Hejtman Půta ocenil vybrané osobnosti Libereckého kraje medailí IZS

26.06.2020 19:04:45 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Hejtman Půta ocenil vybrané osobnosti Libereckého kraje medailí IZS

Záslužnou medaili IZS Libereckého kraje II. stupně v liberecké kavárně Pošta z rukou hejtmana převzalo v pátek 26. června čtrnáct osobností. Významnou měrou se totiž podílely na zvládnutí epidemie Covid-19 v kraji.

Oceněné nominovali členové Bezpečnostní rady Libereckého kraje a zástupci neziskových a dobrovolnických organizací z regionu. Slavnostní předávání medailí doprovodil koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Vedení kraje uděluje medaile vždy v souvislosti s mimořádnými událostmi a konkrétními počiny jednotlivců.

Medailonky oceněných záslužnou medaili IZS Libereckého kraje II. stupně:

Záslužná medaile IZS Libereckého kraje II. stupně<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje 1) MUDr. Jana Prattingerová - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
MUDr. Jana Prattingerová je vynikajícím odborníkem v oboru epidemiologie. Z titulu své funkce i vzdělání, ale také osobním nasazením a oddaností oboru, dlouhodobě udržuje velmi vysokou efektivitu a odbornou úroveň boje proti infekčním nemocem v Libereckém kraji. Díky těmto vlastnostem, odborností a nasazení na hranici sebeobětování, ale i díky schopnosti strhnout kolektiv MUDr. Jana Prattingerová významným způsobem přispěla ke zvládnutí epidemie Covid-19 v Libereckém kraji.

2) MUDr. Jan Lejsek - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Doktor Jan Lejsek dlouhodobě usiluje nejen o zajištění bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele, ale zasadil se zejména o vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců v této oblasti.

3) Ing. Michal Tomáš - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Inženýr Michal Tomáš je obětavý kolega, který v době nouzového stavu sloužil jednak jako zdravotnický záchranář, dále jako aktivní člen HART (týmu, který byl přednostně určen k přednemocniční neodkladné péči u Covid pozitivních pacientů) a v neposlední řadě pracovník oddělení krizové připravenosti, který na úkor času stráveného se svoji rodinou, odvedl svým nasazením obrovský kus práce při zajišťování logistiky ochranných pracovních pomůcek pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

4) poručík David Kořínek - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Poručík David Kořínek, DiS. působil v době koronaviru jako významný konzultant pro jednotky požární ochrany i další základní a ostatní složky IZS v Libereckém kraj v tématech ochrany, desinfekce a dekontaminace osob či dopravních prostředků při zásahové činnosti. Dále se podílel na nastavení principů desinfekce a dekontaminace nebytových prostor jednotlivých složek a konzultační činnosti v průběhu těchto aktivit v případech předpokládaného výskytu osob s podezřením na Covid-19. Díky svým znalostem, schopnostem a dovednostem tak působil ve prospěch Integrovaného záchranného systému napříč složkami i ve prospěch obyvatel a návštěvníků Libereckého kraje.

5) kapitán Mgr. Vladimír Stránský - Policie České republiky (KŘP LK)
Kapitán Vladimír Stránský se velmi aktivně podílel na řešení situace na státních hranicích v době nouzového stavu. Bez ohledu na volný čas organizoval zabezpečení na hraničních přechodech z pohledu bezpečnosti silničního provozu jak samotných účastníků silničního provozu, tak i policistů, vojáků a celníků.

6) PhDr. Alena Riegerová - Krajský úřad Libereckého kraje
Paní doktorka Alena Riegerová působí od roku 2008 ve funkci vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a je zároveň krajským zdravotním radou. Po celou dobu své působnosti na úřadě je členkou Bezpečnostní rady Libereckého kraje a aktivně se podílí na její činnosti. V době nouzového stavu byla nedílnou součástí týmu, který zajišťoval zvládání důsledků epidemie Covid-19 v Libereckém kraji.

7) MUDr. Vladimír Kracík - Krajská nemocnice Liberec
Primář oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Vladimír Kracík pracuje v Krajské nemocnici Liberec od roku 1987 a oddělení klinické mikrobiologie vede od roku 1995. V době covidové epidemie se zpočátku podílel na koordinaci dodávek spotřebního a odběrového materiálu. Z důvodu několikanásobného navýšení kapacity laboratorních vyšetření zajistil chod oddělení, nepřetržité služby, rozšířil kapacitu laboratoře jak z technického, tak personálního hlediska včetně zásobování diagnostickými prostředky.

8) Věra Morávková - Krajská nemocnice Liberec
Paní Věra Morávková pracuje v Krajské nemocnici Liberec od roku 1986 a posledních 7 let zastává funkci vrchní sestry na infekčním oddělení. V době covidové epidemie svým postojem velmi pomohla k organizaci a zajištění bezpečného provozu infekčního oddělení. Výrazně pomohla k celkové koordinaci a mezioborové spolupráci.

9) prof. RNDr. David Lukáš, CSc. - Technická univerzita v Liberci
Profesor David Lukáš spojil svůj profesní život s Technickou univerzitou v Liberci. Na ní působil jako předseda akademického senátu vysoké školy, prorektor a v letech 1997-2002 jako rektor. Dlouhodobě se zabývá fyzikálními procesy při elektrostatickém zvlákňování polymerů, v této oblasti je autorem řady publikací a patentů. Jedním z nich je patent na zařízení pro výrobu polymerních nanovláken pomocí střídavého proudu. Prototyp tohoto zařízení byl využit právě v době nouzového stavu na výrobu nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností.

10) Miloslav Masopust - společnost Elmarco
Pan Miloslav Masopust pracuje ve firmě ELMARCO s.r.o. od r. 2009, od r. 2013 je jednatelem a od roku 2016 i generálním ředitelem firmy. Během pandemie COVID-19 společnost ELMARCO přijala mimořádná opatření k naprosto ojedinělému navýšení svých výrobních kapacit, aby vyhověla požadavkům zákazníků na dodávky strojů na výrobu nanovláken v požadovaném termínu. Zároveň zcela výjimečně vyráběla materiál jako takový, který byl použit na výrobu roušek pro dodávky organizované Krajským úřadem Libereckého kraje.

11) Bc. Tomáš Levinský - starosta města Rychnov u Jablonce
Pan starosta Tomáš Levinský v době nouzového stavu s pomocí zaměstnanců městského úřadu zajistil materiál a výrobu roušek a jejich následnou distribuci včetně dezinfekce mezi občany, zdravotní středisko a místní podnikatele. Dále se podílel na možnosti zajištění nákupu pro seniory a občany v karanténě. Vzhledem k vyššímu výskytu nakažených osob ve městě podával občanům aktuální informace a konzultoval s nimi případné osobní dotazy. Problémy vzniklé v této obtížné situaci řešil vždy operativně a bez zaváhání.

12) Vendula Prousková - Český červený kříž, oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Paní Vendula Prousková se stala se hlavní koordinátorkou všech členů Českého červeného kříže i zapojených členů ostatních organizací (vodní záchranná služba, skauti, Systema Liberec), zajišťovala bezproblémový chod všech těchto součástí, komunikovala. Vyjma nedělí odsloužila během korona krize za 10 týdnů více jak 600 hodin. Byla hlavní pomocnou rukou při řízení dobrocentra v Jablonci i Semilech a pomocná duše krizového callcentra v Jablonci nad Nisou.

13) Klára Zahradníková - Komunitní středisko Kontakt Liberec příspěvková organizace
Paní Zahradníková byla v době pandemie nejaktivnějším dobrovolníkem. Pomáhala v rámci organizace KONTAKT. Zapojila se do všech forem pomoci, od obsluhy dispečinku krizových linek, přes rozdávání roušek v nákupních centrech a měření teploty návštěvníkům Magistrátu statutárního města Liberce, až po realizaci nákupů seniorům, včetně donášky léků. Celkem odpracovala téměř 100 dobrovolnických hodin, navíc v rámci svého zaměstnání v mateřské škole šila ochranné roušky.

14) Petra Šebková - ADRA o. p. s.
Paní Petra Šebková se zapojila do dobrovolnické činnosti minulý rok. Věnuje se několik let podnikání. I přesto, že je Petra velmi pracovně vytížená, ve svém nabitém programu najde čas na dobrovolnictví a pomoc druhým lidem. Petra ráda pomáhá druhým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, to se ukázalo během koronavirové pandemie, když se zapojila jako dobrovolnice a ujala se nakupování a rozvozu potravin pro seniory, onkologicky nemocné lidi a chronicky nemocné lidi na Turnovsku. Paní Šebková sama říká, že medaili nepřebírá sama za sebe, ale za celý tým dobrovolnického centra ADRA, který se podílel na pomoci druhým během pandemie.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

V kraji přibyly další případy koronaviru, aktuálně nakažených je 41
Jablonecká nemocnice zpřísnila vstup pacientů a zakázala návštěvy
V Libereckém kraji se objevilo nové ohnisko nemoci Covid-19
Koronavir už Liberecký kraj připravil o více než 90 milionů korun
Ředitel krajské hygieny Vladimír Valenta obdržel záslužnou medaili
FOTO: Kraj dále zajišťuje výrobu nanoroušek v Turnově a Liberci
Hejtman Libereckého kraje udělil hasičům záslužné medaile IZS

Diskutujte s námi

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 2 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

TU Liberec přišla s projektem mapujícím historické zdroje vody

Návrh projektu, jehož cílem je vyhledávání zaniklých vodních prvků v krajině a nalézání metod jejich případné obnovy, představila letos v červnu Libereckému kraji Technická univerzita v Liberci. Celkové odhadované náklady jsou zhruba 6 milionů korun. Výstupy by měly být známy nejpozději v prosinci 2022. „Pokud by projekt uspěl ve vyhlášené výzvě, měl by se do něj zapojit i Krajský úřad Libereckého kraje. Výstupy můžeme v budoucnu použít i pro možné hodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora zadržování vody v krajině, ale také pro plánování toho, jak pečovat o maloplošná chráněná území ve správě úřadu," uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Hlavními výstupy projektu budou zejména určení polohy zaniklých vodotečí, rybníků, tůní a mokřadů, stopování meliorací a využití těchto dat při posuzování efektivity zamýšlených úprav krajiny. Projekt je v přípravné fázi a čeká na souhlasné stanovisko.

Jan Randáček končí jako ředitel Oblastní galerie, jde do Bruselu

Významný kariérní posun čeká ředitele Oblastní galerie v Liberci Jana Randáčka. Po dvanácti letech z vedení galerie odejde a vymění Liberec za Brusel. Na podzim letošního roku totiž nastoupí jako národní expert do Evropského parlamentu, konkrétně do oddělení, které spravuje uměleckou sbírku této instituce. „Za léta ve funkci ředitele vykonal Jan Randáček pro Oblastní galerii mnoho dobrého. Vedl ji opravdu kvalitně a v souladu s aktuálními trendy v oblasti galerijnictví. Podařilo se mu zvýšit počty návštěvníků a i díky němu libereckou galerii odborníci vnímají jako jednu z nejdůležitějších v České republice. Upřímně mu za jeho práci děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém působišti," prohlásil hejtman Martin Půta.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Hradišťan s Jiřím Pavlicou otevřou Sedmihorské léto 2020
Microsoft ocenil systém na hlídání statiky mostů z Jablonce
Asistenti pomáhali v Jablonci i v době koronavirové
Zlatá popelnice 2019: nejlíp třídí odpady v Albrechticích a Jablonečku
Památkou Libereckého kraje 2019 je sídlo sklářské společnosti Lasvit

Nejčtenější články

01.07.: V Libereckém kraji je aktuálně 60 lidí nakažených nemocí Covid-19
03.07.: Lidí s koronavirem je v kraji už 81, pět přibylo i v okrese Jablonec
01.07.: Ministr vnitra ocenil policistu a zaměstnance z Libereckého kraje

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Odkazy

ERVE design - vizualizace a animace pro interiér, exteriér, sportovní a kulturní akce

 
Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace
Ebony Porn European Porn