu bohatý program: premiérové prohlídky obnovených hostinských pokojů, volné prohlídky reprezentačními sály i soukromými apartmány s kostýmovanými kustody, vystoupení pěvkyně Karolíny Cingrošové, souboru historického tance Villanella, kapely PBand a praporečníků Monadria v zámeckém nádvoří. Slavnostní závěr noci proběhne ve 23 hodin. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 26. 8.: státní hrad Grabštejn - Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach. (www.hrad-grabstejn.cz)

• 26. 8.: státní zámek Konopiště - Hradozámecká noc - tematické noční prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Prohlídky běžně nepřístupných prostor napříč staletími, určené pro milovníky historie, tajemna, romantiky, i pro nejmenší návštěvníky. Nádvoří ve svitu starých lamp plné dobrého jídla a pití, veselé hudby a působivé atmosféry. (www.zamek-konopiste.cz)

• 26. 8.: zámek Kunín - Hradozámecká noc. Tradiční akce, večerní prohlídky zámkem s programem. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 26. 8.: státní zámek Mnichovo Hradiště - Hradozámecká noc - Valdštejnská kostýmová slavnost, tentokrát na počest Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna s jejich manželkami z rodu Harrachů. Dětské odpoledne s loutkovým divadelním představením a historickým tancem. Noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů v době Albrechta z Valdštejna s chotí Isabelou z Harrachu a Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu. Večerní nasvícení zámku. Slavnostní prezentace restaurovaných portrétů Isabelly z Harrachu a jejího bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu. (www.zamek-mnichovohradiste.cz)

• 26. 8.: státní hrad Nové Hrady - Hradozámecká noc. Večerní hrané prohlídky věnované skromným počátkům později slavného rodu Harrachů. (www.hrad-novehrady.cz)

• do 27. 8.: Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř) - Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. (www.muzeumrymarov.cz)

• léto 2023: Město Jilemnice - Koncert hudby doby hrabat Harrachů v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice. (www.mestojilemnice.cz)

• 20. 6. - 31. 8.: státní hrad Grabštejn - Výstava: Harrachové očima žáků na Grabštejně. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové - vznešenost zavazuje. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.hrad-grabstejn.cz)

• do 4. 9.: státní hrad a zámek Frýdlant - Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové - vznešenost zavazuje. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.zamek-frydlant.cz)

• do 30. 9.: Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově) - Panelová výstava o rodu Harrachů. (www.muzeumrymarov.cz)

• do 1. 10.: státní zámek Hradec nad Moravicí - Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu. (www.zamek-hradec.cz)

• do 31. 10.: hospitál Kuks - Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. (www.hospital-kuks.cz)

• do 12. 11.: Krkonošské muzeum v Jilemnici - Výstava Ve znamení tří pštrosích per. Výstava u příležitosti projektu Harrachové - vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších. Výstavní síň v zámku v č. p. 75. (www.kmjilemnice.cz)

Související články

Slavnosti hrabat Harrachů vrátí jilemnické náměstí do historie
V Jilemnici pořádají Muzejní noc ve stylu Harrachů
Harrachův parní víkend láká na jízdy historických vlaků
V jilemnickém muzeu představí knihu Harrachové - Vznešenost zavazuje
Kariéru Otty Bedřicha hraběte Harracha osvětlí Ondřej Capoušek
FOTO: Jilemnické náměstí zdobí sněhová socha hraběte Harracha
Lyže, sklo, památky, železnice i příroda. Letošek je Rokem Harrachů
V Harrachově otevřeli kapli Sv. Alžběty. Dorazil i hrabě Harrach
Jilemnický zámek: kdysi sídlo Harrachů, dnes sídlo Krkonošského muzea
Méně známá místa kraje: Harrachovská hrobka v Horní Branné

Sdílet s přáteli na facebooku

Diskutujte s námi

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Výkopy na Šumavě

Kvůli pokládce optické sítě začnou dělníci od 4. září připravovat výkopy na sídlišti Šumava. Kopat se bude v chodnících ulic Jitřní, Vysoká, Pasecká, Spojovací, Křišťálová, Švédská, Na Šumavě, Březová, v Jabloneckých Pasekách. Částečně budou uzavřené komunikace tam, kde nebude možné sítě položit protlakem. Úplné uzavírky budou pouze krátkodobé, práce potrvají do 15. října.

Jablonecké uzavírky v září

Kvůli opravě zemních smyček se od 11. září na pět dnů úplně uzavře část ulice Mincovní, a to před křižovatkou s ulicí Turnovská. Projet budou moci pouze autobusy. Od 18. září do 20. října se bude rekonstruovat plynovod v ulicích V Aleji a v Pivovarské. Je třeba zde počítat s částečnými uzavírkami. Částečnou uzavírku v ulici Pražská od křižovatky s ulicí Střelecká po objekt s č.p. 86 si vyžádá rekonstrukce plynovodu včetně přípojky. Práce začnou 18. září a potrvají do 20. října.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Výlet z Brodu na Frýdštejn ukáže Zrcadlovou kozu i Bartošovu pec
Béčko Jablonce uhrálo v Hradci cenný bod
Na ledě jsme si všichni rovni, říká hokejová medailistka z Ameriky
Ohlédnutí za během Přes desenské kopce 2023
V jablonecké Galerii N otevřou dvě výstavy

Nejčtenější články

19.09.: 61. derby: Ten bod je docela zlatý
20.09.: Ohlédnutí za během Přes desenské kopce 2023
19.09.: Dvě zlaté medaile Daniela Novotného

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace